Fallout Wasteland Warfare – Capital Rules

34,99

Welkom in de Capital Wasteland! De nieuwste regioset voor Fallout: Wasteland Warfare brengt je een nieuwe dosis hectische schermutselingen op Capitol Hill. Hier duiken we diep in de wereld van Fallout 3, waarbij we ons richten op het eindeloze conflict tussen de schimmige Enclave en de heldhaftige Brotherhood of Steel, en op de talloze personages die van de Capital Wasteland zo’n fascinerende, zij het gevaarlijke plek maken om te bezoeken.

3 op voorraad

Categorieën: ,

Beschrijving

Fallout Wasteland Warfare – Capital Rules

Capitol Hill, ooit het kloppend hart van de Verenigde Staten van Amerika, is nu niets meer dan een gebleekte ruïne, een bewijs van de dagen die verloren zijn gegaan aan een nucleair wapendon. Grote monumenten van de Amerikaanse droom zijn afgebroken en vervangen door een steeds veranderende oorlogszone tussen Scavenger en Survivor, Raider en Super Mutant. Waar ooit nuchterheid en diplomatie de boventoon voerden, zien we nu niets beschaafders dan een snelle uitwisseling van geweervuur om een ruzie te beslechten.

Welkom in de Capital Wasteland! De nieuwste regioset voor Fallout: Wasteland Warfare brengt je een nieuwe dosis hectische schermutselingen op Capitol Hill. Hier duiken we diep in de wereld van Fallout 3, waarbij we ons richten op het eindeloze conflict tussen de schimmige Enclave en de heldhaftige Brotherhood of Steel, en op de talloze personages die van de Capital Wasteland zo’n fascinerende, zij het gevaarlijke plek maken om te bezoeken.

Ten eerste zien we een nieuwe selectie Enclave-troepen op pad gaan om de Wastes te heroveren op de mutanten, raiders en monsters, gehuld in een nooit eerder vertoond harnas dat perfect is om uit het zicht te werken. Maar de Brotherhood of Steel, geleid door de Lyons Pride, vecht ertegen om de hoofdstad te beschermen tegen de inspanningen van hun raadselachtige vijanden.

Ondertussen doen de overlevenden die Capitol Hill hun thuis noemen wat ze kunnen. Tamme Deathclaws, machtige gepantserde soldaten, mannen en vrouwen strijden om het uiteindelijke lot van de hoofdstad te bepalen, maar aan welke kant sta jij?

De Capital Wasteland-regels bevatten niet alleen prachtige miniaturen, maar ook nieuwe kaarten, schilderhandleidingen en scenario’s! Daarnaast zijn er twee gloednieuwe toevoegingen aan het spel, de door Vault-Tec goedgekeurde lijsten en kaarten met regionale regels. Beide zijn ontworpen om je de snelste speelervaring tot nu toe te geven, deze toevoegingen vereenvoudigen het opzetten en zorgen ervoor dat je meer spellen kunt spelen!

Deze uitbreiding bevat:

 • Een boekje met regels om je opties op het slagveld uit te breiden.
 • 135 nieuwe kaarten, waaronder 40 Eenheids- en 38 AI-kaarten en 51 Uitrustings- en Perk-kaarten.
 • 5 Nieuwe Regels voor regio’s, verspreid over 10 regio’s in de Capital Wasteland.
 • 5 Nieuwe Scenario’s.
 • Factieregels en strategiegidsen voor de Enclave en herziene factieregels voor de Brotherhood of Steel.
 • Vooraf gemaakte, door Vault Tec goedgekeurde eenheidsprofielen en krachtlijsten, zodat je de modellen sneller dan ooit op tafel kunt leggen.
 • Alles wat je nodig hebt om de Enclave en Elder Lyons’ Brotherhood of Steel te spelen.
 • Schilderhandleidingen voor de nieuwe miniaturen.

Toegang tot de regels, dobbelstenen en materialen uit de Fallout: Wasteland Warfare Two-Player Starter Set is nodig om deze uitbreiding volledig te kunnen gebruiken.

©2023 Bethesda Softworks, een bedrijf van ZeniMax Media. Alle rechten voorbehouden.

***

Fallout Wasteland Warfare – Capital Rules

Capitol Hill, once the beating heart of these United States of America, now nothing more than a bleached ruin, a testament to the days lost to nuclear armageddon. Great monuments of the American dream have been torn down and replaced with an ever shifting war zone between Scavenger and Survivor, Raider and Super Mutant. Where once level heads and diplomacy won the day, we now see nothing more civilized than a rapid exchange of gunfire to settle an argument.

Welcome to the Capital Wasteland! The newest Region Ruleset for Fallout: Wasteland Warfare that brings you another dose of hectic skirmish warfare hosted on Capitol Hill. Here we dive deep into the world of Fallout 3, focusing on the never-ending conflict between the shadowy Enclave and the heroic Brotherhood of Steel, as well as the numerous characters that make the Capital Wasteland such a fascinating, if dangerous place to visit.

Firstly, stepping out to reclaim the Wastes from the mutants, raiders, and monsters, we see a new selection of Enclave Troops on the move, bedecked in never-before-seen armor, perfect for working out of sight. Countering them at every turn though, the Brotherhood of Steel, led by the Lyons Pride fight to protect the Capital from the efforts of their enigmatic foes.

All the while, the survivors who call Capitol Hill home do what they can. Domesticated Deathclaws, power armored soldiers, men and women clash to decide the final fate of the Capital, but which side are you on?

In addition to a swath of marvellous miniatures, the Capital Wasteland rules bring with them new cards, painting guides and scenarios! As well as two brand new additions to the game, Vault-Tec approved lists and Regional Rules cards, both designed to give you the quickest to-the-table play experience so far, these additions simplify set-up and allow you to get more games in!

This expansion includes:

 • A booklet containing rules for expanding your options on the battlefield.
 • 135 new cards, including 40 Unit and 38 AI cards, and 51 Equipment and Perk Cards.
 • 5 New Region Rules Sheets, Spanning 10 Regions across the Capital Wasteland.
 • 5 New Scenarios.
 • Faction rules and strategy guides for the Enclave, and revised faction rules for the Brotherhood of Steel.
 • Pre-made Vault Tec approved unit profiles and force lists allow you to get models on the table quicker than ever.
 • Everything you need to play the Enclave and Elder Lyons’ Brotherhood of Steel.
 • Painting guides for the new miniatures.

Access to the rules, dice, and material found in the Fallout: Wasteland Warfare Two-Player Starter Set is necessary to make full use of this expansion.

©2023 Bethesda Softworks, a ZeniMax Media company. All Rights Reserved.

Extra informatie

Merk miniatuur

Merk RPG

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).