Journeys in Middle-Earth Expansions – Insert (Folded Space)

11,99

2 in stock

Category:

Description

Journeys in Middle-Earth Expansions – Insert (Folded Space)

Folded Space is een merk van inserts/organizers waardoor je je spel makkelijker kan opbergen en klaarzetten. De inserts van Folded Space zijn erg functioneel, zeer licht van gewicht, zeer robuust, erg betaalbaar en bovendien leuk om te bouwen! De inserts van Folded Space worden geleverd in een flat-pack van Evacore-platen. Het in elkaar zetten van de insert is snel en gemakkelijk. Je hebt gewone PVA-lijm nodig om de insert te verlijmen. Gedetailleerde instructies zijn inbegrepen in het pakket.

Deze insert is ontworpen voor de basisspeldoos met externe doosafmetingen van 29,7 x 29,7 x 13,4 cm.

insert compatibel met Journeys in Middle Earth®, en ontworpen om twee bakjes toe te voegen aan ons andere inzetstuk FS-JME voor opslag van de Spreading War® uitbreiding. Het ontwerp biedt zowel efficiënte opslag als verbeterd spelplezier. De trays kunnen tijdens het spel worden gebruikt en vergemakkelijken het opzetten en opruimen aanzienlijk.

De insert bestaat uit twee nieuwe bakken die de plaats innemen van de stapels kaarttegels in de FS-JME lay-out. In de ene FS-JME+ lade worden de belegeringsmachines en Mûmakil miniaturen opgeborgen, evenals veel van de nieuwe kaarten. Zoals altijd is er ruimte om alle kaarten in te pakken. De andere lade is voor enkele van de resterende miniaturen uit de uitbreiding.

Hoewel de FS-JME+ trays de meeste componenten van de Spreading War® uitbreiding bevatten, moeten er ook enkele items aan de FS-JME trays worden toegevoegd:
• Eén heldenmini wordt toegevoegd aan Tray 8a of 8b
• Versterkte, moeilijke grond, loopgraaf/omheining & kist/barricade tokens gaan in Tray 6a en 7a
• De orc task master, wight & shadowmen minis worden nu samen opgeborgen in Tray 3a
• De drie nieuwe wargruiters gaan in bakje 3b

FS-JME Tray 2 bewaart nu de Balrog, warg en alle spider minis samen.
Plaats bij het inpakken van de doos de FS-JME onderste laag met trays in de doos zoals voorheen, maar voeg de tweede FS-JME+ tray met minis toe zoals afgebeeld. Weer als voorheen wordt elke laag gescheiden met behulp van de vierkante battle map tegels. Voeg de eerste FS-JME+ tray toe aan de tweede laag FS-JME tussen de twee grote kaartenbakken. Dan wordt de bovenste laag FS-JME toegevoegd zoals normaal. Voeg tenslotte de regelboeken toe bovenop alles. Eenmaal volledig gevuld is de doos tot bovenaan gevuld, zodat het spel verticaal kan worden opgeborgen. Omdat de twee FS-JME+ bakjes de kaarttegels in de FS-JME lay-out vervangen, moeten deze tegels buiten de hoofddoos worden opgeborgen. We raden aan ze op te bergen in een van de uitbreidingsdozen in de grote doos, zoals hier getoond.

FS-JME+ is een niet-officieel spelaccessoire van derden. Alle handelsmerken en auteursrechten blijven eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die op geen enkele wijze verbonden of gelieerd zijn aan Folded Space EOOD.

Dit product bestaat uit een flat-pack van 2 Evacore bladen. De bladen moeten in elkaar gezet worden, wat snel en leuk gaat met gewone PVA-lijm. Gedetailleerde instructies zitten in de verpakking.

***

Note: Insert designed for the base game box with external box dimensions of 29.7 x 29.7 x 13.4 cm.
Insert compatible with Journeys in Middle Earth®, and designed to add two trays to our other insert FS-JME to provide storage for the Spreading War® expansion. The design provides both efficient storage and improved game play. The trays can be utilised during the game, and they greatly aid set-up and clear-away times.
The insert consists of two new trays which take the place of the map tile stacks in the FS-JME layout. One FS-JME+ tray stores the siege engines & Mûmakil miniatures, as well as many of the new cards. As always there is space for all the cards to be sleeved. The other tray is for some of the remaining miniatures from the expansion.
While the FS-JME+ trays store most of the Spreading War® expansion components, some items also need to be added to FS-JME trays:
One hero mini is added to Tray 8a or 8b
Fortified, difficult ground, trench/fence & chest/barricade tokens go in Tray 6a and 7a
The orc task master, wight & shadowmen minis are now stored together in Tray 3a
The three new warg riders go in Tray 3b
FS-JME Tray 2 now stores the Balrog, warg and all the spider minis together
When packing the box place the FS-JME bottom layer of trays in the box as before, but add the second FS-JME+ tray of minis as shown. Again as before, each layer is separated using the square battle map tiles. Add the first FS-JME+ tray to the second layer of FS-JME in between the two large card trays. Then the top layer of FS-JME is added as normal. Lastly add the rule books on top of everything. Once fully loaded the box is filled to the top, allowing for vertical storage of the game. As the two FS-JME+ trays replace the map tile spaces in the FS-JME layout, these tiles need to be stored outside the main game box. We recommend storing them in one of the big box expansion boxes as shown here. FS-JME+ is a third party, unofficial game accessory. All trademarks and copyrights remain the property of their respective owners, which are in no way associated or affiliated with Folded Space EOOD.
This product consists of a flat-pack of 2 Evacore sheets. The trays require assembly, which is quick and fun, using ordinary PVA glue. Detailed instructions are included in the package.

Additional information

Reeks

Accessoires & Sleeves, Lord of the Rings

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).