Call of Cthulhu Black & magenta Dice Set (7)

12,99

Zwarte & magenta dobbelstenen. Gemaakt van het beste materiaal, zijn deze dobbelstenen zwart gekleurd als de leegte in de diepe kosmos, met de deeltjes van waanzin die naar buiten kruipen om je te bereiken, geaccentueerd door het magenta, dat de kleur uit de ruimte oproept. Het hoogste vlak is versierd met het Elder Sign, ideaal voor de Lovecraftiaanse setting.

1 op voorraad

Artikelnummer: 5907699495986 Categorie:

Beschrijving

Call of Cthulhu Black & magenta Dice Set (7)

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 5907699495986

Vendor Item nr: SCTR20

 

 

De flits van de ruimte. Q WORKSHOP presenteert de Call of Cthulhu 7e editie
Zwarte & magenta dobbelstenen. Gemaakt van het beste materiaal, zijn deze dobbelstenen zwart gekleurd als de leegte in de diepe kosmos, met de deeltjes van waanzin die naar buiten kruipen om je te bereiken, geaccentueerd door het magenta, dat de kleur uit de ruimte oproept. Het hoogste vlak is versierd met het Elder Sign, ideaal voor de Lovecraftiaanse setting.

Call of Cthulhu 7th Edition – Zwarte & magenta dobbelstenen set

Het is tijd om te laten zien dat terreur niet altijd iets is wat je makkelijk kunt beschrijven, aanwijzen, inlijsten in je gestandaardiseerde horror portfolio. We hebben allemaal de behoefte om meer te weten, om het gevaar in herkenbare kenmerken te schilderen, het voor onze ogen te zien, het met iets te vergelijken, het een naam en doel te geven, het op de een of andere manier herkenbaar en toch vertrouwd te maken. Het helpt ons het verlammende gevoel van hulpeloosheid tegenover het onbekende te overwinnen. Maar wat als iets gewoonweg niet beschreven kan worden op een manier die voor onze geest voldoende is om het te begrijpen?
Wij bij Q Workshop werken onvermoeibaar aan een ontwerp dat je ogen betovert en je verbeelding zachtjes prikkelt met een vonk van verwrongen nieuwsgierigheid om dieper in de Lovecraftiaanse mythologie te duiken met behulp van de officiële Call of Cthulhu 7th Edition Dice Set. Veel ontwerpen hebben sindsdien het daglicht gezien en dit is er één van.
Deze dobbelstenen lijken op het eerste gezicht bedrieglijk zoet en donzig, maar de kleur zelf is een weerspiegeling van een echt dreigend fenomeen – een kleur uit de ruimte. Wie het in volle glorie ziet, begint aan een onvermoeibare reis naar overweldigende waanzin, waarbij hij of zij twijfelt aan zijn of haar eigen gedachten en niet begrijpt wat werkelijkheid is en wat slechts een pure waan. Jullie zijn veilig bij het gebruik van deze dobbelstenen, beste onderzoekers, maar we vonden het nodig dat jullie het echte gevaar achter de mysteries van de Great Old Ones begrijpen, of zelfs maar het kleinste teken van hun aanwezigheid.

De flits van de ruimte.

Wanneer iemand deze dobbelstenen ziet, zullen ze denken dat het gewoon een leuke set voor meisjes is. Je bewijst hun ongelijk als ze ze eenmaal van dichtbij mogen zien. En dan weet je dat hun reis nog maar net begonnen is, terwijl de jouwe je al kennis heeft gebracht die hun begrip te boven gaat. Leid ze door de mythos van Cthulhu en ontdek samen wat er in het verschiet ligt…

Immersie – De markeringen van de Ouderen op de dobbelstenen fluisteren betoverend over onvoorstelbare fenomenen die wachten tot jij ze ontdekt. Of het nu gaat om kennis of waanzin…
Compatibiliteit – Deze dobbelstenen zijn bruikbaar met elke Call od Cthulhu editie en met andere spellen, omdat de grenzen alleen in jouw verbeelding liggen.
Leesbaarheid – Je hoeft je ogen niet in te spannen om te zien wat het resultaat is van je geestelijke gezondheidstest. Het is altijd beneden verwachting. Maar je ziet het toch duidelijk
Onheilspellendheid – Zelfs als je de dobbelstenen gewoon op je handpalm houdt en ernaar kijkt, lijken ze je dieper te trekken. Zijn de deeltjes van Kleur uit de Ruimte aan het trillen, of is het gewoon je verbeelding?
Verbazing – Vraagt de magenta kleur je af of het werkt met de mythos van Call of Cthulhu? Je hoeft je geen zorgen meer te maken. De dubbelzinnigheid brengt de horror net een stapje dichter bij je verbeelding…

 

Hou je van Call of Cthulhu en Mythos en wil je de bordspellen van dit geweldige genre verkennen? Zoek dan niet verder!

***

Call of Cthulhu Black & magenta Dice Set (7)

The flash of outer space. Q WORKSHOP presents The Call of Cthulhu 7th Edition
Black & magenta Dice Set. Made from the best material, these dice are colored black as the void in the deep cosmos, with the particles of insanity creeping out to reach you, highlighted by the magenta, reminiscing the color out of space. The highest face is adorned with the Elder Sign, Ideal for the Lovecraftian setting.

Call of Cthulhu 7th Edition – Black & magenta Dice Set

It’s time to show you that terror is not always something you can easily describe, point out, frame in your standardized horror portfolio. We all feel the need to know more, to paint the danger in recognizable features, imagine it in front of our eyes, compare it to something, give it a name and purpose, make it distinguishable yet familiar in some way. It helps us overcome the paralyzing feeling of helplessness in front of the unknown. But what if something simply can’t be described in a way sufficient for our mind to feel capable of comprehending it?
We at Q Workshop are tirelessly working to create a design that can mesmerize your eyes and softly graze your imagination with a spark of twisted curiosity to dive deeper into the Lovecraftian mythos with the help of the official Call of Cthulhu 7th Edition Dice Set. Many designs have seen the light of day since, and this is one of them.
These dice may seem deceptively sweet and fluffy at the first glance, but the color itself is a reflection of a truly menacing phenomenon – a color out of space. Whoever sees it in full glory, begins a tireless journey into overwhelming madness, doubting his or her own thoughts with not comprehending what is reality, and what’s just a pure delusion. You are safe while using these dice, dear Investigators, but we found it necessary for you to understand the real danger behind the Great Old Ones mysteries, or even the slightest sign of their presence.

The flash of outer space.

Whenever someone will notice these dice, they will assume it’s just a cute set for girls. You’ll prove them wrong once they’ll be permitted to see them up close. And then you know their journey is just beginning, while yours brought you knowledge beyond their comprehension already. Guide them through Cthulhu mythos and together find out what lies ahead…

  • Immersion — The Elder markings on the dice faces are mesmerizingly whispering about unimaginable phenomenons waiting for you to uncover them. Be it for knowledge, or insanity…
  • Compatibility — These dice are usable with each Call od Cthulhu edition, and with other games, as the limits are only in your imagination.
  • Legibility — No need to strain your eyes to see what’s the result of your sanity test. It’s always below expectations. But you will see it clearly nonetheless
  • Ominosity — Even when you simply hold the dice on your palm and look at them, they seem to draw you deeper. Are the particles of Color out of Space twitching, or is it just your imagination?
  • Astonishment — Does magenta color make you wonder if it works with Call of Cthulhu mythos? You don’t need to worry anymore. Its ambiguity brings the horror just a step closer to your imagination…

 

Also, do you like Call of Cthulhu and Mythos and want to explore the Boardgames of this amazing Genre? Then look no further!

 

 

 

Extra informatie

Merk RPG

Type accessoire

Type RPG product

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).