Call of Cthulhu: Masks of Nyarlathotep Dice Set (7)

12,99

In de geschiedenis van Call of Cthulhu van Chaosium zijn er een paar mijlpalen die de geschiedenis van onze hobby hebben veranderd. Eén daarvan is The Masks of Nyarlathotep. De BEST SCHRIJVENDE CTHULHU’S CAMPAIGN EVER, zoals velen zeggen en juryleden van vele wedstrijden hetzelfde hebben gezegd. De nieuwste slipcase boekenset voor 7th Edition is uitgebracht en deze keer zijn de Maskers enorm, dus het is echt de Great Old One Edition. De ongepaste 666 pagina’s maken indruk. Wij van Q WORKSHOP ondersteunen deze legendarische campagne met een speciale set dobbelstenen. Dobbelstenen van het beste materiaal zijn beige met rode beschildering in complexe gravures die lijken op onschuldig bloed van gevallen Onderzoekers die zijn gestorven sinds 1984, het jaar van de eerste editie van Maskers. Deze dobbelstenen zijn echte geheime Mythos hand-outs, want op het hoogste vlak staan symbolen van Nyarlathotep die je nog nooit hebt gezien. Voor het eerst in de geschiedenis kun je het sigil zien, niet van een van de avatars maar van de driebenige Oude zelf in zijn majestueuze en godslasterlijke glorie. Ons onderzoeksteam vond dit symbool in een vergeten ondergrondse grot onder de hoogste top van het Tatragebergte – Rysy. Dit is een dobbelsteenset voor sekteleden en houders van geheimen die de ernst van de situatie begrijpen. Alleen de juiste dobbelstenen kunnen het team redden van de toorn van de Nyarlathotep. De sigil moet je ook verbergen voor zijn invloed. Maar het zal niet gemakkelijk zijn. Velen zijn gevallen, zoals je weet. Je bent gewaarschuwd!

3 op voorraad

Artikelnummer: 5907699494026 Categorie:

Beschrijving

Call of Cthulhu: Masks of Nyarlathotep Dice Set (7)

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 5907699494026

Vendor Item nr: SCTX19

 

Dit is een dobbelsteenset voor sekteleden en geheimbewaarders die de ernst van de situatie begrijpen. Alleen de juiste dobbelstenen kunnen het team redden van de toorn van de Nyarlathotep. Ideaal voor de Lovecraftiaanse setting.

Call of Cthulhu: The Complete Masks of Nyarlathotep Dice Set

In de geschiedenis van Call of Cthulhu van Chaosium zijn er een paar mijlpalen die de geschiedenis van onze hobby hebben veranderd. Eén daarvan is The Masks of Nyarlathotep. De BEST SCHRIJVENDE CTHULHU’S CAMPAIGN EVER, zoals velen zeggen en juryleden van vele wedstrijden hetzelfde hebben gezegd. De nieuwste slipcase boekenset voor 7th Edition is uitgebracht en deze keer zijn de Maskers enorm, dus het is echt de Great Old One Edition. De ongepaste 666 pagina’s maken indruk. Wij van Q WORKSHOP ondersteunen deze legendarische campagne met een speciale set dobbelstenen. Dobbelstenen van het beste materiaal zijn beige met rode beschildering in complexe gravures die lijken op onschuldig bloed van gevallen Onderzoekers die zijn gestorven sinds 1984, het jaar van de eerste editie van Maskers. Deze dobbelstenen zijn echte geheime Mythos hand-outs, want op het hoogste vlak staan symbolen van Nyarlathotep die je nog nooit hebt gezien. Voor het eerst in de geschiedenis kun je het sigil zien, niet van een van de avatars maar van de driebenige Oude zelf in zijn majestueuze en godslasterlijke glorie. Ons onderzoeksteam vond dit symbool in een vergeten ondergrondse grot onder de hoogste top van het Tatragebergte – Rysy. Dit is een dobbelsteenset voor sekteleden en houders van geheimen die de ernst van de situatie begrijpen. Alleen de juiste dobbelstenen kunnen het team redden van de toorn van de Nyarlathotep. De sigil moet je ook verbergen voor zijn invloed. Maar het zal niet gemakkelijk zijn. Velen zijn gevallen, zoals je weet. Je bent gewaarschuwd!

 

Seven chapters as seven dice – Mnemonic

 

Als je de onderdelen van deze campagne wilt onthouden, moet je vertrouwd raken met dobbelstenen en ze gebruiken als symbolen. Bijvoorbeeld (met kleine spoilers en een kleine draai in de chronologie) hebben we voor onszelf pulp titels gemaakt voor alle echte geografische hoofdstukkoppen:

D4 – het lijkt op een berg in Peru en dit is de kleinste dobbelsteen, geweldig voor het voorspel. De aantekeningen voor dit hoofdstuk zouden “De dag dat we te diep groeven” kunnen heten;
D6 – ziet eruit als een fatsoenlijk en snobistisch hokje en dit hoofdstuk wordt gespeeld in Engeland, dus laten we het “Conspiracy of Our Imperial Brothers” noemen;
D8 – lijkt op een oud juweel of twee piramides, de onderzoekers reizen naar Egypte en mijn aantekeningen zijn getiteld “Laat de koningin niet herrijzen!
D10 – Kenia – Hart van het Zwarte Land en Hart der Duisternis. De plaats waar “genade” een verboden woord is. Ik heb dit hoofdstuk “De nacht dat het kwaad werd geboren” genoemd;
D00 – Black Part of City, waar de campagne wordt gestart maar de auteur van dit verhaal ziet dit te laat, dus “I’m 100% Sorry” en de enige keuze is “Harlem Nights Murder Spree”;
D12 – In Dawn Under zijn er zoveel bizarre dingen, dieren en sekteleden op zoek naar oude geheimen dat de enige keuze “Verboden Stad in de Grote Zandwoestijn” is;
D20 – De dikste, grootste dobbelsteen, zoals een Bloated Woman in Shanghai, waar je te maken krijgt met “Death That Came From Dragon Island”.

Hou je ook van Call of Cthulhu en Mythos en wil je de bordspellen van dit geweldige genre verkennen? Zoek dan niet verder!

**$

Call of Cthulhu: Masks of Nyarlathotep Dice Set (7)

This is dice set for cultists and keepers of secrets that understand the gravity of the situation. Only proper dice can save the team from the wrath of the Nyarlathotep. Ideal for the Lovecraftian setting.

Call of Cthulhu: The Complete Masks of Nyarlathotep Dice Set

In the history of Call of Cthulhu from Chaosium, there are a few milestones, that have changed the history of our hobby. One of them is The Masks of Nyarlathotep. The BEST WRITTEN CTHULHU’s CAMPAIGN EVER, as many say and judges on many contests have said the same. The newest slipcase book set for 7th Edition is released and this time the Masks are huge, so it’s really the Great Old One Edition. The improper 666 pages make an impression. We in Q WORKSHOP support this legendary campaign with a dedicated set of diceDice from the best material are beige with red painting in complexly carved engravings that resemble innocent blood of fallen Investigators that have died since 1984, year of the first edition of Masks. These dice are real secret Mythos handout because on the highest face there are symbols of Nyarlathotep that you have never seen. First time in history you can see the sigil, not of one of the avatars but three-legged Old One himself in his majestic and blasphemous glory. Our research team found this symbol in a forgotten underground cave beneath the highest peak of Tatra Mountain – Rysy. This is dice set for cultists and keepers of secrets that understand the gravity of the situation. Only proper dice can save the team from the wrath of the Nyarlathotep. The sigil should hide you from his influence too. But it will be not easy. Many have fallen, as you know. You have been warned!

 

Seven chapters as seven dice – Mnemonic

If you want to memorize the parts of this campaign you should familiarize yourself with dice and use them as symbols. For example (with tiny spoilers and small twist in chronology) we have made for ourselves pulp titles for all real geographic chapter’s headers:

  • D4 – it looks like a mountain in Peru and this is the smallest die, great for the prelude. The notes for this chapter could be named “The Day We Dug Too Deep”;
  • D6 – looks like the proper and snobby cubicle, and this chapter is played in England, so let’s call it “Conspiracy of Our Imperial Brothers”;
  • D8 – looks like an old jewel or two pyramids, the investigators travel to Egypt, and my notes are titled “Don’t resurrect the Queen!”;
  • D10 – Kenya – Heart of The Black Land, and Heart of Darkness. The place where “mercy” is a forbidden word. I named this chapter “ The Night When Evil Was Born”;
  • D00 – Black Part of City, where the campaign is started but the author of this story see this too late, so “I’m 100% Sorry” and the only choice is “Harlem Nights Murder Spree”;
  • D12 – In Dawn Under, there are so many bizarre things, animals and cultists looking for ancient secrets that the only choice is “Forbidden City in the Great Sandy Desert”;
  • D20 – Fattest, biggest die, like a Bloated Woman in Shanghai, where you must deal with “Death That Came From Dragon Island”.

Also, do you like Call of Cthulhu and Mythos and want to explore the Boardgames of this amazing Genre? Then look no further!

 

 

Extra informatie

Merk RPG

Type accessoire

Type RPG product

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).