Dune – Adventures in the Imperium – Masters of Dune

39,99

DE STRIJD OM ARRAKIS BEGINT

Je Huis heeft de rijkdom van Arrakis opgeëist, maar kunnen ze die macht behouden als zovelen ze van hen willen afnemen? Je hebt al een dodelijke vijand ontdekt, maar er zijn er nog veel meer die begeren wat je zo hard hebt proberen te controleren. Je zult bondgenoten nodig hebben, maar wie kun je vertrouwen? De mysterieuze Bene Gesserit, het ongrijpbare Ruimtemeestersgilde of misschien wel de keizer zelf. Maar elke factie heeft zijn eigen agenda en achter elke glimlach schuilt een mes in de schaduw. In de voortzetting van het alternatieve “Wat als?”-scenario dat begon in Agents of Dune, wordt de inzet hoger nu dodelijke vijanden de ondergang van jouw Huis nastreven om Arrakis en de macht van het kruid voor zichzelf op te eisen. De spelerspersonages moeten de woestijnwereld van Arrakis verlaten en door het Imperium reizen om de steun te krijgen die ze nodig hebben om hun vijanden te bestrijden. Aangezien elk deel van de campagne in willekeurige volgorde kan worden gespeeld, is het aan de spelers om te beslissen wat het beste actieplan is en hun Huis naar glorie of vernietiging te leiden. Masters of Dune is een epische campagne van 166 pagina’s die op zichzelf kan worden gespeeld of als vervolg op de Agents of Dune-box. Speel als het befaamde Huis Nagara of creëer zelf een nieuw Huis om Arrakis te temmen. In de negen explosieve hoofdstukken van de campagne zullen je personages:

Op zoek gaan naar de ongrijpbare Fremen om hun vertrouwen en trouw te winnen, als je door hun mysterieuze gebruiken en rituelen weet te navigeren. Deelnemen aan spannende ruimtegevechten namens het mysterieuze Gilde en het opnemen tegen dodelijke piraten in de leegte tussen werelden. Bezoek het dodelijke House Harkonnen in de industriële hel van Giedi Prime, waar gif en verraad achter elke hoek schuilgaan.

1 op voorraad

Artikelnummer: 9781802810028 Categorie:

Beschrijving

Dune – Adventures in the Imperium – Masters of Dune

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 9781802810028

Vendor Item nr: MUH052392

 

DE STRIJD OM ARRAKIS BEGINT

Je Huis heeft de rijkdom van Arrakis opgeëist, maar kunnen ze die macht behouden als zovelen ze van hen willen afnemen? Je hebt al een dodelijke vijand ontdekt, maar er zijn er nog veel meer die begeren wat je zo hard hebt proberen te controleren. Je zult bondgenoten nodig hebben, maar wie kun je vertrouwen? De mysterieuze Bene Gesserit, het ongrijpbare Ruimtemeestersgilde of misschien wel de keizer zelf. Maar elke factie heeft zijn eigen agenda en achter elke glimlach schuilt een mes in de schaduw. In de voortzetting van het alternatieve “Wat als?”-scenario dat begon in Agents of Dune, wordt de inzet hoger nu dodelijke vijanden de ondergang van jouw Huis nastreven om Arrakis en de macht van het kruid voor zichzelf op te eisen. De spelerspersonages moeten de woestijnwereld van Arrakis verlaten en door het Imperium reizen om de steun te krijgen die ze nodig hebben om hun vijanden te bestrijden. Aangezien elk deel van de campagne in willekeurige volgorde kan worden gespeeld, is het aan de spelers om te beslissen wat het beste actieplan is en hun Huis naar glorie of vernietiging te leiden. Masters of Dune is een epische campagne van 166 pagina’s die op zichzelf kan worden gespeeld of als vervolg op de Agents of Dune-box. Speel als het befaamde Huis Nagara of creëer zelf een nieuw Huis om Arrakis te temmen. In de negen explosieve hoofdstukken van de campagne zullen je personages:

Op zoek gaan naar de ongrijpbare Fremen om hun vertrouwen en trouw te winnen, als je door hun mysterieuze gebruiken en rituelen weet te navigeren. Deelnemen aan spannende ruimtegevechten namens het mysterieuze Gilde en het opnemen tegen dodelijke piraten in de leegte tussen werelden. Bezoek het dodelijke House Harkonnen in de industriële hel van Giedi Prime, waar gif en verraad achter elke hoek schuilgaan.

Win specerijen op Arrakis om de onverzadigbare behoefte van het Imperium te stillen, ook al kan het nooit genoeg zijn om de honger van het bekende universum te stillen. Ontdek de wijsheid van de geheimzinnige Bene Gesserit als je hun dodelijke tests kunt doorstaan en bewijs dat je het vertrouwen van de zusterschap waard bent.

Voer politiek op Kaitain tegen de keizer en de Landsraad, waar je de ene partij tegen de andere kunt uitspelen als je de sluwheid en vaardigheid hebt voor zulk bedrog in het ultieme spel. Reis vanuit Arrakis door het Imperium op zoek naar nieuwe bondgenoten, grondstoffen en gunsten die het machtsevenwicht in het universum kunnen doen kantelen.

De rijkdom van Arrakis kan van jou zijn, maar je zult moeten vechten om het te behouden. Elke keuze die je maakt zal de toekomst van je Huis bepalen, ten goede of ten kwade. Zullen jullie ten onder gaan op het zand van Arrakis, of zijn jullie sterk genoeg om te overleven en echte Masters of Dune te worden?

Hoewel Masters of Dune een compleet avontuur is, heb je toegang tot de spelregels nodig om het te kunnen spelen. Het Dune – Adventures in the Imperium Core Rulebook bevat deze regels in hun meest complete vorm. De Agents of Dune campagnedoos bevat echter ook alles wat je nodig hebt om te spelen.

***

Dune – Adventures in the Imperium – Masters of Dune

THE BATTLE FOR ARRAKIS BEGINS

Your House had claimed the wealth of Arrakis but can they hold onto that power when so many want to take it from them? You have already uncovered a deadly enemy, but plenty more covet what you have worked so hard to control. You are going to need allies, but who can you trust? The mysterious Bene Gesserit, the elusive Spacing Guild, or perhaps even the Emperor himself. But each faction has their own agenda, and a knife in the shadows lies behind every smile. Continuing the alternate “What if?” scenario begun in Agents of Dune, the stakes become higher as deadly enemies seek the downfall of your House to claim Arrakis and the power of spice for themselves. The player characters must leave the desert world of Arrakis and travel across the Imperium to get the support they need to fight their enemies. As each section of the campaign can be played through in any order, it is very much up to the players to decide on the best plan of action and lead their House into glory or destruction. Masters of Dune is an epic 166 page campaign that can be run on its own or as a continuation of the Agents of Dune boxed set. Play as the renowned House Nagara or create a new House of your own to tame Arrakis. Over the campaign’s nine explosive chapters your characters will:

Seek out the elusive Fremen to gain their trust and allegiance, if you can navigate their mysterious customs and rituals. Engage in exciting space battles on behalf of the mysterious Guild, taking on lethal pirates in the void between worlds. Visit the deadly House Harkonnen on the industrial hellscape of Giedi Prime where poison and treachery lie behind every corner.

Mine spice on Arrakis to quench the insatiable need of the Imperium, even though it can never be enough to satisfy the hunger of the Known Universe. Discover the wisdom of the secretive Bene Gesserit if you can pass their deadly tests and prove yourself worthy of the Sisterhood’s trust.

Politic on Kaitain against the Emperor and the Landsraad council, where you might play one side against another if you have the cunning and skill for such deceit in the ultimate game. Travel from Arrakis across the Imperium to seek new allies, resources and favors that might tip the balance of power in the universe.

The wealth of Arrakis may be yours, but you are going to have to fight to keep it. Every choice you make will determine the future of your House, for good or ill. Will you fall to ruin on the sands of Arrakis, or are you strong enough to survive and become true Masters of Dune?

While Masters of Dune is a complete adventure, you need access to the game rules to play. The Dune – Adventures in the Imperium Core Rulebook has these rules in their most complete form. However, the Agents of Dune campaign box set also contains all you need to play.

 

Extra informatie

Merk RPG

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).