Aanbieding!

Dune – Fall of the Imperium

Oorspronkelijke prijs was: €39,99.Huidige prijs is: €37,99.

In deze epische campagne kun je de gebeurtenissen uit Frank Herberts baanbrekende roman Dune meemaken als onderdeel van het ongelooflijke verhaal. De belangrijkste gebeurtenissen staan dan wel vast, maar het lot van jouw Huis niet. De val van het Imperium en de opkomst van Muad’Dib zullen het bekende universum verscheuren.

5 op voorraad

Artikelnummer: 9781802813227 Categorie:

Beschrijving

Dune – Fall of the Imperium

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 9781802813227

Vendor Item nr: MUH060203

HET EINDE VAN TIEN DUIZEND JAAR IMPERIUM: De tijd van het Imperium loopt ten einde.

Keizer Shaddam IV staat op het punt een plan uit te voeren om het populaire Huis Atreides te vernietigen met behulp van hun oude vijand, het Huis Harkonnen.

Maar dit is slechts de vonk die het bekende universum in vuur en vlam zet. Oude plannen zijn in beweging en het verraad van een vrouw aan haar zusterschap legt het lot van het Imperium in de handen van haar zoon, Paul Atreides.

Op de woestijnplaneet Arrakis staat het rad van het lot klaar om te draaien – en alles op zijn pad weg te vagen. Er is een storm op komst die over elke planeet in het heelal zal razen. Jouw Huis zal zich in het midden van die storm bevinden, maar zal je overleven of in stukken worden gescheurd? Zal je de Atreides helpen of toekijken hoe Arrakeen in stilte verbrandt? Kunnen jullie nieuwe voorraden specerijen bemachtigen terwijl het Harkonnen-regime faalt en er niet in slaagt te voorzien? Sluit je je aan bij de opstandige Fremen of grijp je de kans om te onderhandelen over meer macht van een wanhopige keizer die op het punt staat zijn dynastie te verliezen?

In deze epische campagne kun je de gebeurtenissen uit Frank Herberts baanbrekende roman Dune meemaken als onderdeel van het ongelooflijke verhaal. De belangrijkste gebeurtenissen staan dan wel vast, maar het lot van jouw Huis niet. De val van het Imperium en de opkomst van Muad’Dib zullen het bekende universum verscheuren.

Kies de kant van de Fremen tegen het Imperium en riskeer dat de Keizer ook jou vernietigt, maar blijf te lang loyaal en je zult de aanval van de Fremen Jihad moeten ondergaan. Kan jouw Huis door het web van samenzweringen en verraad navigeren om zijn eigen lot te bepalen in deze tijd van profetie en lotsbestemming? Dit 144 pagina’s tellende, full colour, hardcover campagneboek neemt je mee van het Imperium Tijdperk tot het Hemelvaart Muad’Dib Tijdperk. Het bevat ook details over het voortzetten van je campagne in het nieuwe regime, inclusief het Qizaraat als nieuwe factie en details over de staat van het bekende universum nadat Paul de troon heeft bestegen.

De campagne zelf is opgedeeld in vier aktes, elk met drie volledige avonturen, nog een aantal verhaallijnen en uitbreidingsadviezen: Act II: Muad’Dib: Arrakis is weer onder controle van de Harkonnen en het lijkt erop dat alles is zoals het zou moeten zijn. Maar er wordt gefluisterd dat een nieuwe Fremen-leider de stammen verenigt en de Harkonnen kunnen het probleem niet in de hand houden. CHOAM vraagt de spelers om op onderzoek uit te gaan en de geheimen die ze ontdekken zullen het Imperium doen wankelen.

***

Dune – Fall of the Imperium

THE END OF TEN THOUSAND YEARS OF EMPIRE The time of the Imperium is ending.

Emperor Shaddam IV is about to enact a plan to destroy the popular House Atreides using their old enemy, House Harkonnen.

But this is merely the spark that sets the Known Universe on fire. Ancient plans are in motion, and one woman’s betrayal of her Sisterhood places the fate of the Imperium in the hands of her son, Paul Atreides.

On the desert planet of Arrakis, the wheel of fate is poised to turn – and sweep everything in its path away. A storm is coming, one that will tear across every planet in the galaxy. Your House will find themselves in the midst of that storm, but will you survive or be torn to shreds? Will you help the Atreides or watch Arrakeen burn in silence? Can you secure new spice supplies while the Harkonnen regime falters and fails to provide? Will you align with the insurgent Fremen, or seize the chance to bargain for more power from a desperate Emperor on the brink of losing his dynasty?

In this epic campaign, you can experience the events of Frank Herbert’s groundbreaking novel Dune as part of the incredible story. While the main events may be set, the fate of your House is not. The fall of the Imperium and the rise of Muad’Dib will tear the Known Universe apart.

Side with the Fremen against the Imperium and risk the Emperor destroying you too, but remain loyal for too long and you will face the onslaught of the Fremen Jihad. Can your House navigate the webs of plot and treachery to determine its own fate in this time of prophecy and destiny? This 144-page, full colour, hardcover campaign book takes you from the Imperium Era to the Ascension of Muad’Dib Era. It also includes detail on continuing your campaign in the new regime, including the Qizarate as a new faction and detail on the state of the Known Universe after Paul takes the throne.

The campaign itself is broken into four Acts, each with three full adventures, several more story seeds and expansion advice:
Act II: Muad’Dib: Arrakis is under the control of the Harkonnen once more, and it appears everything is as it should be. But there are whispers of a new Fremen leader uniting the tribes, and the Harkonnen cannot contain the problem. CHOAM asks the player characters to investigate, and the secrets they discover will shake the Imperium.

Extra informatie

Merk RPG

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).