Dune RPG – Sand and Dust

29,99

In het achterland van het uitgestrekte Imperium der Mensheid ligt de vijandige woestijnwereld Arrakis. Het is een dodelijke plek, waar geen druppel regen valt en de mensen een karig bestaan leiden in de bakkende steden op de noordpool. Maar Arrakis is de belangrijkste planeet in het hele universum, want alleen hier kun je de specerijenmelange vinden. Het kruid is alles. Voor sommigen is het een manier om het leven te verlengen, voor anderen een manier om in de toekomst te kijken. Het is de sleutel tot rijkdom en macht in het Imperium en veel van de nobele Huizen deinzen nergens voor terug om het op elke mogelijke manier te controleren. De steden Arrakeen en Carthag zitten vol met agenten en spionnen, die allemaal voordeel willen behalen voor hun factie en bereid zijn om te doden om de macht van hun meesters te behouden.

Zal Arrakis de plek zijn waar je personages de macht van hun Huis bewijzen, of zal hun bloed vergoten worden op het meedogenloze zand? Dit bronboek voor het Dune: Adventures in the Imperium roleplaying game, neemt je mee naar de woestijnwereld van Arrakis en verkent de geheimen van het kruid. Bezoek de verborgen sietches van de Fremen om de mysteries van hun cultuur te leren kennen. Loop zonder ritme door de grote woestijnen en zie misschien wel een van de ongelooflijke zandwormen. Handel in geheimen met spionnen en agenten op de drukke markt van Arrakeen of in de steegjes van Carthag. Arrakis is een planeet vol mysteries en gevaar, en wie haar onderschat komt er nooit meer weg.

2 op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Dune RPG – Sand and Dust

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

 

ARRAKIS: BRON VAN HET KRUID.

In het achterland van het uitgestrekte Imperium der Mensheid ligt de vijandige woestijnwereld Arrakis. Het is een dodelijke plek, waar geen druppel regen valt en de mensen een karig bestaan leiden in de bakkende steden op de noordpool. Maar Arrakis is de belangrijkste planeet in het hele universum, want alleen hier kun je de specerijenmelange vinden. Het kruid is alles. Voor sommigen is het een manier om het leven te verlengen, voor anderen een manier om in de toekomst te kijken. Het is de sleutel tot rijkdom en macht in het Imperium en veel van de nobele Huizen deinzen nergens voor terug om het op elke mogelijke manier te controleren. De steden Arrakeen en Carthag zitten vol met agenten en spionnen, die allemaal voordeel willen behalen voor hun factie en bereid zijn om te doden om de macht van hun meesters te behouden.

Zal Arrakis de plek zijn waar je personages de macht van hun Huis bewijzen, of zal hun bloed vergoten worden op het meedogenloze zand? Dit bronboek voor het Dune: Adventures in the Imperium roleplaying game, neemt je mee naar de woestijnwereld van Arrakis en verkent de geheimen van het kruid. Bezoek de verborgen sietches van de Fremen om de mysteries van hun cultuur te leren kennen. Loop zonder ritme door de grote woestijnen en zie misschien wel een van de ongelooflijke zandwormen. Handel in geheimen met spionnen en agenten op de drukke markt van Arrakeen of in de steegjes van Carthag. Arrakis is een planeet vol mysteries en gevaar, en wie haar onderschat komt er nooit meer weg.

Zand en Stof: Het Arrakis Bronnenboek bevat:
– Een overzicht van de planeet Arrakis, bekend als Dune, haar geschiedenis en kenmerken.
– Details over de mysterieuze woestijn Fremen en hun vele geheimen.
– Een groot aantal nieuwe opties voor Fremen-spelercharacters, waaronder nieuwe archetypes, talenten en regels voor het berijden van de grote zandwormen.
– Uitgebreide aantekeningen over het maken van je eigen campagnes op Arrakis, inclusief een groot aantal nieuwe NPC’s, scenariohaken en verhaallijnen.
– Nieuwe campagnemogelijkheden als smokkelaars, Fremen of handelaars in plaats van agenten van een adellijk Huis.
– Een compleet avontuur ‘Het water moet stromen’ dat de spelerspersonages betrekt in een dodelijk complot tijdens een watertekort op Arrakis.

***

Dune RPG – Sand and Dust

ARRAKIS: SOURCE OF THE SPICE.

In the backwaters of the vast Imperium of humanity lies the hostile desert world of Arrakis. It is a deadly place, where no drop of rain falls and the people live a sparse existence in the baking cities of the northern pole. But Arrakis is the most important planet in the entire universe, for it is only here that you can find the spice melange. The spice is everything. To some, it is a way to extend life, to others a way to see into the future. It is the key to wealth and power in the Imperium, and many of the noble Houses will stop at nothing to control it in any way they can. The cities of Arrakeen and Carthag are full of agents and spies, all looking to gain advantage for their faction, and ready to kill to maintain the power of their masters.

Will Arrakis be the place your characters prove the power of their House, or will their blood be spilled on the unforgiving sands? This sourcebook for the Dune: Adventures in the Imperium roleplaying game, takes you to the desert world of Arrakis and explores the secrets of the spice. Visit the hidden sietches of the Fremen to learn the mysteries of their culture. Walk without rhythm in the great deserts and perhaps see one of the incredible sandworms. Trade secrets with spies and agents in the bustling marketplace of Arrakeen or the alleys of Carthag. Arrakis is a planet of mysteries and danger, and those who underestimate it never leave.

Sand and Dust: The Arrakis Sourcebook contains:
– An overview of the planet Arrakis, known as Dune, its history and features.
– Detail on the mysterious desert Fremen, and their many secrets.
– A host of new options for Fremen player characters, including new archetypes, talents and rules for riding the great sandworms.
– Expanded notes on creating your own campaigns on Arrakis, including a host of new NPCs, scenario hooks and story seeds.
– New campaign options as smugglers, Fremen or merchants instead of agents of a noble House.
– A complete adventure ‘The water must flow’ that involves the player characters in a deadly plot during a water shortage on Arrakis.

 

Extra informatie

Merk RPG

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).