Aanbieding!

Eldritch Horror – Cities in Ruin Expansion

27,99

*** Expansie voor FFG – Eldritch Horror *** Geen stand-alone product! ***

“Toen kwam de verwoestende bliksemschicht die de hele berg deed schudden, de donkerste crypten van het eeuwenoude bos verlichtte en de patriarch van de verwrongen bomen versplinterde. [Dat ik nog leef en gezond ben, is een wonder dat ik niet kan bevatten. Ik kan het niet bevatten, want de schaduw op die schoorsteen was […] een godslasterlijke afwijking uit de diepste kraters van de hel; een naamloze, vormeloze gruwel die geen enkele geest volledig kan bevatten en geen enkele pen zelfs maar gedeeltelijk kan beschrijven.”
– H.P. Lovecraft, De sluimerende angst

3 op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Eldritch Horror – Cities in Ruin Expansion (Dit product wordt enkel geleverd op bestelling. Als de voorraad op is, bedraagt de geschatte levertijd +/- 1 week)

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

 

*** Expansie voor FFG – Eldritch Horror *** Geen stand-alone product! ***

“Toen kwam de verwoestende bliksemschicht die de hele berg deed schudden, de donkerste crypten van het eeuwenoude bos verlichtte en de patriarch van de verwrongen bomen versplinterde. [Dat ik nog leef en gezond ben, is een wonder dat ik niet kan bevatten. Ik kan het niet bevatten, want de schaduw op die schoorsteen was […] een godslasterlijke afwijking uit de diepste kraters van de hel; een naamloze, vormeloze gruwel die geen enkele geest volledig kan bevatten en geen enkele pen zelfs maar gedeeltelijk kan beschrijven.”
– H.P. Lovecraft, De sluimerende angst

Eldritch Horror: Steden in puin

Je voelt het vlak onder de oppervlakte. Iets knaagt aan de randen van de samenleving, een oeroud wezen dat zo gemakkelijk de gestage opmars van machines en beton zou kunnen uitwissen die in de moderne wereld als vooruitgang wordt gezien. Je visioenen laten je een desolate toekomst zien, waar alleen stof, as en degenen die al lang sluimeren overblijven. De wereld beeft terwijl Shudde M’ell zich tegen zijn banden onder Afrika wringt. Kun jij de geheimen van zijn gevangenis ontrafelen terwijl deze rond de onderzoekers afbrokkelt? Hoeveel steden zullen er vallen voordat het Cataclysme van beneden tot bedaren komt? Is alle hoop verloren als Shudde M’ell ontwaakt?

Eldritch Horror: Steden in puin

Gewelddadige aardbevingen verwringen steden tot onherkenbare ruïnes, hevige tyfoons verwoesten kustlijnen en diep onder de aarde roert zich iets oerouds. Steden over de hele wereld worden achtergelaten als smeulende of doorweekte omhulsels van wat ze ooit waren, maar er zijn nog steeds geheimen te leren en er zijn slachtoffers die hulp nodig hebben.

Eldritch Horror: Verwoeste steden

Als een stad wordt verwoest, wordt er een Devastation-fiche over de locatie gelegd en wordt het niet langer als een stadsveld beschouwd. Alle aanwijzingen, Expeditie-ontmoetingen en verslagen onderzoekers die zich op die plek bevonden, worden van de kaart geveegd.

Eldritch Horror: Verwoeste steden

Onderzoekers die zich een weg banen door de verwoesting kunnen in plaats daarvan kiezen voor een Devastation Encounter. Het is duidelijk dat op deze locaties recentelijk activiteiten hebben plaatsgevonden in verband met de Ancient One en er zijn mogelijkheden om overlevenden te helpen of om aanwijzingen te onderzoeken die Shudde M’ell heeft achtergelaten.

Eldritch Horror: Ruïnesteden

Shudde M’ell, The Cataclysm from Below, nadert met vernietiging en verderf als zijn herauten.

Eldritch Horror: Steden in puin

Cities in Ruin brengt vier nieuwe onderzoekers en een heleboel nieuwe monster- en ontmoetingskaarten naar de wereld van Eldritch Horror. De aanwezigheid van de nieuwe Ancient One Shudde M’ell geeft het spel een destructieve draai in de vorm van dodelijke rampen.

***

Eldritch Horror – Cities in Ruin Expansion (Dit product wordt enkel geleverd op bestelling. Als de voorraad op is, bedraagt de geschatte levertijd +/- 1 week)

*** Expansie voor FFG – Eldritch Horror *** Geen stand-alone product! ***

“Then came the devastating stroke of lightning which shook the whole mountain, lit the darkest crypts of the hoary grove, and splintered the patriarch of the twisted trees. […] That I am alive and stills sane, is a marvel I cannot fathom. I cannot fathom it, for the shadow on that chimney was […] a blasphemous abnormality from hell’s nethermost craters; a nameless, shapeless abomination which no mind could fully grasp and no pen even partly describe.”
– H.P. Lovecraft, The Lurking Fear

Eldritch Horror: Cities in Ruin
Eldritch Horror: Cities in Ruin

You feel it just below the surface. Something gnawing at the edges of society, an ancient being that could so easily erase the steady march of machines and concrete that have come to be recognized as progress in the modern world. Your visions show you a desolate future, where all that remains is dust, ash, and those who have long-slumbered. The world trembles as Shudde M’ell strains against his bonds beneath Africa. Can you uncover the secrets of his prison even as it crumbles around the investigators? How many cities will fall before the Cataclysm from Below is calmed? Is all hope lost if Shudde M’ell wakes?

Eldritch Horror: Cities in Ruin
Eldritch Horror: Cities in Ruin

Violent earthquakes contort cities to unrecognizable ruin, torrential typhoons eradicate coastlines, and deep below the the Earth, something ancient stirs. Cities all over the world are left as smoldering or soggy shells of what they once were, but there are still secrets to be learned and there are victims that need help.

Eldritch Horror: Cities in Ruin
Eldritch Horror: Cities in Ruin

When a city is devastated, a Devastation token is placed over the location, and it is no longer considered a city space. All of the Clues, Expedition Encounters, and defeated investigators that were in that place are wiped from the map.

Eldritch Horror: Cities in Ruin
Eldritch Horror: Cities in Ruin

Any investigators picking their way through the destruction can choose to resolve a Devastation Encounter instead. Obviously these locations have been hotbeds of recent activity related to the Ancient One, and there are opportunities to help survivors or to explore clues that Shudde M’ell’s touch have left behind.

Eldritch Horror: Cities in Ruin
Eldritch Horror: Cities in Ruin

Shudde M’ell, The Cataclysm from Below, approaches with destruction and ruin as his heralds.

Eldritch Horror: Cities in Ruin
Eldritch Horror: Cities in Ruin

Cities in Ruin brings four new investigators, and a slew of new monster and encounter cards to the world of Eldritch Horror.  New Ancient One Shudde M’ell’s presence brings a destructive twist to the game in the form of deadly disasters.

 

Extra informatie

Reeks

Cthulhu

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).