Fallout: Wasteland Warfare – Brotherhood of Steel: Liberty Prime

127,99

Fallout: Wasteland Warfare – Broederschap van Staal: Liberty Prime is het grootste mechanische monster van de woestenij. Groter dan een Behemoth. Ruwer dan een Raider. Dodelijker dan een Deathclaw. Liberty Prime schrijdt voorwaarts, verplettert vijanden als insecten en verplettert alle weerstand in zijn weg – voor Vrijheid!
“Waarschijnlijkheid van missiebelemmering: nul procent”.

Liberty Prime is het summum van vooroorlogse wapentechnologie.

Het werd door het Amerikaanse leger ontworpen als een geheim wapen om Anchorage terug te veroveren op de Chinese indringers, maar het werd nooit ingezet. In die tijd was de enige werkende aanval het stampen op vijanden – wat zijn de tijden veranderd.
“Omarm de democratie of je wordt uitgeroeid”.

Nu is het in meer dan zijn oude glorie hersteld. De Mk II-versie van Liberty prime gebruikt een bijna onuitputtelijke voorraad atoombommen om doelen met extreme vooroordelen te laten ontploffen en bestralen. Liberty Prime is volledig immuun voor alle schade, behalve de grootste, en stapt ongestraft door het Wasteland – een letterlijke kolos van vernietigende kracht en macht.

Het model zelf (zo groot dat het nauwelijks een ‘miniatuur’ is) is nog steeds ongelooflijk gedetailleerd, van zijn energierijke powerpack tot zijn enorme mechanische vuisten. Hij is zo groot dat we ons productieproces hebben moeten veranderen om de volledig gedetailleerde basis te maken, met een half Red Rocket tankstation erop! Hij torent zelfs boven de grootste Super Mutant Behemoth uit en doet gewone Wastelanders verbleken.

9 op voorraad

Artikelnummer: 5060523342648 Categorie:

Beschrijving

Fallout: Wasteland Warfare – Brotherhood of Steel: Liberty Prime

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 5060523342648

Vendor Item nr: MUH051980

 

Globale positionering geïnitialiseerd. Locatie – het Gemenebest Massachusetts. Geboorteplaats van de Amerikaanse vrijheid…
“Liberty Prime is online

Fallout: Wasteland Warfare – Broederschap van Staal: Liberty Prime is het grootste mechanische monster van de woestenij. Groter dan een Behemoth. Ruwer dan een Raider. Dodelijker dan een Deathclaw. Liberty Prime schrijdt voorwaarts, verplettert vijanden als insecten en verplettert alle weerstand in zijn weg – voor Vrijheid!
“Waarschijnlijkheid van missiebelemmering: nul procent”.

Liberty Prime is het summum van vooroorlogse wapentechnologie.

Het werd door het Amerikaanse leger ontworpen als een geheim wapen om Anchorage terug te veroveren op de Chinese indringers, maar het werd nooit ingezet. In die tijd was de enige werkende aanval het stampen op vijanden – wat zijn de tijden veranderd.
“Omarm de democratie of je wordt uitgeroeid”.

Nu is het in meer dan zijn oude glorie hersteld. De Mk II-versie van Liberty prime gebruikt een bijna onuitputtelijke voorraad atoombommen om doelen met extreme vooroordelen te laten ontploffen en bestralen. Liberty Prime is volledig immuun voor alle schade, behalve de grootste, en stapt ongestraft door het Wasteland – een letterlijke kolos van vernietigende kracht en macht.

Het model zelf (zo groot dat het nauwelijks een ‘miniatuur’ is) is nog steeds ongelooflijk gedetailleerd, van zijn energierijke powerpack tot zijn enorme mechanische vuisten. Hij is zo groot dat we ons productieproces hebben moeten veranderen om de volledig gedetailleerde basis te maken, met een half Red Rocket tankstation erop! Hij torent zelfs boven de grootste Super Mutant Behemoth uit en doet gewone Wastelanders verbleken.

“Spraakmodule online. Test audiofunctionaliteit geïnitialiseerd. Aanduiding: Liberty Prime. Missie: de bevrijding van Anchorage, Alaska. Primaire doelwitten: alle Rode Chinese indringers. Noodrichtlijn Communistische Overname: onmiddellijke zelfvernietiging. Beter dood, dan rood.

Liberty Prime is een massief 10-delig model gemaakt van hoogwaardig hars.

Bouw het 10-delige lichaam bovenop de enorme scenische basis als een setstuk voor je tafel of je verzameling of gebruik de verschillende onderdelen (armen, benen, lichaam, enz.) om een tafel vol terreinstukken te maken waar je leger vecht om de onderdelen!

Afmetingen bij benadering:

Scenic Base: 175mm diameter
Liberty Prime Hoogte (zonder basis) 234mm

Fallout: Wasteland Warfare – Broederschap van Staal: Liberty Prime bevat het model en de scenische basis en bevat geen regels of scenario’s.

***

Fallout: Wasteland Warfare – Brotherhood of Steel: Liberty Prime

Global positioning initialized. Location – the Commonwealth of Massachusetts. Birthplace of American freedom…
Liberty Prime is online”

Fallout: Wasteland Warfare – Brotherhood of Steel: Liberty Prime is the largest mechanical monster of the wastes. Bigger than a Behemoth. Rougher than a Raider. Deadlier than a Deathclaw. Liberty Prime is striding forward, crushing enemies like bugs and smashing all resistance in its way – for Freedom!
“Probability of mission hindrance: zero percent”

Liberty Prime is the pinnacle of pre-war weapons technology.

It was designed by the American Military as a secret weapon for taking back Anchorage from the Chinese invaders, however it was never deployed. At the time its only working attack was to stomp on enemies – how times have changed.
“Embrace democracy or you will be eradicated”

Now it has been restored to more than its former glory. The Mk II version of Liberty prime uses a near inexhaustible supply of Nukes to explode and irradiate targets with extreme prejudice. Completely immune to all but the most massive damage, Liberty Prime strides across the Wasteland with impunity – a literal colossus of destructive power and might.

The model itself (so big it’s hardly a ‘miniature’) is still incredibly detailed, from its high energy power pack to its massive mechanical fists. It’s so large we’ve had to change our production process to create the fully detailed base, with half a Red Rocket fuel station on it! It towers over even the largest Super Mutant Behemoth and utterly dwarfs regular Wastelanders.

“Voice module online. Audio functionality test initialized. Designation: Liberty Prime. Mission: the liberation of Anchorage, Alaska. Primary Targets: any and all Red Chinese invaders. Emergency Communist Acquisition Directive: immediate self destruct. Better dead, than Red.”

Liberty Prime is a massive 10 part model made from high-quality resin.

Construct the 10 part body atop the huge scenic base as a set piece for your table, or your collection or use the various parts (arms, legs, body, etc) to create a table full of terrain pieces where your force is fighting over the components!

Approximate measurements:

Scenic Base: 175mm diameter
Liberty Prime Height (without base) 234mm

Fallout: Wasteland Warfare – Brotherhood of Steel: Liberty Prime contains the model and scenic base and does not include rules or scenarios.

 

Extra informatie

Merk miniatuur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).