Invid Invasion – A Robotech Game

39,99

Na de nederlaag van de Robotech Masters door het 15e Tactische eskader van Dana Sterling wordt de planeet geconfronteerd met een nieuwe bedreiging. Buitenaardse sporen genaamd Protocultuur verspreiden zich over de aarde en dit is niet onopgemerkt gebleven in het universum. Het mysterieuze buitenaardse ras staat bekend als de Invid – aartsvijanden van de Robotech Masters – lanceren een grootschalige invasie van de aarde om de waardevolle Protocultuur-energie veilig te stellen. Met slechts een verzameling guerrillastrijders om de planeet te verdedigen, kunnen de overlevenden alleen maar bidden voor de terugkeer van de langvergeten Robotech Expeditionary Force (REF) om hen te redden van de totale vernietiging.

Invid Invasion is een meeslepend en thematisch Robotech-spel voor 1-6 spelers dat volledig coöperatief wordt gespeeld in twee fases, waarin menselijke helden moeten samenwerken met behulp van hun mecha en Protocultuur om Reflex Point te zuiveren van de buitenaardse Invid-invasors en hun koningin Regess voordat het te laat is. Tijdens de eerste fase delen de spelers een raster van open Invid-kaarten uit. Elke beurt verplaatsen de spelers hun helden over het raster en kiezen ze welke Invid-kaarten ze omdraaien om vijanden, hinderlagen of waardevolle bondgenoten bloot te leggen.

4 op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Invid Invasion – A Robotech Game

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

 

Aarde, 2031.

Na de nederlaag van de Robotech Masters door het 15e Tactische eskader van Dana Sterling wordt de planeet geconfronteerd met een nieuwe bedreiging. Buitenaardse sporen genaamd Protocultuur verspreiden zich over de aarde en dit is niet onopgemerkt gebleven in het universum. Het mysterieuze buitenaardse ras staat bekend als de Invid – aartsvijanden van de Robotech Masters – lanceren een grootschalige invasie van de aarde om de waardevolle Protocultuur-energie veilig te stellen. Met slechts een verzameling guerrillastrijders om de planeet te verdedigen, kunnen de overlevenden alleen maar bidden voor de terugkeer van de langvergeten Robotech Expeditionary Force (REF) om hen te redden van de totale vernietiging.

Invid Invasion is een meeslepend en thematisch Robotech-spel voor 1-6 spelers dat volledig coöperatief wordt gespeeld in twee fases, waarin menselijke helden moeten samenwerken met behulp van hun mecha en Protocultuur om Reflex Point te zuiveren van de buitenaardse Invid-invasors en hun koningin Regess voordat het te laat is. Tijdens de eerste fase delen de spelers een raster van open Invid-kaarten uit. Elke beurt verplaatsen de spelers hun helden over het raster en kiezen ze welke Invid-kaarten ze omdraaien om vijanden, hinderlagen of waardevolle bondgenoten bloot te leggen.

De helden moeten een pad vrijmaken van de ene kant van het bord naar de andere om Reflex Point te bereiken voor het einde van zes beurten. Als het pad naar Reflex Point is vrijgemaakt, beginnen de helden aan fase twee, de Regess-fase. De buitenaardse koningin Regess en haar bewakers worden open gedeeld, samen met extra Invid-krijgers. Onze helden moeten de machtige Regess binnen zes beurten verslaan. Maar de klok tikt door. De lang vergeten Robotech Expeditionary Force is op weg naar de aarde. Als onze helden er niet in slagen de Invid te vernietigen, zal de terugkerende Robotech Expeditionary Force voor eens en altijd een einde maken aan de dreiging van de Invid en onze onfortuinlijke helden door de planeet te bombarderen met de gevreesde Neutron-S raketten, waardoor al het leven op de planeet wordt vernietigd. Om te winnen moeten de helden het pad naar Reflex Point vrijmaken en de Regess op Reflex Point verslaan voordat de raketten vallen.

Denk je dat jij en je vrienden in staat zijn om de aarde te redden als alle kansen tegen jullie zijn gestapeld, tegen de machtige Invid horde die alle mensen tot slaaf wil maken?

***

Invid Invasion – A Robotech Game

Earth, 2031.

Following the defeat of the Robotech Masters by Dana Sterling’s 15th Tactical squad, the planet faces a new threat. Alien spores called Protoculture are spreading all over Earth, and this has not gone unnoticed in the universe. The mysterious alien race is known as the Invid – arch enemies of the Robotech Masters – launch a full-scale invasion of Earth to secure the valuable Protoculture energy. With only a rag-tag collection of guerilla fighters to defend whats left of the planet, survivors can only pray for the return of the long-forgotten Robotech Expeditionary Force (REF) to save them from total annihilation.

Invid Invasion is an immersive and thematic 1-6 player fully cooperative Robotech game played in two phases, where human Heroes must work together using their mecha and Protoculture to cleanse Reflex Point of the alien Invid invaders and their Queen Regess before its too late. During the first phase, players deal out a grid of facedown Invid Cards. Each turn, players move their Heroes around the grid, choosing which Invid Cards to flip over to potentially expose enemies, ambushes, or valuable allies.

The Heroes must clear a path from one side of the board to the other to reach Reflex Point before the end of six turns. Once the path to Reflex Point is cleared, the Heroes begin Phase Two, the Regess phase. The alien queen Regess and her guards are dealt out face up, along with additional Invid warriors. Our Heroes must defeat the powerful Regess within six turns. But the clock is ticking. The long-forgotten Robotech Expeditionary Force is on its way home to Earth. If our heroes fail to destroy the Invid, the returning Robotech Expeditionary Force will end the Invid threat and our unfortunate Heroes once and for all, by bombarding the planet with the dreaded Neutron-S missiles, destroying all life on the planet. To win, the Heroes must clear the path to Reflex point and defeat the Regess at Reflex Point before the missiles fall.

Do you think you and your friends are up to the task of saving the Earth when all odds are stacked against you, against the mighty Invid horde that seeks to enslave all humans?

 

Extra informatie

Reeks

Other

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).