Marvel – Age of Heroes

69,99

Marvel: Age of Heroes is een epische strategiegame waarin elke speler het bevel voert over een duo X-Men die worden uitgezonden om schurken te verslaan en doelen te bereiken. Je team verzamelt grondstoffen en power-ups voordat het begint aan gevaarlijke missies in een van de drie unieke uitdagende scenario’s in het spel.

Rodney Thompson, medeontwerper van Lords of Waterdeep, verweeft het thema en de strategie door middel van een mix van het plaatsen van werkers en het beheren van middelen. Het meest effectieve team beheerst zijn vaardigheden, traint zijn mutanten en overtreft de concurrentie in de Institute en Mission Phase. Scenario’s, asymmetrische vaardigheden, nieuwe vaardigheden en scorevoorwaarden zorgen voor een ongekende speelbaarheid!

De helden van de spelers worden voorgesteld door een set opvallende acryl standees in full-color. De teams bestaan uit fan-favorieten als Wolverine & Jubilee, Jean Grey & Cyclops, Forge & Storm, en nog veel meer! Kaarten en spelersborden hebben een prachtig dreamscape art effect, alsof een krachtige telepaat ze ziet via Cerebro.

3 op voorraad

Artikelnummer: 634482875605 Categorie:

Beschrijving

Marvel – Age of Heroes

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 634482875605

Vendor Item nr: WZK87560

 

Marvel: Age of Heroes is een epische strategiegame waarin elke speler het bevel voert over een duo X-Men die worden uitgezonden om schurken te verslaan en doelen te bereiken. Je team verzamelt grondstoffen en power-ups voordat het begint aan gevaarlijke missies in een van de drie unieke uitdagende scenario’s in het spel.

Rodney Thompson, medeontwerper van Lords of Waterdeep, verweeft het thema en de strategie door middel van een mix van het plaatsen van werkers en het beheren van middelen. Het meest effectieve team beheerst zijn vaardigheden, traint zijn mutanten en overtreft de concurrentie in de Institute en Mission Phase. Scenario’s, asymmetrische vaardigheden, nieuwe vaardigheden en scorevoorwaarden zorgen voor een ongekende speelbaarheid!

De helden van de spelers worden voorgesteld door een set opvallende acryl standees in full-color. De teams bestaan uit fan-favorieten als Wolverine & Jubilee, Jean Grey & Cyclops, Forge & Storm, en nog veel meer! Kaarten en spelersborden hebben een prachtig dreamscape art effect, alsof een krachtige telepaat ze ziet via Cerebro.

De Instituutfase:
Spelers sturen hun helden naar actievelden zoals de Danger Room of de Medical Bay om verschillende voordelen te krijgen. Op sommige actievelden op het bord van het instituut kun je je fysieke, mentale en wilskrachtsporen verhogen, terwijl je op andere velden kaarten kunt trekken, spelen of de beurtvolgorde kunt veranderen. Bovendien komen er in de loop van het spel bondgenootkaarten in het spel, die nieuwe actiemogelijkheden onthullen. In plaats van acties uit te voeren in Het Instituut, kunnen helden naar de X-Jet worden gestuurd om de uitdagingen van de Missie-fase aan te gaan.

De Missie-fase:
Hier stellen spelers hun teams op de proef! Stuur je helden naar het Missie Board of het Extraction Point waar je de middelen, vaardigheden en krachten die je hebt verzameld kunt gebruiken om het rechtstreeks op te nemen tegen schurken of om samen te werken met andere personages voor nog effectievere aanvallen! Elk scenario stelt je voor compleet andere uitdagingen, zoals Sentinels, Magneto en zelfs Apocalypse!

Scenario’s kunnen de samenstelling van het Institute Deck veranderen, waardoor een rijke, thematische verhaallijn ontstaat. Het deck bevat tientallen iconische X-Men personages en gebeurtenissen die verkrijgbaar zijn via een gedeelde markt. Spelers zullen strijden om de helden te verzamelen en te beïnvloeden die het meest nuttig zijn voor hun strategie. Naarmate het speelveld en de scenario’s zich ontwikkelen, zullen je personages dat ook doen. Speciale evolutiekaarten voegen nieuwe vaardigheden en scorevoorwaarden toe. Naast unieke evolutiekaarten heeft elk team verschillende startmiddelen en asymmetrische vaardigheden in de geavanceerde modus die zorgen voor veel variatie en herspeelbaarheid!

Inhoud

36 Acryl Heldenpionnen

1 speelbord

8 missie tegels

34 Schurkenfiches

86 Instituutkaarten

60 Evolutiekaarten

2 Extraction Zone Tegels

6 Spelers Borden

1 Ronde marker

6 scoremunten

15 schurkenfiches

1 Magneto’s Invloedfiche

4 Effectfiches ruiters

30 grondstoffiches

10 overwinningspuntenfiches

5 scorefiches

15 grondstoffiches

75 Spelermarkeerstenen

20 studentenpionnen

1 spelregelboek

***

Marvel – Age of Heroes

Marvel: Age of Heroes is an epic strategy game in which each player commands a duo of X-Men who are dispatched to defeat villains and complete objectives. Your team will collect resources and power-ups before embarking on dangerous missions in one of the three uniquely challenging scenarios included in the game.

Rodney Thompson, co-designer of Lords of Waterdeep, weaves the theme and strategy together through a mix of worker mutant placement and resource management. The most effective team will manage their skills, train their mutants, and outpace the competition in the Institute and Mission Phase. Scenarios, asymmetric abilities, new abilities, and scoring conditions all serve to provide uncanny playability!

Players’ heroes are represented by a set of striking full-color acrylic standees. Teams include fan-favorites like Wolverine & Jubilee, Jean Grey & Cyclops, Forge & Storm, and more! Cards and player boards have a gorgeous dreamscape art effect as if a powerful telepath is seeing them through Cerebro.

The Institute Phase:
Players will send their heroes to action spaces like the Danger Room or the Medical Bay to receive various benefits. Some action spaces on the Institute board let you increase your Physical, Mental, and Willpower tracks, while others let you draw cards, play cards, or change the turn order. Additionally, over the course of the game, Ally cards will come into play, revealing new action possibilities. Instead of performing actions at The Institute, heroes may be sent to the X-Jet to take on the challenges of the Mission phase.

The Mission Phase:
This is where players will put their teams to the test! Send your heroes out to the Mission Board or the Extraction Point where you’ll use the resources, skills, and powers you’ve accumulated to take on villains directly or to team up with other characters for even more effective strikes! Each scenario presents entirely different challenges, as you take on Sentinels, Magneto, and even Apocalypse!

Scenarios can alter the composition of the Institute Deck, which creates a rich, thematic storyline. The deck features dozens of iconic X-Men characters and events that are available through a shared market. Players will be jockeying to collect and influence the heroes that are most useful for their strategies. As the board and scenarios evolve, your characters will, as well. Special evolution cards add new abilities and scoring conditions. In addition to unique evolution cards, each team has different starting resources and asymmetric abilities in advanced mode that make for high variety and replay-ability!

Contents

36 Acrylic Hero Pawns

1 Game Board

8 Mission Tiles

34 Villain Tiles

86 Institute Cards

60 Evolution Cards

2 Extraction Zone Tiles

6 Player Boards

1 Round Marker

6 Score Tokens

15 Villain Tokens

1 Magneto’s Influence Token

4 Horsemen Effects Tokens

30 Resource Tokens

10 Victory Point Tokens

5 Score Markers

15 Resource Markers

75 Player Markers

20 Student Pawns

1 Rulebook

 

Extra informatie

Reeks

Marvel

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).