Aanbieding!

Ossuary, the Lord Collector

69,99

Tenminste, dat is het verhaal zoals Ossuary het graag vertelt. Vergis je echter niet: hoewel hij een schreeuwlelijk is, moet je hem niet onderschatten. Elk stukje van zijn gedaante behoorde ooit toe aan een andere demon die…

Ossuary was niet altijd een demon, laat staan een lord. Bekend onder een andere, onbeduidende naam, was hij ooit een even onbeduidende sterveling. Laf van aard en opgevoed werd hij als kind en jongeman blootgesteld aan geweld dat zijn geest net zo vaak brak als zijn botten. Op een keer koos het oerreptiel dat zich in de diepte van het menselijk brein nestelde echter voor overleven, wat hem ertoe aanzette om wild naar een van zijn kwelgeesten te zwaaien. De vuist raakte, een tand werd losgeslagen, er was bloed, Consequent tot moes geslagen, de jongeman trok zich er niets van aan. Het was alsof er een sleutel in een slot zat: hij was in staat tot geweld. Hij hoefde er niet bedreven in te zijn – hij hoefde alleen maar het oer-reptiel de controle te laten nemen. En dat deed hij – meer en meer: tanden breken, stukken vlees afbijten, ogen uitsteken, tot zijn reputatie als gek hem uitstel opleverde. Uiteindelijk lieten ze hem met rust, want hij zou alleen gewelddadig worden als hij werd geprovoceerd.

Te laat. Hij had nu de smaak te pakken – wilde, nee, moest geprovoceerd worden, om het reptiel het over te laten nemen en zijn trofee te verzamelen. Hij had alles bewaard: de tanden, het vlees, het zeldzame oog, maar alles wat geen bot was bedierf uiteindelijk. Toch had hij zijn tanden nog. Maar tanden waren klein, zo erg klein… Omdat niemand het reptiel nog een keer naar buiten wilde trekken, moest hij het uit zichzelf laten gaan.

Dan, nog een wonder: want het reptiel was sluw en eclectisch, niet tevreden met alleen maar geweld. Moord bood meer plezier – en een betere gelegenheid om grotere trofeeën te verzamelen. Met elke nieuwe zonde, elk nieuw bot dat aan de collectie werd toegevoegd, werd er weer een sleutel omgedraaid in de sloten van de Hel.

Na zijn dood ontving de Afgrond de voormalige man die Ossuarium zou worden met open armen. In de helse smeltkroes werden zijn trofeeën in een passende vorm gegoten voor deze voortreffelijke zondaar. Hij stelde niet teleur: verrukt over de helse vlakten, waar geweld ongecontroleerd heerste, waren er allerlei nieuwe trofeeën om te verzamelen en aan zijn vorm toe te voegen: stekels, horens, vleugels… en kracht.

1 op voorraad

Artikelnummer: 5513009019966 Categorie:

Beschrijving

Ossuary, the Lord Collector

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 5513009019966

Vendor Item nr: DP-GE-005

 

Tenminste, dat is het verhaal zoals Ossuary het graag vertelt. Vergis je echter niet: hoewel hij een schreeuwlelijk is, moet je hem niet onderschatten. Elk stukje van zijn gedaante behoorde ooit toe aan een andere demon die…

Ossuary was niet altijd een demon, laat staan een lord. Bekend onder een andere, onbeduidende naam, was hij ooit een even onbeduidende sterveling. Laf van aard en opgevoed werd hij als kind en jongeman blootgesteld aan geweld dat zijn geest net zo vaak brak als zijn botten. Op een keer koos het oerreptiel dat zich in de diepte van het menselijk brein nestelde echter voor overleven, wat hem ertoe aanzette om wild naar een van zijn kwelgeesten te zwaaien. De vuist raakte, een tand werd losgeslagen, er was bloed, Consequent tot moes geslagen, de jongeman trok zich er niets van aan. Het was alsof er een sleutel in een slot zat: hij was in staat tot geweld. Hij hoefde er niet bedreven in te zijn – hij hoefde alleen maar het oer-reptiel de controle te laten nemen. En dat deed hij – meer en meer: tanden breken, stukken vlees afbijten, ogen uitsteken, tot zijn reputatie als gek hem uitstel opleverde. Uiteindelijk lieten ze hem met rust, want hij zou alleen gewelddadig worden als hij werd geprovoceerd.

Te laat. Hij had nu de smaak te pakken – wilde, nee, moest geprovoceerd worden, om het reptiel het over te laten nemen en zijn trofee te verzamelen. Hij had alles bewaard: de tanden, het vlees, het zeldzame oog, maar alles wat geen bot was bedierf uiteindelijk. Toch had hij zijn tanden nog. Maar tanden waren klein, zo erg klein… Omdat niemand het reptiel nog een keer naar buiten wilde trekken, moest hij het uit zichzelf laten gaan.

Dan, nog een wonder: want het reptiel was sluw en eclectisch, niet tevreden met alleen maar geweld. Moord bood meer plezier – en een betere gelegenheid om grotere trofeeën te verzamelen. Met elke nieuwe zonde, elk nieuw bot dat aan de collectie werd toegevoegd, werd er weer een sleutel omgedraaid in de sloten van de Hel.

Na zijn dood ontving de Afgrond de voormalige man die Ossuarium zou worden met open armen. In de helse smeltkroes werden zijn trofeeën in een passende vorm gegoten voor deze voortreffelijke zondaar. Hij stelde niet teleur: verrukt over de helse vlakten, waar geweld ongecontroleerd heerste, waren er allerlei nieuwe trofeeën om te verzamelen en aan zijn vorm toe te voegen: stekels, horens, vleugels… en kracht.

Verzamelbaar miniatuur voor oorlogsspellen en rollenspellen.
Afmeting: 190 mm totaal

De kit bevat 10 onderdelen inclusief een 100mm basis.

Materiaal: hoge kwaliteit hars.

Miniatuur wordt onbeschilderd en ongemonteerd geleverd.

***

Ossuary, the Lord Collector

At least, that is the story as Ossuary loves to tell it. Make no mistake, however: although a loudmouth, he is not to be underestimated. Each and every piece of his form used to belong to another demon who did…

Ossuary was not always a demon, let alone a lord. Known by a different, insignificant name, he was once an equally insignificant mortal. Spineless by nature or upbringing, as a child and a young man he was subjected to violence that broke his spirit just as often as it broke his bones. One time, however, that primordial reptile nestling in the depths of the human brain opted for survival, prompting him to swing wildly at one of his tormentors. The fist connected, a tooth was knocked loose, there was blood, Consequently beaten into a pulp, the young man paid no mind. It was as if a key had  fit into a lock: he was capable of violence. He did not need to be skilled in it – just let the primordial reptile take control. And he did – more and more, he did: breaking teeth, biting off bits of flesh, gouging eyes, until his reputation as a madman earned him respite. They finally left him alone, for he would not turn violent unless provoked.

Too late. He now had the taste for it – wanted, no, needed to be provoked, to let the reptile take over and collect his trophy. He had kept it all: the teeth, the flesh, the rare eye, but everything that was not bone eventually spoiled. Still, he had his teeth. But teeth were small, so very small… As no one would draw the reptile out once more, he had to let it out of his own volition.

Then, another miracle: for the reptile was cunning and eclectic, not content simply with violence. Murder offered greater pleasure – and a better opportunity to collect larger trophies. With every new sin, every new bone added to the collection, yet another key turned in the locks of Hell.

Upon his death, the Pit received the former man who would be Ossuary with open arms. Inside the infernal crucible, his trophies were molded into an appropriate form for this exquisite sinner. He did not disappoint: delighted at the Hellish Plains, whereviolence reigned unchecked, there were all sorts of new trophies to collect and add to his form: spines, horns, wings… and power.

Collectible miniature for war-games & role-playing tabletops.
Size: 190 mm total

The kit contains 10 parts including a 100mm base.

Material: high quality resin.

Miniature comes unpainted and un-assembled.

 

 

Extra informatie

Merk miniatuur

,

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).