Warcradle Scenics – Estun Village Set

99,99

De smid van de Estun is een van de meest gerespecteerde mannen in het dorp. Hij is dan wel geen krijger, maar hij kan zich zeker staande houden in een gevecht. In plaats daarvan staat hij in hoog aanzien omdat zonder hem het hele dorp in verval zou raken. Alles, van spijkers tot hoefijzers tot zwaarden, komt uit die gloeiende smederij.

De kerk is een plek waar iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar geloof. Dat is altijd zo geweest. De boom die boven de deur is uitgehouwen, is door de eeuwen heen voor veel dingen gaan staan. De Wereldboom die de rijken verbindt, de invloed van de Zonnegod op de aarde beneden, zelfs de Boom der Weeën waarop de God-zoon werd gekruisigd.

Geen enkel dorp kan lang zonder handel en Estun is daarop geen uitzondering. De marktkramen vormen het levendige middelpunt van het dorp, waar bijna constant goederen en diensten worden verhandeld. Net zo belangrijk hier is de handel in informatie, verhalen verspreiden zich hier net zo snel als de geur van geconserveerde vis.

Als er iets is waar de mensen van Estun op kunnen vertrouwen, dan is het wel het bos. Voedsel van alles wat de mensen kunnen verzamelen en wild, bescherming tegen de sneeuwstormen die uit de bergen komen, maar vooral het hout van de bomen zelf. De houtzagerij verwerkt veel van dit hout om de huizen van de dorpsbewoners te bouwen en te repareren en om handel te drijven met andere dorpen.

2 op voorraad

Artikelnummer: 5060770870666 Categorie:

Beschrijving

Warcradle Scenics – Estun Village Set

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 5060770870666

Vendor Item nr: WSA550001

 

De smid van de Estun is een van de meest gerespecteerde mannen in het dorp. Hij is dan wel geen krijger, maar hij kan zich zeker staande houden in een gevecht. In plaats daarvan staat hij in hoog aanzien omdat zonder hem het hele dorp in verval zou raken. Alles, van spijkers tot hoefijzers tot zwaarden, komt uit die gloeiende smederij.

De kerk is een plek waar iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar geloof. Dat is altijd zo geweest. De boom die boven de deur is uitgehouwen, is door de eeuwen heen voor veel dingen gaan staan. De Wereldboom die de rijken verbindt, de invloed van de Zonnegod op de aarde beneden, zelfs de Boom der Weeën waarop de God-zoon werd gekruisigd.

Geen enkel dorp kan lang zonder handel en Estun is daarop geen uitzondering. De marktkramen vormen het levendige middelpunt van het dorp, waar bijna constant goederen en diensten worden verhandeld. Net zo belangrijk hier is de handel in informatie, verhalen verspreiden zich hier net zo snel als de geur van geconserveerde vis.

Als er iets is waar de mensen van Estun op kunnen vertrouwen, dan is het wel het bos. Voedsel van alles wat de mensen kunnen verzamelen en wild, bescherming tegen de sneeuwstormen die uit de bergen komen, maar vooral het hout van de bomen zelf. De houtzagerij verwerkt veel van dit hout om de huizen van de dorpsbewoners te bouwen en te repareren en om handel te drijven met andere dorpen.

De woningen van Estun zijn mijlenver bekend. Goed gebouwd en stevig, net als de mensen van het dorp. De schilden boven de deuren zijn niet puur symbolisch, maar ze laten wel zien dat deze mensen beschermd worden.

De wachttoren staat er al langer dan iemand zich kan herinneren. Er gaan verhalen dat dit het eerste gebouw in het dorp was, een overblijfsel van een lang geleden gevallen rijk. Wat de waarheid ook is, vanaf deze wallen zijn allerlei soorten gruwelen bespied. Zonder deze zouden hinderlagen deze nederzetting eeuwen geleden op de knieën hebben gedwongen.

Zelfs als het rustig is in Estun, klinken er in de herberg geluiden van feestvreugde. Mede, bier en wijn uit verre landen worden per vat verorberd. Het leven is hard in de bergen en iedereen heeft een plek nodig om de pijnlijke botten te verzachten. Skalds weten dat ze kunnen passeren en eten en drinken kunnen krijgen voor de prijs van een verhaal. Kan een dorp zonder herberg echt een dorp genoemd worden?

Bevat:

1x Estun Smid
1x Estun Kerk
1x Estun Marktkramen
1x Estun Woning
1x Estun zaagmolen
1x Estun Uitkijktoren
1x Herberg Estun

Let op:

Scenery-onderdelen zijn gemaakt van MDF (Medium Density Fibre Board).
De gebouwen worden voorgeschilderd geleverd en er is enige montage vereist.
Montage-instructies zijn online te vinden en door de QR-code op de verpakking te scannen.

***

Warcradle Scenics – Estun Village Set

The Blacksmith of the Estun is one of the most revered men in the village. He may not be a warrior though he could certainly hold his own in a fight. Instead, he is held in such high regard for without him the whole village would fall into disrepair. Everything from nails to horseshoes to swords makes its way out of that glowing forge.

The Church is a place of welcome to all, no matter their faith. It has been this way for all time. The tree carved above the door has come to represent many things through the ages. The World Tree that connects the realms, the Sun God’s influence on the earth below, even the Tree of Woe upon which the God-son was crucified.

No village can stand for long without trade and Estun is no exception. The Market Stalls are the vibrant hub of the village, with exchanges for goods and services happening almost constantly. Just as important here is the trade for information, stories diffusing from here as quickly as the smell of preserved fish.

If there’s one thing that the people of Estun can rely on, it’s the forest. Food from anything the people can forage as well as game, protection from the blizzards that come down from the mountains, but most importantly the timber from the trees themselves. The Saw Mill processes much of this to build and repair the dwellings of the village’s folk as well as trade with other villages.

The Dwellings of Estun are known for miles around. Well built and sturdy, just like the people of the village. The shields above the doors are not purely symbolic, though they do show that these folk are protected.

The Watch Tower has stood for longer than anyone can remember. Stories say that this was the first building in the village, a remnant from an empire, long since fallen. Whatever the truth, horrors of all kinds have been spied from these ramparts. Without which, ambushes might have brought this settlement to its knees in ages past.

Even when all is quiet in Estun, the Tavern still has sounds of revelry. Mead, ale and wine from faraway lands are consumed by the hogshead. Life is hard in the mountains and everyone needs a place to ease the aching bones. Skalds know that they can pass through and get fed and watered for the price of a story. Can a village without a tavern truly be called a village at all?

Contains:

1x Estun Blacksmith
1x Estun Church
1x Estun Market Stalls
1x Estun Dwelling
1x Estun Saw Mill
1x Estun Watch Tower
1x Estun Tavern

Please Note:

Scenery items are manufactured in Medium Density Fibre Board (MDF).
Buildings are supplied pre-painted and some assembly will be required.
Assembly instructions can be found online and by scanning the QR printed on the packaging.

 

Extra informatie

Merk miniatuur

Type miniatuur product

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).