Achtung! Cthulhu 2d20 – Gamemaster’s Guide

39,99

Welkom in de Geheime Oorlog in deze snelle, door pulp beïnvloede achtbaan van een RPG die op behendige wijze de geestdodende terreur van Lovecraftiaanse kosmische horror mengt met de chaos en heldhaftigheid van de Tweede Wereldoorlog.

Als gamemaster breng je deze door pulp beïnvloede wereld van dappere geallieerde helden en onverschrokken avontuur met twee vuisten tot leven. Je leidt de heldhaftige acties van spelers terwijl je ook leiding geeft aan de verdraaide macht van het Nazi occulte: de Cultus van de Zwarte Zon, die vuile magie hanteert en gevangen gruwelen oproept en Nachtwolfe, hun rivalen die hun vertrouwen stellen in Atlantische technologie, vreemde wetenschap en vreemde wonderwapens.

Je geeft vorm aan een wereld waar vreselijke geheimen en krachtige artefacten vergeten liggen in oude ruïnes, waar stoffige boekwerken vol staan met buitenaardse kennis, en je bewapent spelers met experimentele technologie, dodelijke wapens en krachtige magie om de strijd aan te gaan met deze griezelige dreiging.

2 op voorraad

Artikelnummer: 9781912743674 Categorie:

Beschrijving

Achtung! Cthulhu 2d20 – Gamemaster’s Guide

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 9781912743674

Vendor Item nr: MUH051744

 

Welkom in de Geheime Oorlog in deze snelle, door pulp beïnvloede achtbaan van een RPG die op behendige wijze de geestdodende terreur van Lovecraftiaanse kosmische horror mengt met de chaos en heldhaftigheid van de Tweede Wereldoorlog.

Als gamemaster breng je deze door pulp beïnvloede wereld van dappere geallieerde helden en onverschrokken avontuur met twee vuisten tot leven. Je leidt de heldhaftige acties van spelers terwijl je ook leiding geeft aan de verdraaide macht van het Nazi occulte: de Cultus van de Zwarte Zon, die vuile magie hanteert en gevangen gruwelen oproept en Nachtwolfe, hun rivalen die hun vertrouwen stellen in Atlantische technologie, vreemde wetenschap en vreemde wonderwapens.

Je geeft vorm aan een wereld waar vreselijke geheimen en krachtige artefacten vergeten liggen in oude ruïnes, waar stoffige boekwerken vol staan met buitenaardse kennis, en je bewapent spelers met experimentele technologie, dodelijke wapens en krachtige magie om de strijd aan te gaan met deze griezelige dreiging.

Je brengt exotische rassen tot leven zoals de Deep Ones, onderzeese aanbidders van de dromende god Cthulhu, of de vreemde Mi-Go, fungoïde-insectoïde wezens die naar de aarde zijn gekomen voor een onbekend doel. Je hebt ook de controle over de monsters, entiteiten en goden van de Mythos zelf, die proberen te profiteren van de chaos van de Tweede Wereldoorlog om hun heerschappij over de geesten van de mensen uit te breiden.

Zullen je spelers zegevieren tegen alle verwachtingen in, of zullen ze, net als zovele anderen vóór hen, ten prooi vallen aan de kwaadaardige invloed van de Mythos? Dat is jouw verhaal om vorm te geven en te vertellen…

In deze meer dan 260 pagina’s tellende gids voor spelleiders vind je:

Toegewijd advies over de kunst van het gamemasteren, inclusief het beheren van de speleconomie en specifieke tips voor het creëren van memorabele personages, avonturen en campagnes om je spelers in vervoering te brengen.
Belangrijke nieuwe lore en gedetailleerde achtergrondinformatie over de zes grote facties die de Geheime Oorlog betwisten: Sectie M, Majestic, Zwarte Zon, Nachtwolfe, de Diepzinnigen en Mi-Go, inclusief hun achtergronden, geschiedenis, hiërarchie, geheime bases en missies en doelen.
Een enorme opslagplaats van verborgen overlevering en verboden magische kennis, waaronder nieuwe Mythos-boeken en tomes, krachtige rituele magie, plus de vervloekte toverboeken van Nyarlathotep, Yog-Sothoth en de gevreesde Cthulhu zelf!
Bewapen je spelers met een schat aan nieuwe wapens en spionageapparatuur uit geheime overheidslaboratoria en geheime onderzoeksafdelingen met het hoofdstuk Geheime Wapens van de Geheime Oorlog.
Complete profielen en statistieken voor de machtige helden en schurken van de Geheime Oorlog, de mannen en vrouwen die strijden voor het lot van de mensheid, plus een enorme bestiarium boordevol met alle angstaanjagende goden, monsters en entiteiten van de Mythos zelf.

Wat is Achtung! Cthulhu?

Achtung! Cthulhu is een setting voor Lovecraftian rollenspel tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin spelers de waarheid achter de kwaadaardige invloed van de Mythos op de oorlogsmachine van de Nazi’s en daarbuiten kunnen ontdekken, terwijl het conflict de wereld overspoelt in de periode 1939-1945.
In deze door pulp beïnvloede wereld van dappere geallieerde helden en onverschrokken tweegevechtsavonturen kruipen spelers in de huid van geallieerde militairen, geheim agenten, leden van het verzet of zelfs ongelukkige burgers die verstrikt raken in het bredere conflict. Ze nemen het allemaal op tegen de verdraaide macht van het Nazi occulte: de Cultus van de Zwarte Zon, die vuige magie hanteert en gevangen gruwelen oproept in hun poging om Yog-Sothoth en Nachtwolfe te ontketenen, hun nominale bondgenoten en rivalen die vertrouwen op Atlantische technologie, vreemde wetenschap en vreemde wonderwapens om te zegevieren.
Spelers zullen een wereld ervaren waar vreselijke geheimen en krachtige artefacten vergeten liggen in oude ruïnes, verlaten locaties en vergeten steden, en diep in stoffige boekwerken en manuscripten turen op zoek naar eeuwenoude kennis die nooit bedoeld was voor het oog van stervelingen. Ze bewapenen zichzelf met experimentele technologie en dodelijke wapens en leren krachtige magische spreuken te hanteren of krachtige psychische krachten te gebruiken om tegen deze griezelige dreiging te vechten.
Ze komen ook exotische inheemse rassen tegen zoals de Deep Ones, onderzeese aanbidders van de dromende god Cthulhu, of de vreemde Mi-Go, fungoïde-insectoïde wezens uit de verste uithoeken van het zonnestelsel die naar de aarde zijn gekomen voor een onbekend doel. Boven hen staan de monsters, entiteiten en goden van de Mythos zelf, die misbruik willen maken van de chaos van de Tweede Wereldoorlog om hun heerschappij over de geesten van de mensen uit te breiden.
Zullen je helden tegen alle verwachtingen in zegevieren, of zullen ze, net als zovele anderen, ten prooi vallen aan de kwaadaardige invloed van de Mythos? Dat is jouw verhaal…

***

Achtung! Cthulhu 2d20 – Gamemaster’s Guide

Welcome to the Secret War in this fast-paced pulp-influenced rollercoaster of an RPG that nimbly mixes the sanity-challenging terror of Lovecraftian cosmic horror, with the chaos and heroism of World War II.

As a gamemaster you will bring to life this pulp-influenced world of brave Allied heroes and dauntless two-fisted adventure, guiding the heroic actions of players while also directing the twisted might of the Nazi occult: the Cult of the Black Sun, who wield foul magic and summon captive horrors and Nachtwolfe, their rivals who place their trust in Atlantean technology, weird science, and strange wonder weapons.

You will shape a world where dread secrets and powerful artefacts lie forgotten in ancient ruins, where dusty tomes are replete with eldritch knowledge, and you’ll arm players with experimental technology, deadly weapons and powerful magic, to do battle with this uncanny threat.

You’ll bring to life exotic races like the Deep Ones, undersea worshippers of the dreaming god Cthulhu, or the strange Mi-Go, fungoid-insectoid beings who have come to Earth for an unknown purpose. You’ll also control the sanity-sapping monsters, entities and gods of the Mythos themselves, who seek to take advantage of the chaos of the second world war to extend their dominion over the minds of men.

Will your players prevail against all odds, or will they, like so many others before, fall to the malign influence of the Mythos? That is your story to shape and tell…

Inside this Gamesmaster’s Guide 260+ page full colour US Letter sized hardback you’ll find:

Dedicated advice on the art of gamemastering including managing the game economy and specific tips for creating memorable characters, adventures and campaigns to thrill and delight your players.
Major new lore and detailed background information on the six major factions contesting the Secret War: Section M, Majestic, Black Sun, Nachtwolfe, the Deep Ones and Mi-Go including their backgrounds, history, hierarchy, secret bases and missions and goals.
A vast repository of hidden lore and forbidden magical knowledge including new Mythos books and tomes, powerful ritualistic magic, plus the damnable spellbooks of Nyarlathotep, Yog-Sothoth and dread Cthulhu himself!
Arm your players with a wealth of new weapons and espionage devices from secret government labs and classified research departments with the Secret Weapons of the Secret War chapter.
Complete profiles and statistics for the powerful heroes and villains of the Secret War, the men and women who do battle for the fate of mankind, plus a huge bestiary brimming with all the terrifying gods, monsters and entities of the Mythos themselves.

What is Achtung! Cthulhu?

Achtung! Cthulhu is a setting for Lovecraftian roleplaying during World War II, which allows players to discover the truth behind the malign influence of the Mythos on the Nazi war machine and beyond, as conflict engulfs the globe during 1939-1945.
In this pulp-influenced world of brave Allied heroes and dauntless two-fisted adventure, players will take on the roles of Allied servicemen and women, secret agents, members of the resistance or even hapless civilians caught up in the wider conflict. All stand firm against the twisted might of the Nazi occult: the Cult of the Black Sun, who wield foul magic and summon captive horrors in their bid to unleash Yog-Sothoth and Nachtwolfe, their nominal allies and rivals who place their trust in Atlantean technology, weird science, and strange wonder weapons to prevail.
Players will experience a world where dread secrets and powerful artefacts lie forgotten in ancient ruins, abandoned sites and forgotten cities, and peer deep into dusty tomes and manuscripts seeking to understand eldritch knowledge that was never meant for the sight of mortals. They’ll arm themselves with experimental technology and deadly weapons and learn to wield powerful magical spells or harness potent psychic powers to fight against this uncanny threat.
They’ll also encounter exotic native races like the Deep Ones, undersea worshippers of the dreaming god Cthulhu, or the strange Mi-Go, fungoid-insectoid beings from the furthest corners of the solar system who have come to Earth for an unknown purpose. Towering over them all are the monsters, entities and gods of the Mythos themselves, who seek to take advantage of the chaos of the second world war to extend their dominion over the minds of men.
Will your heroes prevail against all odds, or will they, like so many others before, fall to the malign influence of the Mythos? That is your story to tell…

 

Extra informatie

Merk RPG

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).