Call of Cthulhu – Reign of Terror

29,99

Mythos Horrors tijdens de Franse Revolutie!
Reign of Terror is een episch tweedelig historisch scenario dat zich afspeelt tijdens de Franse Revolutie. Het kan worden gespeeld als een op zichzelf staand avontuur of als een historisch intermezzo voor gebruik met Chaosium’s premium campagne Horror on the Orient Express.

“Het lemmet is in evenwicht, een glanzende lengte van helder scherp staal. Het licht glinstert op een klein patroon op het lemmet, een concentrische cirkel. De menigte houdt haar collectieve adem in. De tijd staat even stil en dan valt het lemmet…”

Een tijd van strijd, intriges en horror. Een verdeeld land, waar de hogere klasse geniet van de overvloed aan rijkdom en de armen zich geen brood kunnen veroorloven. Waar de kreten van woede en woede over de onrechtvaardigheden van het leven een impuls vinden, waardoor de mensen zich verenigen en het oude regime van zich afschudden voor een betere en hoopvollere toekomst. Na verloop van tijd wordt hoop vervangen door angst als De Terreur neerdaalt in Frankrijk en de guillotine schreeuwt om bloed.

De menigte verzamelt zich schreeuwend om bloed, terwijl het “chop-chop-chop” van de guillotine roept…

Ontwikkeld door Call of Cthulhu meesterbrein Mark Morrison als een geheim hoofdstuk in het verhaal van Horror on the Orient Express, is Reign of Terror ontworpen om te spelen met of zonder verwijzing naar die campagne. Als het wordt gebruikt met Horror on the Orient Express, biedt het een spannende en actievolle “levende hand-out” die nieuwe inzichten biedt en de spelers inzicht geeft in de volledige horror van een van de verschrikkelijke schurken van de campagne.

In het eerste deel, dat zich afspeelt in 1789 tijdens de revolutie, dalen de onderzoekers af in de catacomben van Parijs en trotseren ze de beproevingen van het hoofse leven, waar losbandigheid en slechtheid hun eigen verschrikkingen met zich meebrengen.

2 op voorraad

Artikelnummer: 9781568824512 Categorie:

Beschrijving

Call of Cthulhu – Reign of Terror

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 9781568824512

Vendor Item nr: CHA23149-H

 

Mythos Horrors tijdens de Franse Revolutie!
Reign of Terror is een episch tweedelig historisch scenario dat zich afspeelt tijdens de Franse Revolutie. Het kan worden gespeeld als een op zichzelf staand avontuur of als een historisch intermezzo voor gebruik met Chaosium’s premium campagne Horror on the Orient Express.

“Het lemmet is in evenwicht, een glanzende lengte van helder scherp staal. Het licht glinstert op een klein patroon op het lemmet, een concentrische cirkel. De menigte houdt haar collectieve adem in. De tijd staat even stil en dan valt het lemmet…”

Een tijd van strijd, intriges en horror. Een verdeeld land, waar de hogere klasse geniet van de overvloed aan rijkdom en de armen zich geen brood kunnen veroorloven. Waar de kreten van woede en woede over de onrechtvaardigheden van het leven een impuls vinden, waardoor de mensen zich verenigen en het oude regime van zich afschudden voor een betere en hoopvollere toekomst. Na verloop van tijd wordt hoop vervangen door angst als De Terreur neerdaalt in Frankrijk en de guillotine schreeuwt om bloed.

De menigte verzamelt zich schreeuwend om bloed, terwijl het “chop-chop-chop” van de guillotine roept…

Ontwikkeld door Call of Cthulhu meesterbrein Mark Morrison als een geheim hoofdstuk in het verhaal van Horror on the Orient Express, is Reign of Terror ontworpen om te spelen met of zonder verwijzing naar die campagne. Als het wordt gebruikt met Horror on the Orient Express, biedt het een spannende en actievolle “levende hand-out” die nieuwe inzichten biedt en de spelers inzicht geeft in de volledige horror van een van de verschrikkelijke schurken van de campagne.

In het eerste deel, dat zich afspeelt in 1789 tijdens de revolutie, dalen de onderzoekers af in de catacomben van Parijs en trotseren ze de beproevingen van het hoofse leven, waar losbandigheid en slechtheid hun eigen verschrikkingen met zich meebrengen.

Deel twee, dat zich afspeelt tijdens de Terreur, katapulteert de onderzoekers in een samenzwering, waar spionnen en agenten op zoek gaan naar degenen die het nieuwe regime zouden destabiliseren. Gevangen tussen de chaos en gevaren van Parijs, moet de manier worden gevonden om een nachtmerrie te stoppen die Frankrijk en de rest van Europa in duisternis zou storten.

“Vlees is een luxe voor velen. Slagers slachten beesten op de binnenplaatsen achter hun winkels; het bloed stroomt op straat. De betere stukken gaan naar de rijken, terwijl de armere Parijzenaars schapenvlees, worsten, slachtafval en gezouten varkensvlees eten.”

Dit boek biedt een op zichzelf staande setting, met een overvloed aan historische details om de bewaarder te helpen Parijs en de Franse Revolutie tot leven te brengen. Het boek is rijk geïllustreerd, met gedetailleerde kaarten van Parijs, het paleis van Versailles en nog veel meer! Naast het tweedelige scenario van Reign of Terror is er een reeks scenario seeds, elk met wortels om het spel uit te breiden en een langere, meer diepgaande campagne op te bouwen.

***

Call of Cthulhu – Reign of Terror

Mythos Horrors during the French Revolution!
Reign of Terror is an epic two-part historical scenario, set during the French Revolution, playable as a stand-alone adventure or as an historical interlude for use with Chaosium’s premium campaign Horror on the Orient Express.

“The blade is poised, a shining length of bright sharp steel. The light glints on a small pattern on the blade, a concentric circle. The crowd holds its collective breath. Time stands still for an instant, and then the blade falls…”

A time of struggle, intrigue, and horror. A divided country, where the upper class enjoys the bounty of wealth, and the poor cannot afford a loaf of bread. Where the cries of anger and rage at life’s injustices find momentum, sparking the people to unite and cast away the old regime for a brighter and more hopeful tomorrow. In time, hope will be replaced with fear as The Terror descends upon France, and the guillotine cries out for blood.

The crowds gather baying for blood, while the “chop-chop-chop” of the guillotine calls out…

Developed by Call of Cthulhu mastermind Mark Morrison as a secret chapter in the story of Horror on the Orient Express, Reign of Terror has been designed for play with or without reference to that campaign. If used with Horror on the Orient Express, it provides an exciting and action-packed “living handout” that brings new insights and illuminates the players into the full horror of one of the campaign’s dire villains.

Part One, set in 1789 amid the stirrings of the revolution, sees the investigators descend into the catacombs of Paris and brave the tribulations of courtly life, where debauchery and wickedness bring their own terrors.

Part Two, set during The Terror, catapults the investigators into a conspiracy, where spies and agents seek out those who would destabilize the new regime. Caught amongst the chaos and dangers of Paris, the way must be found to stop a nightmare that would plunge France and the rest of Europe into darkness.

“Meat is a luxury for many. Butchers slaughter beasts in the courtyards behind their shops; the blood flows out into the streets. The better cuts go to the wealthy while poorer Parisians eat mutton, sausages, offal, and salted pork.”

This book provides a stand-alone setting, with a plethora of historical details to help the Keeper bring Paris and the French Revolution to life. Profusely illustrated throughout, with detailed maps of Paris, the Palace of Versailles, and more! Alongside the two-part scenario of Reign of Terror is a range of scenario seeds, each providing roots for extending play and building a longer, more in-depth campaign.

 

Extra informatie

Merk RPG

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).