Dune: Adventures in the Imperium – Core Rulebook Corrino Collector’s Edition

59,95

“Op een dag zal de keizer een legioen of twee van zijn Sardaukar naar Giedi Prime sturen en dat zal het einde betekenen van de Baron Vladimir Harkonnen.”

Heers over het Imperium als het Koninklijk Huis Corrino, gebruik je macht en invloed om het universum vorm te geven en zet degenen die je troon onder je vandaan willen halen tegen elkaar op. Vecht om je macht te behouden of bouw het Rijk uit tot nog grotere hoogten, want het Corrino-zegel op deze kopie zal angst inboezemen bij alle Huizen die zich tegen jou en je legioenen van Sardaukar verzetten. De Dune: Adventures in the Imperium roleplaying game neemt je mee naar een verre toekomst die je je nog nooit hebt voorgesteld, waar angst de geestdoder is, dus zorg ervoor dat je je verstand bij de les houdt. Het Imperium is een plek van dodelijke duels, feodale politiek en mysterieuze vaardigheden. Adellijke Huizen vechten constant voor macht, invloed en wraak in een universum waar een zwaard het lot van miljoenen kan veranderen. Bouw je Huis, verover je plaats in het universum of herbouw een oud geslacht en vecht voor de keizerlijke troon.

Ga met je personages op reis door de legendarische werelden van Frank Herberts sciencefictionmeesterwerk, maak deel uit van eliteagenten die werken voor adellijke Huizen waar Mentats, Zwaardmeesters, Spionnen, Zusters Bene Gesserit, Sluwe Adviseurs of zelfs woestijn-Fremen samenkomen om jouw banier te volgen.

Wie je ook bent, vergeet niet dat wie het kruid controleert, het universum controleert. De Duin: Adventures in the Imperium Corrino Collector’s Edition bevat: – Alles wat je nodig hebt om je eigen verhalen over intriges en avontuur te creëren op het zand van Arrakis als agenten van een machtig edel Huis.

– Een gloednieuwe versie van het 2d20 Systeem, speciaal aangepast voor het Dune Universum.

2 op voorraad

Artikelnummer: 9781912743599 Categorie:

Beschrijving

Dune: Adventures in the Imperium – Core Rulebook Corrino Collector’s Edition

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 9781912743599

Vendor Item nr: MUH052162

 

“Op een dag zal de keizer een legioen of twee van zijn Sardaukar naar Giedi Prime sturen en dat zal het einde betekenen van de Baron Vladimir Harkonnen.”

Heers over het Imperium als het Koninklijk Huis Corrino, gebruik je macht en invloed om het universum vorm te geven en zet degenen die je troon onder je vandaan willen halen tegen elkaar op. Vecht om je macht te behouden of bouw het Rijk uit tot nog grotere hoogten, want het Corrino-zegel op deze kopie zal angst inboezemen bij alle Huizen die zich tegen jou en je legioenen van Sardaukar verzetten. De Dune: Adventures in the Imperium roleplaying game neemt je mee naar een verre toekomst die je je nog nooit hebt voorgesteld, waar angst de geestdoder is, dus zorg ervoor dat je je verstand bij de les houdt. Het Imperium is een plek van dodelijke duels, feodale politiek en mysterieuze vaardigheden. Adellijke Huizen vechten constant voor macht, invloed en wraak in een universum waar een zwaard het lot van miljoenen kan veranderen. Bouw je Huis, verover je plaats in het universum of herbouw een oud geslacht en vecht voor de keizerlijke troon.

Ga met je personages op reis door de legendarische werelden van Frank Herberts sciencefictionmeesterwerk, maak deel uit van eliteagenten die werken voor adellijke Huizen waar Mentats, Zwaardmeesters, Spionnen, Zusters Bene Gesserit, Sluwe Adviseurs of zelfs woestijn-Fremen samenkomen om jouw banier te volgen.

Wie je ook bent, vergeet niet dat wie het kruid controleert, het universum controleert. De Duin: Adventures in the Imperium Corrino Collector’s Edition bevat: – Alles wat je nodig hebt om je eigen verhalen over intriges en avontuur te creëren op het zand van Arrakis als agenten van een machtig edel Huis.

– Een gloednieuwe versie van het 2d20 Systeem, speciaal aangepast voor het Dune Universum.

– Een uitgebreide kijk op het Imperium, zijn samenleving, facties, geschiedenis, technologie, cultuur, geloof en meer.

– Richtlijnen voor beginnende en ervaren gamemasters over hoe Dune-thema avonturen en campagnes van intriges en avontuur te runnen voor de elite agenten van een adellijk Huis.

– Regels voor het creëren van een eigen adellijk Huis, van Huis Klein tot Huis Groot, met details over de bezittingen, expertisegebieden en agenda.

– Systemen voor architectenspel, waarbij jij de poppenspelers wordt, die agenten naar jouw ontwerpen verplaatsen om jouw Huis te dienen.

– Een inleidend avontuur dat ontworpen is om jou en je medespelers snel te betrekken bij de byzantijnse complotten van het Imperium op Arrakis.

– Een speciale cover met het leeuwensymbool van het Keizerlijke Huis Corrino.

***

Dune: Adventures in the Imperium – Core Rulebook Corrino Collector’s Edition

“One day the Emperor will send a legion or two of his Sardaukar down here onto Giedi Prime and that’ll be an end to the Baron Vladimir Harkonnen.”

Rule the Imperium as the Royal House Corrino, using your power and influence to shape the universe and pitting against each other those who would take your throne from beneath you. Fight to retain your power or build the Empire to even greater heights as the Corrino seal on this copy will inspire fear in all Houses that oppose you and your legions of Sardaukar. The Dune: Adventures in the Imperium roleplaying game takes you into a far future beyond anything you have imagined, where fear is the mind killer so be sure to keep your wits about you. The Imperium is a place of deadly duels, feudal politics, and mysterious abilities, noble Houses politic constantly for power, influence, and vengeance in a universe where a blade can change the fortunes of millions. Build your House, carve your place in the universe or rebuild an ancient lineage and fight for the Imperial throne.

Take your characters on a journey through the storied worlds of Frank Herbert’s sci-fi masterpiece, inhabit elite agents working for noble Houses where Mentats, Swordmasters, Spies, Bene Gesserit Sisters, Devious Advisors, or even desert Fremen join together to follow your banner.

Whoever you choose to be, remember that those that control the spice control the universe. The Dune: Adventures in the Imperium Corrino Collector’s Edition core rulebook contains: • Everything you need to create your own stories of intrigue and adventure on the sands of Arrakis as agents of a powerful noble House.

• A brand new version of the 2d20 System adapted specially for the Dune Universe.

• An extensive look at the Imperium, its society, factions, history, technology, culture, faith, and more.

• Guidelines for novice and experienced gamemasters on how to run Dune-themed adventures and campaigns of intrigue and adventure for the elite agents of a noble House.

• Rules for creating a noble House of your own, from House Minor to Major House, detailing its holdings, areas of expertise, and agenda.

• Systems for architect play, where you become the puppet masters, moving agents to your designs to serve your House.

• An introductory adventure designed to quickly get you and your fellow players involved in the byzantine plots of the Imperium on Arrakis.

• A special edition cover featuring the lion symbol of the Imperial House Corrino.

 

Extra informatie

Merk RPG

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).