Eldritch Horror

59,99

Eldritch Horror is een coöperatief spel vol terreur en avontuur waarin één tot acht spelers de rol aannemen van wereldreizende onderzoekers die mysteries oplossen, aanwijzingen verzamelen en de wereld beschermen tegen een Ancient One – dat wil zeggen, een ouder wezen dat van plan is onze wereld te vernietigen.

Elke Ancient One heeft zijn eigen unieke decks met Mystery- en Research-kaarten, die je dieper in de lore rond elk afschuwelijk wezen trekken. Ontdek de ware naam van Azathoth of ga de strijd aan met Cthulhu op volle zee.

Hoewel de opdrachten op deze Mystery-kaarten (samen met de locaties van buitenaardse poorten, dreigende monsters en nuttige aanwijzingen) vaak bepalend zijn voor zowel je reisplannen als de gevaren die je tegenkomt, kun je overal ter wereld avontuur vinden… zelfs waar je het het minst verwacht. Tijdens de Encounter-fase van elke beurt lossen spelers gevechten op of bouwen ze aan de persoonlijke verhalen van hun onderzoekers door een verhaal over een ontmoeting te lezen op een van de verschillende soorten Encounter-kaarten. Misschien ga je de confrontatie aan met een monster in Istanboel of kom je in een lastig parket terecht met het misdaadsyndicaat in een grote stad. Misschien ga je op expeditie naar de piramides of onderzoek je een aanwijzing die je hebt gevonden in een onbekende wildernis. Misschien vind je zelfs je weg door een poort en verken je een dimensie voorbij tijd en ruimte.

3 op voorraad

Artikelnummer: 9781616617660 Categorie:

Beschrijving

Eldritch Horror

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 9781616617660

Vendor Item nr: FFGEH01

 

Over de hele wereld is het oeroude kwaad in opstand gekomen. Nu moeten jij en je vertrouwde collega’s de wereld rondreizen en tegen alle verwachtingen in de naderende horror zien tegen te houden. Smerige monsters, brute ontmoetingen en duistere mysteries zullen je tot het uiterste drijven in het Eldritch Horror bordspel. Ondertussen moeten jij en je collega-onderzoekers de mysteries van de buitenwereld ontrafelen die over de hele wereld verspreid liggen om de toenemende chaos die de mensheid dreigt te overweldigen, tegen te houden. Het einde nadert! Heb jij de moed om de wereldwijde vernietiging te voorkomen?

Eldritch Horror is een coöperatief spel vol terreur en avontuur waarin één tot acht spelers de rol aannemen van wereldreizende onderzoekers die mysteries oplossen, aanwijzingen verzamelen en de wereld beschermen tegen een Ancient One – dat wil zeggen, een ouder wezen dat van plan is onze wereld te vernietigen.

Elke Ancient One heeft zijn eigen unieke decks met Mystery- en Research-kaarten, die je dieper in de lore rond elk afschuwelijk wezen trekken. Ontdek de ware naam van Azathoth of ga de strijd aan met Cthulhu op volle zee.

Hoewel de opdrachten op deze Mystery-kaarten (samen met de locaties van buitenaardse poorten, dreigende monsters en nuttige aanwijzingen) vaak bepalend zijn voor zowel je reisplannen als de gevaren die je tegenkomt, kun je overal ter wereld avontuur vinden… zelfs waar je het het minst verwacht. Tijdens de Encounter-fase van elke beurt lossen spelers gevechten op of bouwen ze aan de persoonlijke verhalen van hun onderzoekers door een verhaal over een ontmoeting te lezen op een van de verschillende soorten Encounter-kaarten. Misschien ga je de confrontatie aan met een monster in Istanboel of kom je in een lastig parket terecht met het misdaadsyndicaat in een grote stad. Misschien ga je op expeditie naar de piramides of onderzoek je een aanwijzing die je hebt gevonden in een onbekende wildernis. Misschien vind je zelfs je weg door een poort en verken je een dimensie voorbij tijd en ruimte.

Als een ontmoeting mislukt, zijn de kosten hoog. Als je geluk hebt, loop je alleen een fysiek of mentaal trauma op. Je kunt echter ook gedwongen worden om een Conditiekaart te nemen, die staat voor een specifieke verwonding of beperking die je tijdens je reis hebt opgelopen, zoals beenletsel of geheugenverlies. Misschien zit je er wel tot over je oren in om bezittingen te verwerven en krijg je een Schuldvoorwaarde – of misschien ben je iets veel verraderlijkers schuldig dan een schuldenaar en sluit je een Duistere Pact! Wat je conditie ook is, je zou er verstandig aan doen om snel een oplossing te vinden; veel condities hebben een “afrekeningseffect” dat, als het geactiveerd wordt, een veel sinisterder lot verzekert.

Ondertussen nadert de komst van de Ancient One. Zijn kwaadaardige invloed komt tot uiting in Eldritch Horror als je Mythos-kaarten trekt, die de verschijning van buitenaardse poorten, angstaanjagende monsters en andere onheilspellende elementen bepalen. Mythos kaarten houden je onderzoekers onder druk en introduceren nieuwe bedreigingen, zelfs als de komst van de Grote Oude dichterbij komt! Omdat de onderzoekers elke ronde een nieuwe Mythos-kaart trekken, zullen ze hun handen vol hebben aan het bestrijden van gemene wezens en het opvolgen van vreemde geruchten, zelfs terwijl ze werken aan het oplossen van hun drie zo belangrijke mysteries.

Met twaalf unieke onderzoekers, tweehonderdvijftig speelfiguren en meer dan driehonderd kaarten biedt Eldritch Horror bij elk spel een episch, wereldomvattend avontuur.

Eldritch Horror is een populair coöperatief bordspel ontworpen door Corey Konieczka en Nikki Valens en uitgegeven door Fantasy Flight Games. Het maakt deel uit van de “Arkham Horror” serie, die geïnspireerd is op de werken van H.P. Lovecraft en de Cthulhu Mythos.

In “Eldritch Horror” kruipen de spelers in de huid van onderzoekers die over de hele wereld reizen om mysteries te ontrafelen en oude, kosmische verschrikkingen te confronteren. Het spel speelt zich af in de jaren 1920 en staat bekend om de diepe onderdompeling in een Lovecraftiaanse wereld vol onuitsprekelijke verschrikkingen en eldritch wezens.

De belangrijkste aspecten van het spel zijn

Coöperatieve gameplay: Spelers moeten samenwerken om mysteries op te lossen en te voorkomen dat een van de Great Old Ones, oude en kwaadaardige kosmische entiteiten, ontwaakt. Het spel is uitdagend en teamwork is essentieel voor succes.
Wereldwijd avontuur: Onderzoekers reizen naar verschillende locaties over de hele wereld, van Arkham tot Tokio, om aanwijzingen te verzamelen, activa te verwerven en het op te nemen tegen monsters. Elke locatie heeft unieke ontmoetingen en gebeurtenissen die bijdragen aan het verhaal.
Mysteries: Het hoofddoel van het spel is om drie mysteries op te lossen die verband houden met de op handen zijnde terugkeer van een Grote Oude. Deze mysteries bestaan vaak uit het ontcijferen van cryptische aanwijzingen, het bevechten van monsters en het sluiten van portalen naar buitenaardse dimensies.
Karakterontwikkeling: Spelers kiezen uit een gevarieerde groep onderzoekers, elk met unieke vaardigheden en zwakheden. Naarmate het spel vordert, kunnen personages vaardigheden, voorwerpen en bondgenoten verwerven om te helpen bij hun zoektocht.
Ancient Evils: Het spel bevat een stapel Mythos-kaarten die onverwachte en vaak verschrikkelijke gebeurtenissen introduceren, zoals het ontwaken van oude kwaden en andere rampen. Deze kaarten houden het spel onvoorspelbaar en houden de spanning erin.
Eldritch Horrors: De Great Old Ones staan, net als Cthulhu en Azathoth, centraal in het thema van het spel. Als een Great Old One ontwaakt, moeten de spelers een laatste confrontatie aangaan om de wereld te redden van hun apocalyptische invloed.
“Eldritch Horror” staat bekend om zijn rijke verhalen, diepe thematische onderdompeling en de behoefte aan strategische planning en coördinatie tussen spelers. Het kan een uitdagende en langdurige ervaring zijn, waardoor het een favoriet is onder liefhebbers van Lovecraftiaanse horror en bordspellen die houden van coöperatieve, verhaalgedreven gameplay.

 

***

Eldritch Horror

Across the globe, ancient evil is stirring. Now, you and your trusted circle of colleagues must travel around the world, working against all odds to hold back the approaching horror. Foul monsters, brutal encounters, and obscure mysteries will take you to your limit and beyond in the Eldritch Horror boardgame. All the while, you and your fellow investigators must unravel the otherworldy mysteries scattered around the globe in order to push back the gathering mayhem that threatens to overwhelm humanity. The end draws near! Do you have the courage to prevent global destruction?

Eldritch Horror is a co-operative game of terror and adventure in which one to eight players take the roles of globetrotting investigators working to solve mysteries, gather clues, and protect the world from an Ancient One – that is, an elder being intent on destroying our world.

Each Ancient One comes with its own unique decks of Mystery and Research cards, which draw you deeper into the lore surrounding each loathsome creature. Discover the true name of Azathoth or battle Cthulhu on the high seas.

While the tasks on these Mystery cards (along with the locations of otherworldly gates, menacing monsters, and helpful clues) will often inform both your travel plans and the dangers you confront, you can find adventure anywhere in the world…even where you least expect it. It is during the Encounter Phase of each turn that players resolve combat or, alternatively, build their investigators’ personal stories by reading an encounter narrative from one of several types of Encounter cards. You might go head to head with a monster in Istanbul or find yourself in a tough spot with the crime syndicate in a major city. Maybe you will embark on an expedition to the Pyramids or research a clue you uncover in the unnamed wilderness. You may even find your way through a gate and explore a dimension beyond time and space.

Should you fail an encounter, the cost is steep. If you are fortunate, you will merely incur physical or mental trauma. However, you might also be compelled to take a Condition card, which represents a specific injury or restriction gained throughout your journey, such as a Leg Injury or Amnesia. You could find yourself getting in over your head to acquire assets and receive a Debt condition – or maybe you’ll owe a favor to something far more insidious than a debt collector, and enter into a Dark Pact! Whatever your condition, you would be wise to find a resolution with haste; many conditions have a “reckoning effect” which, if triggered, ensure a much more sinister fate.

All the while, the arrival of the Ancient One approaches. Its malign influence is manifested in Eldritch Horror as you draw Mythos Cards, which govern the appearance of otherworldly gates, fearsome monsters, and other ominous elements. Mythos cards keep your investigators under pressure, introducing new threats, even as the arrival of the Great Old One draws nearer! Since the investigators draw a new Mythos card each round, they’re certain to have their hands full battling foul creatures and following up on strange rumors, even as they work to solve their three all-important mysteries.

With twelve unique investigators, two hundred-fifty tokens, and over three hundred cards, Eldritch Horror presents an epic, world-spanning adventure with each and every game.

Eldritch Horror is a popular cooperative board game designed by Corey Konieczka and Nikki Valens and published by Fantasy Flight Games. It is part of the “Arkham Horror” series, which is inspired by the works of H.P. Lovecraft and the Cthulhu Mythos.

In “Eldritch Horror,” players take on the roles of investigators who travel the globe to uncover mysteries and confront ancient, cosmic horrors. The game is set in the 1920s and is known for its deep immersion into a Lovecraftian world filled with unspeakable terrors and eldritch beings.

Key aspects of the game include:

  1. Cooperative Gameplay: Players must work together to solve mysteries and prevent the awakening of one of the Great Old Ones, ancient and malevolent cosmic entities. The game is challenging, and teamwork is essential for success.
  2. Global Adventure: Investigators travel to various locations around the world, from Arkham to Tokyo, to gather clues, acquire assets, and battle monsters. Each location has unique encounters and events that contribute to the unfolding narrative.
  3. Mysteries: The core objective of the game is to solve three mysteries related to the impending return of a Great Old One. These mysteries often involve deciphering cryptic clues, battling monsters, and closing portals to otherworldly dimensions.
  4. Character Development: Players choose from a diverse roster of investigators, each with unique abilities and weaknesses. As the game progresses, characters can acquire skills, items, and allies to aid in their quest.
  5. Ancient Evils: The game features a deck of Mythos cards that introduce unexpected and often dire events, such as the awakening of ancient evils and other calamities. These cards keep the game unpredictable and maintain tension.
  6. Eldritch Horrors: The Great Old Ones, like Cthulhu and Azathoth, are central to the game’s theme. If a Great Old One awakens, players must face a final confrontation to save the world from their apocalyptic influence.

“Eldritch Horror” is known for its rich storytelling, deep thematic immersion, and the need for strategic planning and coordination among players. It can be a challenging and lengthy experience, making it a favorite among Lovecraftian horror enthusiasts and board game aficionados who enjoy cooperative, narrative-driven gameplay.

 

 

Extra informatie

Reeks

Eldritch Horror

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).