FFG – Star Wars: Outer Rim

74,99

Ver van de schaduwen van de wolkenkrabbers van Coruscant ligt de gevaarlijke buitenste ring. Voor veel burgers is de rand van het heelal een broeinest van gespuis en schurkenstreken die je beter links kunt laten liggen. Maar voor de schurken van het heelal biedt de buitenste ring de kans om een legende te worden.

Verken het heelal zelf met Star Wars™: Outer Rim, een spel met premiejagers, huurlingen en smokkelaars voor één tot vier spelers!

In Outer Rim kruipen spelers in de huid van bandieten aan de zelfkant van de maatschappij en proberen ze hun stempel te drukken op het heelal. Je reist door de Outer Rim in je eigen schip, huurt legendarische Star Wars-personages in om deel uit te maken van je bemanning en strijdt om je plaats in de legendes van het Star Wars-sterrenstelsel! Heb jij het in je om de gevaren van de Outer Rim te overleven en je eigen nalatenschap op te bouwen?

6 op voorraad

Artikelnummer: 841333109103 Categorie:

Beschrijving

FFG – Star Wars: Outer Rim

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 841333109103

Vendor Item nr: FFGSW06

 

Ver van de schaduwen van de wolkenkrabbers van Coruscant ligt de gevaarlijke buitenste ring. Voor veel burgers is de rand van het heelal een broeinest van gespuis en schurkenstreken die je beter links kunt laten liggen. Maar voor de schurken van het heelal biedt de buitenste ring de kans om een legende te worden.

Verken het heelal zelf met Star Wars™: Outer Rim, een spel met premiejagers, huurlingen en smokkelaars voor één tot vier spelers!

In Outer Rim kruipen spelers in de huid van bandieten aan de zelfkant van de maatschappij en proberen ze hun stempel te drukken op het heelal. Je reist door de Outer Rim in je eigen schip, huurt legendarische Star Wars-personages in om deel uit te maken van je bemanning en strijdt om je plaats in de legendes van het Star Wars-sterrenstelsel! Heb jij het in je om de gevaren van de Outer Rim te overleven en je eigen nalatenschap op te bouwen?

De Melkweg door

Het doel van Outer Rim is om de eerste speler te zijn die tien keer beroemd wordt, maar de weg naar roem kan voor elke schurk anders zijn. Sommigen zullen hun tijd doorbrengen met het kruisen van paden met de verschillende facties die patrouilleren in de Outer Rim, anderen zullen iconische Star Wars-personages dood of levend opsporen voor bounties, en weer anderen zullen hun fortuin verdienen met het afleveren van illegale vracht, waarbij ze patrouilles en ontmoetingen ontwijken terwijl ze hun weg banen door het heelal.

Een spelletje Outer Rim wordt gespeeld in een aantal beurten die elk zijn opgedeeld in drie stappen.

Planningsstap – Tijdens deze stap kan de actieve speler credits verdienen, door het heelal reizen of al zijn schade herstellen.
Actiestap – Hier kan de actieve speler een aantal acties uitvoeren, waaronder het kopen van kaarten op een gemeenschappelijke marktplaats en het afleveren van vracht en bounties.
Ontmoetingsstap – De actieve speler lost een ontmoeting op, meestal door een kaart te trekken die overeenkomt met zijn veld.

De beurten gaan door tot een speler tien roem bereikt. Op dat moment wordt hij een levende legende en wint het spel!

Gewaagde vogelvrijen

Maar voordat je aan je reis begint, moet je in de huid kruipen van een van de acht iconische Star Wars-personages, elk met hun eigen persoonlijke doel en vaardigheid. Han Solo wil misschien het snelste schip in het heelal vinden, terwijl Boba Fett dood of levend bounties wil binnenhalen.

Als je het persoonlijke doel van een personage voltooit, krijg je niet alleen meer roem, maar kun je ook je personagekaart omdraaien en een nog krachtigere vaardigheid ontvangen!

Je personage zal het echter niet ver schoppen zonder schip. Elk schip bepaalt hoe snel je je door het heelal kunt verplaatsen, samen met je kracht en rompsterkte in schip-tegen-schip-gevechten. Je begint met een van de twee startersschepen, maar naarmate je de ladder van roem en credits beklimt, zul je al snel schepen kopen zoals een gemodificeerd YT-1300 licht vrachtschip of een Firespray-31 patrouillevaartuig. Hoewel deze schepen je statistieken verbeteren, hebben ze ook persoonlijke doelen, net als personages. Als je deze doelen hebt bereikt, krijg je meer roem en verandert je generieke schip in een iconisch Star Wars-schip.

Voorlopig is het misschien niet meer dan een aangepast YT-1300 licht vrachtschip, maar voltooi het scheepsdoel en je kunt de Millennium Falcon besturen!

Vooruit plannen

Met je personage en schip binnen handbereik ben je klaar voor je eerste avontuur in de buitenste ring. Als je aan de beurt bent, begin je in de planningsfase en moet je meteen kiezen hoe je je tijd doorbrengt. Klusjes op je huidige locatie leveren je 2.000 credits op, maar zorgen ervoor dat je niet kunt verhuizen. Reparaties aan je schip zorgen ervoor dat je klaar bent voor een gevecht, maar verankeren je opnieuw op je huidige locatie. Deze opties kunnen je voorbereiden op de komende ontmoetingen, maar je zult nooit een legende worden als je niet naar de sterren gaat. Je laatste optie is beweging, waarbij je via hyperspace-routes van planeet naar planeet reist op zoek naar roem en credits.

De rijkdom en het gevaar van de buitenste ring liggen voor je uitgespreid!

Als je je planningsstap hebt voltooid, ga je over naar de actiestap, waarin je een aantal acties kunt uitvoeren. Je kunt kaarten ruilen met een andere speler in jouw veld, een kaart kopen van een marktstapel, vracht en bounties afleveren bij een aangegeven planeet om een beloning te krijgen of een actie uitvoeren op een van je kaarten.

 

De markt is de belangrijkste manier waarop je bounties, vracht, uitrusting, banen en mods kunt krijgen. Elk van deze wordt vertegenwoordigd door een van de zes marktdecks in het midden van het bord. Als je een marktactie uitvoert, mag je de bovenste kaart van een van deze stapels afleggen, een nieuwe kaart openleggen en vervolgens de bovenste kaart van een van de zes stapels kopen. Elke kaart heeft een kredietwaarde in de rechterbovenhoek en elke kaart heeft een unieke plaats op je spelersbord.

De meest directe manier om je roem te vergroten is door opdrachten uit te voeren, bounty’s te veroveren en vracht af te leveren op verschillende planeten in de buitenste ring. Maar dit is veel moeilijker dan het klinkt. Terwijl je door het heelal trekt, krijg je te maken met patrouilles van de Rebel Alliance, de Imperials, de Hutts en de misdaadsyndicaten van het heelal. Je spelersbord bevat vier vakjes die je reputatie bij elk van deze facties bijhouden. Door verschillende klusjes voor deze facties uit te voeren, sta je op goede voet en kun je langs hun patrouilles lopen. Maar als je ze aanvalt voor roem en glorie of opdrachten uitvoert die deze facties schaden, kom je in een negatief daglicht te staan en tijdens je reis door de melkweg kunnen steeds machtigere patrouilles je opjagen.

Vreemde ontmoetingen

Zelfs nadat je je laatste actie hebt ondernomen, ben je nog lang niet veilig. De buitenste ring is vol gevaar en kansen. Aan het einde van je beurt trek je een ontmoetingskaart op basis van je locatie. Deze ontmoetingskaarten kunnen nieuwe vracht of mods opleveren, je helpen vooruitgang te boeken bij een klus of zelfs je vaardigheden testen om een enorme beloning te krijgen.

Bij een vaardigheidstest gooi je met twee dobbelstenen – identiek aan de dobbelstenen in X-Wing en volledig compatibel met dat spel – om te bepalen of je opdracht of ontmoeting succesvol is. Je kansen hangen af van je personage en je bemanning: Lando Calrissian kan misschien uitblinken in een spelletje sabacc, maar IG-88 schiet eerder een gat in een organische!

Om een vaardigheidstest uit te voeren gooi je met twee dobbelstenen en het succes wordt bepaald door hoe vaardig je bent.

Ongeschoold (je hebt de vaardigheid die wordt getest niet): Je hebt minstens één kritische treffer nodig om te slagen.
Vaardig (je hebt de vaardigheid eenmaal): Je hebt minstens één kritische treffer nodig om te slagen.
Zeer vaardig (je hebt de vaardigheid meer dan één keer): Je hebt minstens één kritische treffer of focus nodig om te slagen.

Deze vaardigheidstests kunnen uitdagend zijn en hoewel een mislukking kan betekenen dat je weer op straat staat, kan succes leiden tot onnoemelijke rijkdom en je verhaal zal blijven groeien als verhalen over je indrukwekkende daden zich door de Outer Rim verspreiden.

Op de rand

Het spel gaat door tot één speler tien roem heeft bereikt. En hoewel iedereen hetzelfde doel nastreeft, zal jouw weg naar de overwinning uniek zijn. Ga je op gewaagde overvallen en gebruik je je vaardigheden en verstand om naar de top van de Outer Rim te klimmen? Spoor je iconische Star Wars-personages op en breng je ze dood of levend binnen voor een premie? Ontwijk je patrouilles, ga je gevaarlijke ontmoetingen aan en lever je illegale vracht af van planeet naar planeet? Aan jou de keuze in Star Wars: Outer Rim!

 

 

2 – 3 uur

1 – 4 spelers

Leeftijd 14+

Boardgamegeek recensie vind je hier!

 

***

FFG – Star Wars: Outer Rim

Far from the shadows of Coruscant’s skyscrapers lies the dangerous Outer Rim. To many citizens, the galaxy’s edge represents a hive of scum and villainy that is better left ignored. But to the scoundrels of the galaxy, the Outer Rim represents the opportunity to become a legend.

Explore the galaxy for yourself with Star Wars™: Outer Rim, a game of bounty hunters, mercenaries, and smugglers for one to four players!

In Outer Rim, players take on the roles of outlaws on the fringes of society and set out to make their mark on the galaxy. You’ll travel the Outer Rim in your personal ship, hire legendary Star Wars characters to join your crew, and vie to cement your place in the legends of the Star Wars galaxy! Do you have what it takes to survive the dangers of the Outer Rim while building your own legacy?

Across the Galaxy

The goal of Outer Rim is to be the first player to ten fame, but the path to notoriety can be different for every scoundrel. Some will spend their time crossing paths with the various factions patrolling the Outer Rim, others will track down iconic Star Wars characters dead or alive for bounties, still more will make their fortune delivering illegal cargo, dodging patrols and encounters as they make their way across the galaxy.

A game of Outer Rim takes place over a series of turns that are each split into three steps.

  • Planning Step – During this step, the active player may gain credits, move across the galaxy, or recover all of their damage.
  • Action Step – Here, the active player may perform any number of actions, including buying cards from a communal marketplace and delivering cargo and bounties.
  • Encounter Step – The active player resolves a single encounter, usually by drawing an encounter card corresponding to their space.

Turns continue until one player reaches ten fame, at which point they become a living legend and win the game!

Daring Outlaws

But before you begin your journey, you have to step into the shoes of one of eight iconic Star Wars characters, each with their own personal goal and ability. Han Solo may want to find the fastest ship in the galaxy, while Boba Fett is looking to bring in bounties dead or alive.

Completing a character’s personal goal not only gives you more fame, it allows you to flip your character card over and receive an even more powerful ability!

Your character won’t make it too far without a ship, however. Every ship determines how quickly you can move across the galaxy, along with your power and hull strength in ship-to-ship combat. While you’ll start with one of two starter ships, as you climb your way up the ladder of fame and credits, you may soon find yourself purchasing ships like a modified YT-1300 light freighter or a Firespray-31 patrol craft. While these ships will enhance your stats, they also have personal goals, like characters. Once accomplished, these goals garner you more fame and turn your generic ship into an iconic Star Wars vessel.


It may be just a modified YT-1300 light freighter for now, but complete the ship goal and you could be flying the Millennium Falcon!

Planning Ahead

With your character and ship close at hand, you’re ready for your first adventure in the Outer Rim. On your turn, you’ll begin in the planning phase, and you’re immediately faced with a choice of how to spend your time. Taking odd jobs around your current location earns you 2,000 credits, but prevents you from moving. Making repairs to your ship ensures you’re ready for a fight, but again anchors you to your current location. These options can prepare you for the encounters to come, but you’ll never become a legend if you don’t take to the stars. Your final option is movement, travelling along hyperspace routes from planet to planet in search of fame and credits.


The wealth and danger of the Outer Rim are spread before you!

Once you’ve completed your planning step, you move into the action step, which lets you perform any number of actions. You may trade cards with another player in your space, buy a card from a market deck, deliver cargo and bounties to an indicated planet to gain a reward, or resolve an action on one of your cards.

 

The market is the primary way in which you can gain bounties, cargo, gear, jobs, and mods. Each of these is represented by one of the six market decks in the center of the board. When you take a market action, you may discard the top card from one of these decks, reveal a new card, and then purchase the top card of one of the six decks. Each of these cards has a credit cost in the upper right corner, and each has a unique place on your player board to slot into.

The most direct way to enhance your fame is by completing jobs, capturing bounties, and delivering cargo to various planets across the Outer Rim. But this is much more difficult than it sounds. As you move across the galaxy, you’ll have to deal with patrols from the Rebel Alliance, Imperials, the Hutts, and the galaxy’s Crime Syndicates. Your player board contains four slots that track your reputation with each of these factions. Performing various jobs for these factions will put you in good standing, and allow you to pass right by their patrols. But attacking them for fame and glory, or taking jobs that hurt these factions puts you in negative standing, and as you travel across the galaxy, increasingly powerful patrols may hunt you down.

Strange Encounters

Even after you have taken your last action, you are far from safe. The Outer Rim is full of danger and opportunity. At the end of your turn, you’ll draw an encounter card based on your location. These encounter cards may provide new cargo or mods, help you make some progress on a job, or even test your skills for the opportunity to gain a huge reward.

A skill test sees you rolling two dice—identical to the dice featured in X-Wing and fully compatible with that game—to determine if your job or encounter is successful. Your odds depend on your character and crew: Lando Calrissian may excel at rigging a game of sabacc, but IG-88 is more likely blast a hole in an organic!

To perform a skill test you roll two dice, and success is determined by how skilled you are.

  • Unskilled (you don’t have the skill being tested): You need at least one critical hit to pass.
  • Skilled (you have the skill once): You need at least one critical hit or hit to pass.
  • Highly Skilled (you have the skill more than once): You need at least one critical hit, hit, or focus to pass.

These skill tests can be challenging, and while failure may mean you’re back on the street, success can lead to untold riches, and your story will continue to grow as tales of your impressive feats spread throughout the Outer Rim.

On The Edge

Play continues until one player reaches ten fame. And while everyone is chasing the same goal, your path to victory will be unique. Will you go on daring heists, using your skills and wits to climb to the top of the Outer Rim? Will you track down iconic Star Wars characters and bring them in dead or alive for bounties? Will you avoid patrols, take on dangerous encounters, and deliver illegal cargo from planet to planet? The choice is yours in Star Wars: Outer Rim!

 


2 – 3 hours

1 – 4 players

Ages 14+

Extra informatie

Merk Bordspel

Star Wars

Reeks

Star Wars

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).