Fallout: The Board Game

64,99

Fallout: The Board Game is een post-nucleair avonturenbordspel voor één tot vier spelers. Elk Fallout-scenario is gebaseerd op de populaire videogameserie van Bethesda Softworks en is geïnspireerd op een bekend verhaal uit de franchise. Overlevenden beginnen het spel aan de rand van een onontdekt landschap, onzeker over wat hen te wachten staat in deze onbekende wereld. Met slechts één doel als leidraad vanaf het begin moet elke speler de verborgen kaart verkennen, het opnemen tegen woeste vijanden en de vaardigheden van hun overlevende ontwikkelen terwijl ze uitdagende missies proberen te voltooien en de rivaliserende facties in het spel in evenwicht proberen te houden.

Naarmate het verhaal van hun overlevende vordert, komen spelers nieuwe missies en individuele doelen tegen, waardoor ze meer invloed krijgen. Wie de overhand krijgt, hangt af van hoe gretig en agressief elke speler zich door het spel waagt, maar als één factie te snel aan de macht komt, wordt de woestenij voor hen veroverd en worden de overlevenden mee veroverd.

5 op voorraad

Beschrijving

Fallout: The Board Game

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

 

Nu ook verkrijgbaar: de uitbreiding “Atomic Bonds”, waarmee je in coöperatieve modus kunt spelen. Koop het hier 🙂

Fallout: The Board Game is een post-nucleair avonturenbordspel voor één tot vier spelers. Elk Fallout-scenario is gebaseerd op de populaire videogameserie van Bethesda Softworks en is geïnspireerd op een bekend verhaal uit de franchise. Overlevenden beginnen het spel aan de rand van een onontdekt landschap, onzeker over wat hen te wachten staat in deze onbekende wereld. Met slechts één doel als leidraad vanaf het begin moet elke speler de verborgen kaart verkennen, het opnemen tegen woeste vijanden en de vaardigheden van hun overlevende ontwikkelen terwijl ze uitdagende missies proberen te voltooien en de rivaliserende facties in het spel in evenwicht proberen te houden.

Naarmate het verhaal van hun overlevende vordert, komen spelers nieuwe missies en individuele doelen tegen, waardoor ze meer invloed krijgen. Wie de overhand krijgt, hangt af van hoe gretig en agressief elke speler zich door het spel waagt, maar als één factie te snel aan de macht komt, wordt de woestenij voor hen veroverd en worden de overlevenden mee veroverd.

Karakter creëren

Tijdens elk Fallout-spel ontwikkelen spelers unieke overlevenden om mee op avontuur te gaan. De kern van het overlevendenbord is het S.P.E.C.I.A.L.-vaardigheidssysteem, dat de vaardigheden van de overlevenden onderverdeelt in zeven hoofdcategorieën: Kracht, Waarneming. Uithoudingsvermogen, Charisma, Intelligentie, Behendigheid en Geluk. Elke overlevende begint met twee basisvaardigheden: één bepaald door het type personage en een andere willekeurig getrokken. Afhankelijk van de missies, vijanden en ontmoetingen kunnen deze vaardigheden van pas komen naarmate de spelers vorderen in het spel.

Om nieuwe vaardigheidsfiches te krijgen, moeten spelers in level stijgen, waardoor ze nieuwe vaardigheidsfiches kunnen trekken. Het aantal vaardigheden dat een speler heeft verzameld, bepaalt hoe snel hij weer een level omhoog kan, een functie die wordt bijgehouden onder de S.P.E.C.I.A.L.-fiches. De pin beweegt echter alleen naar plekken die onder vervulde vaardigheden vallen, dus hoe meer vaardigheden een speler heeft verzameld, hoe langer het duurt voordat hij naar een andere vaardigheid gaat.

Als een speler tijdens het levelen een vaardigheid trekt die hij al heeft, krijgt hij de mogelijkheid om in plaats daarvan een perk op dat gebied te claimen, omdat hij de vaardigheid al heeft getraind. Perks zijn krachtige, eenmalige vaardigheden, zoals het gratis verzamelen van een onthuld harnas of het verplaatsen naar een andere locatie op de kaart zonder de normale bewegingsregels te volgen. De perks hebben maar één keer invloed op het spel van de overlevende, maar als je ze verstandig gebruikt, kunnen ze het tij in een spel snel doen keren.

Op het bord voor overlevenden zijn ook drie tokens te vinden, die positieve of negatieve eigenschappen van een speler kunnen aangeven. Sommige van deze speelfiguren kunnen worden verworven en veranderd, terwijl andere van invloed zijn op het hele spel van een speler. Elk van deze speelfiguren kan bepaalde gebeurtenissen forceren als de getroffen overlevende een zoektocht of ontmoeting probeert te voltooien, maar of het resultaat positief of negatief is, kan variëren.

Onderaan dit bord vind je het belangrijke gezondheidsspoor, maar met één belangrijk verschil met vele andere – straling. Aan de rechterkant van dit spoor staat HP, terwijl de linkerkant de geaccumuleerde straling (of rads) van een overlevende bijhoudt. Terwijl HP in veel spellen nul moet zijn voor een speler om zijn leven te verliezen, moeten overlevenden in Fallout zowel HP als straling goed in de gaten houden. Als de twee pinnen ooit op hetzelfde veld komen te staan of elkaar kruisen langs het spoor, sterft de overlevende en respawnen ze de volgende beurt (een paar bezittingen lichter) terug op het startveld.

Het overlevendenbord wordt ook omringd door vakjes waar de speler zijn andere verzamelde voorwerpen kan bewaren, zoals pantsers, wapens, metgezellen en meer. Als elke speler voorwerpen verzamelt, uitrust en verkoopt, veranderen de kenmerken van zijn overlevende, wat een grote invloed kan hebben op zijn speelstrategie. Hoewel veel elementen van het spel van speler tot speler worden gedeeld, is elk overlevingsbord uniek en zal het zelden of nooit precies hetzelfde zijn van spel tot spel.

Scenario’s en opdrachten

Hoewel het creëren van personages een belangrijk onderdeel is van de Fallout-ervaring, vormen de missies en ontmoetingen die het verhaal van elk scenario vertellen het hart van het spel. Aan het begin van het spel kiezen de spelers een scenario dat de indeling van de kaart, de strijdende partijen en de belangrijkste questline van dat spel bepaalt. Zodra het scenario begint, lopen de spelers door hun ontmoetingendecks en queeste-doelstellingen en vullen ze deze aan vanuit de 159-items tellende kaartenbibliotheek.

De belangrijkste zoektocht in elk scenario wordt gedreven door het conflict tussen twee strijdende partijen. Met elke kaart die je speelt tijdens de hoofdzoektocht krijg je de kans om moeilijke beslissingen te nemen, zowel morele als mechanische. De ene optie kan de “juiste” keuze lijken, maar de andere zoektochtmarker kan makkelijker te bereiken zijn of aantrekkelijker omwille van persoonlijk gewin (of chaos). Tijdens het spel krijgen spelers meer concrete manieren om partij te kiezen voor elke factie of om te profiteren van hun vooruitgang. Ongeacht de allianties van een speler of het gebrek daaraan, de facties zijn constant aanwezig en dreigen de groep overlevenden bij elke beurt voorbij te streven.

Naast de hoofdzoektocht komen spelers verschillende zijmissies en ontmoetingen tegen. De unieke mogelijkheden die deze kaarten bieden, geven het spel een unieke herspeelbaarheid. Hoewel de hoofdopdracht van elk scenario hetzelfde blijft, bepaalt het pad dat de spelers nemen welke kaarten ze in een bepaald spel te zien krijgen. Meerdere startkaarten met dezelfde tekst, maar verschillende resultaten, bieden spelers ook de mogelijkheid om een keuze te maken die ze al eerder hebben gemaakt, maar die uiteindelijk een andere uitkomst heeft. Net als bij het overlevingsbord zullen spelers door de vele kaarten, het modulaire spelbord en de onvoorspelbare tegenstanders nooit twee keer hetzelfde spel spelen.

De gewelven verkennen

Een geliefd verhalend element in het Fallout-universum zijn de kluizen, gebouwd door Vault-Tec ter voorbereiding op een nucleaire oorlog. Hoewel ze werden aangekondigd als een veilige haven tegen de naoorlogse straling, werden veel van deze kluizen gebruikt om snode maatschappelijke experimenten uit te voeren. In het bordspel zijn dergelijke kluizen overal op de kaart te vinden, waardoor spelers de kans krijgen om te communiceren met deze verdraaide gemeenschappen.

Als een kluis voor het eerst wordt ontdekt, maken de spelers een nieuw ontmoetingsdek aan, waardoor elke overlevende die in contact komt met de kluis kan interageren met wat er achter de kluisdeur ligt. Hoewel de kluizen niet altijd de kern vormen van het verhaal van een scenario, biedt elke kluis een unieke en beperkte spelerservaring in het spel. Als een overlevende besluit om met een kluis aan de slag te gaan, krijgt hij unieke kansen om in het verhaal van de kluis verwikkeld te raken, moeilijke beslissingen te nemen en de vruchten van zijn keuzes te plukken of de gevolgen ervan te ondergaan.

Het spel winnen

Naarmate de overlevenden vorderen in het spel, verbeteren ze zowel hun eigen vaardigheden als de doelstellingen van de twee facties, maar het uiteindelijke doel voor alle spelers is om een bepaalde hoeveelheid invloed te verzamelen. Invloedkaarten worden aan het begin van het spel aan elke speler uitgedeeld, maar je kunt er meer verzamelen door bepaalde opdrachten en ontmoetingen te voltooien. Elke invloedskaart geeft automatisch één invloedspunt, maar er zijn ook specifieke voorwaarden waaronder de speler die de kaart bezit nog meer punten kan verdienen. Dit kan zijn door loyaliteit te beloven aan een van de twee facties of door bepaalde mijlpalen te bereiken, zoals het verzamelen van een bepaald aantal S.P.E.C.I.A.L.-fiches of het onthullen van een bepaald aantal kaarttegels.

Het aantal invloedspunten dat nodig is om het spel te winnen hangt af van het aantal deelnemende spelers, wat betekent dat als twee spelers tegelijkertijd dat aantal bereiken, ze samen het spel kunnen winnen. Tegelijkertijd wordt de macht van elke factie in de woestenij bijgehouden op de scenariokaart en als ze te ver gaan in hun eigen doelen, kan het spel eindigen zonder dat een speler wint. Spelers kunnen dus gedwongen worden om samen te werken, hun eigen weg te gaan of om een evenwicht te vinden tussen teamwork en onafhankelijkheid om het gewenste resultaat te behalen. Dit biedt een unieke kans om de woestenij te ervaren als meer dan een eenzame zwerver, maar als een van de weinige ambitieuze avonturiers.

Welkom in de woestenij

Fallout brengt de meeslepende en diepgaande ervaring van de geliefde videogame-franchise naar het tafelblad, inclusief veel bekende elementen en met behoud van een uniek eigen verhaal. Van hondachtige metgezellen tot angstaanjagende vijanden, zowel nieuwe als oude fans krijgen te maken met een aantal van Fallout’s meest vriendelijke en woeste inwoners van de woestenij. Van handenvol buit tot krachtige bepantsering, spelers krijgen de kans om te verzamelen en aan te passen, zodat ze een personage kunnen bouwen dat totaal anders is dan dat van hun tegenstanders aan de andere kant van de tafel. Met eindeloze keuzes om te maken en talloze locaties, voorwerpen, vrienden, vijanden en missies om tegen te komen, zullen zowel doorgewinterde veteranen van de videogame als nieuwe Fallout-fans alles wat de digitale ervaring zo boeiend maakte terugvinden in deze bordspelbewerking, met een paar unieke wendingen.

***

Fallout: The Board Game

Now also available: the expansion “Atomic Bonds”, which lets you play in cooperative mode. Buy it here 🙂

Fallout: The Board Game is a post-nuclear adventure board game for one to four players. Based on the hit video game series by Bethesda Softworks, each Fallout scenario is inspired by a familiar story from the franchise. Survivors begin the game on the edge of an unexplored landscape, uncertain of what awaits them in this unfamiliar world. With just one objective to guide them from the very beginning, each player must explore the hidden map, fight ferocious enemies, and build the skills of their survivor as they attempt to complete challenging quests and balance feuding factions within the game.

As they advance their survivors’ stories, players will come across new quests and individual targets, leading them to gain influence. Who comes out ahead will depend on how keenly and aggressively each player ventures through the game, however if a single faction is pushed to power too quickly, the wasteland will be taken for their own, and the survivors conquered along with it.

Character Creation

Throughout each Fallout game, players will develop deeply unique survivors with which to adventure. At the core of the survivor board is the S.P.E.C.I.A.L. skill system, breaking up the survivors’ abilities into seven main categories: Strength, Perception. Endurance, Charisma, Intelligence, Agility, and Luck. Each survivor will begin with two base abilities—one determined by their character type and another drawn at random. Depending on the quests pursued, enemies engaged, and encounters attempted, these skills may come in handy as the players progress throughout the game.

In order to gain new skill tokens, players must level up, allowing them to draw new skill tokens. The number of skills a player has collected will determine how quickly they are able to level up again, a function tracked beneath the S.P.E.C.I.A.L. tile slots. The peg, however, will only move to spots which fall under fulfilled skills, so the more skills a player has collected, the longer it will take them to advance to another one.

Additionally, if a player’s leveling up results in drawing a skill they have already obtained, they are given the opportunity to claim a perk in that area instead, having already trained the skill. Perks are powerful, one-time-use abilities, such as collecting a piece of revealed armor for free or moving to another location on the map without following normal movement rules. While the perks may only impact the survivor’s game once, used wisely, they can turn the tide of a game very quickly.

Also on the survivor board are three token slots, which may indicate positive or negative traits of a player. Some of these tokens can be acquired and changed while others will impact a player’s entire game. Each of these tokens may force certain events should the inflicted survivor attempt to complete a quest or encounter, though whether the result is positive or negative can vary.

Along the bottom of this board is the all-important health track, though with one important difference to many others—radiation. On the right side of this track represents HP, while the left tracks a survivor’s accumulated radiation (or rads). While HP in many games has to hit zero for a player to lose their life, in Fallout, survivors must keep a close eye on both HP and radiation. If the two pegs would ever occupy the same space or cross along the track, the survivor will die, respawning the following turn (a few possessions lighter) back at the starting space.

The survivor board is also surrounded by spaces for the player to keep their other accumulated items, such as armor, weapons, companions, and more. As each player collects, equips, and sells items, the identifying characteristics of their survivor will change, possibly having a significant impact on their play strategy going forward. Thus, while many elements of the game are shared from player to player, each survivor board is wholly unique, and will seldom, if ever, be exactly the same from game to game.

Scenarios and Quests

Though character creation is a significant piece of the Fallout experience, at the heart of the game are the quests and encounters that tell each scenario’s story. At the beginning of the game, the players will choose one scenario which determines the map layout, warring factions, and major questline of that game. Once the scenario begins, players will cycle through their encounter decks and quest objectives, populating them from the 159-item card library.

The main quest in each scenario is driven by the conflict between two warring factions. With each card progressing the main quest will come opportunities for survivors to make tough decisions, both moral and mechanical. One option may seem like the “right” choice, but the other quest marker may be easier to reach, or more appealing for the sake of personal gain (or chaos). Throughout the game, players will be given more concrete ways to side with each faction or to benefit from their advancement. Regardless of a player’s alliances or lack thereof, the factions are a constant presence and threaten to outpace the group of survivors at every turn.

In addition to the main quest, players will encounter a variety of side quests and encounters. The unique opportunities those cards present introduce a unique replayablity to the game. Though the major quest of each scenario remains the same, which path the players take will determine which cards they get to see in any given game. Multiple starting cards featuring the same text, but varied results, and also offer opportunities for players to make a choice they’ve made before, but ultimately facing a different outcome. Much like with your survivor board, between this breadth of cards, the modular game board, and unpredictable opponents, players will never to see the same game twice.

Exploring the Vaults

One beloved narrative element in the Fallout universe is the vaults, built by Vault-Tec in preparation for a nuclear war. Though heralded as a safe haven from the post-war radiation, many of these vaults were used to conduct nefarious societal experiments. In the board game, such vaults can be found around the map, offering players a chance to interact with these twisted communities.

When a vault is first discovered, players will create a new encounter deck, allowing any survivor who comes in contact with the vault to interact with whatever lies behind the vault door. Though the vaults are not always a core piece of a scenario’s narrative, each one provides a unique and limited player experience within the game. When a survivor decides to engage with a vault, they will have unique opportunities to become ingrained in the vault’s story, making difficult decisions and reaping the rewards or suffering the consequences of their choices.

Winning the Game

As each survivor progress through the game, they will advance both their own skills and the two faction objectives, though the ultimate goal for all players is to collect a certain amount of influence. Influence cards are distributed, one to each player, at the beginning of the game, though more can be collected by completing certain quests and encounters. Each influence card grants one influence point inherently, but they also present specific conditions under which the player holding the card can gain even more points. These could include pledging loyalty to one of the two factions or reaching certain milestones, such as collecting a certain number of S.P.E.C.I.A.L. tokens or revealing a particular amount of map tiles.

The number of influence points required to win the game is dependent on how many players are participating, which means that if two players reach that number simultaneously, they can win the game together. At the same time, each faction’s power across the wasteland is tracked on the scenario card, and should they advance too far in their own goals, the game may end without a player win at all. Thus, players may be forced to work together, go their separate ways, or try to balance both teamwork and independence equally in order to get the outcome they desire. This presents a unique opportunity to experience the wasteland as more than just the Lone Wanderer, but one of a few ambitious adventurers.

Welcome to the Wasteland

Fallout brings the immersive and in-depth experience of the beloved video game franchise to the tabletop, including many familiar elements while maintaining a unique narrative of its own. From canine companions to frightful enemies, new and old fans alike will get to interact with some of Fallout’s most friendly and ferocious wasteland inhabitants. From handfuls of loot to powerful armor, players will be offered the opportunity to collect and customize, building a character entirely unlike their opponents’ across the table. With endless choices to make and countless locations, objects, friends, foes, and quests to encounter, both seasoned veterans of the video game and all-new Fallout fans will find everything that’s made the digital experience so enthralling in this board game adaptation, with a couple unique twists to boot.

 

Extra informatie

Reeks

Fallout

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).