Aanbieding!

X-Men: Mutant Insurrection

Oorspronkelijke prijs was: €49,99.Huidige prijs is: €44,99.

Hoewel de wereld hen veracht, vecht het team van heldhaftige mutanten dat bekend staat als X-Men onvermoeibaar om de mensheid te beschermen tegen de sinistere intriges van boosdoeners. Kom in actie met X-Men: Mutant Insurrection, een snel, coöperatief kaartspel met dobbelstenen voor één tot zes spelers! Je stelt een team samen van iconische helden als Wolverine, Rogue, Storm en Jubilee, begint aan gevaarlijke missies over de hele wereld en stevent af op een spannende confrontatie met een schurk als Dark Phoenix, Magneto of de Hellfire Club.

X-Men: Mutant Insurrection, ontworpen door Richard Launius en Brandon Perdue, nodigt je uit om over de hele wereld te reizen op levensgevaarlijke missies om nieuwe mutanten te rekruteren, criminelen te vangen, onschuldige levens te beschermen en het op te nemen tegen een aantal van de meest memorabele X-Men superschurken. Acht verschillende scenario’s wachten op jou en je X-Men, elk met hun eigen uitdagingen en elk leidend tot een confrontatie tegen de schurk. De Blackbird is klaar voor lancering – sluit je aan bij je team en vecht voor de toekomst!

3 op voorraad

Artikelnummer: 841333112219 Categorie:

Beschrijving

X-Men: Mutant Insurrection

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 841333112219

Vendor Item nr: FFGMI01

 

“We zijn X-Men. We kennen de risico’s. Ik ben niet bang voor onze vrienden… Ze hebben hun besluit genomen. En tot we ze terugzien, zal ik voor ze bidden. Maar ik vrees meer voor hen die tegen hen zijn.”
-Nightcrawler

Bekijk de Tutorial hier als je geen muur van tekst wilt lezen 🙂

Hoewel de wereld hen veracht, vecht het team van heldhaftige mutanten dat bekend staat als X-Men onvermoeibaar om de mensheid te beschermen tegen de sinistere intriges van boosdoeners. Kom in actie met X-Men: Mutant Insurrection, een snel, coöperatief kaartspel met dobbelstenen voor één tot zes spelers! Je stelt een team samen van iconische helden als Wolverine, Rogue, Storm en Jubilee, begint aan gevaarlijke missies over de hele wereld en stevent af op een spannende confrontatie met een schurk als Dark Phoenix, Magneto of de Hellfire Club.

X-Men: Mutant Insurrection, ontworpen door Richard Launius en Brandon Perdue, nodigt je uit om over de hele wereld te reizen op levensgevaarlijke missies om nieuwe mutanten te rekruteren, criminelen te vangen, onschuldige levens te beschermen en het op te nemen tegen een aantal van de meest memorabele X-Men superschurken. Acht verschillende scenario’s wachten op jou en je X-Men, elk met hun eigen uitdagingen en elk leidend tot een confrontatie tegen de schurk. De Blackbird is klaar voor lancering – sluit je aan bij je team en vecht voor de toekomst!

Kinderen van het Atoom

Jouw missies staan centraal in elk spel van X-Men: Mutant Insurrection. Je redt mensen van een dreigend gevaar, reist de hele wereld over om het verhaal verder te brengen of komt oog in oog te staan met een schurkachtige mutant die uit is op totale vernietiging. Waar je missie je ook brengt, elke missie biedt een reeks doelen die je moet voltooien met behulp van de symbolen die je op je dobbelstenen gooit.

Aan het begin van het spel kies je je personage uit zestien verschillende mutanten, elk met hun eigen unieke talenten en dobbelstenen. Sommige mutanten, zoals Wolverine, blinken uit in gevechten, terwijl Angel zijn vliegkunsten kan gebruiken om langs lastige doelen te zoeven. Het is van cruciaal belang om de krachten en vaardigheden van elke mutant in balans te brengen als je wilt doorzetten en je missies wilt voltooien.

Jij en je mede-mutanten beginnen elke ronde op de Blackbird, cirkelen rond de aarde en evalueren de bedreigingen die op dat moment aanwezig zijn. Je hebt drie keuzes om je personage in te zetten: je kunt een confrontatiemissie aangaan, naar een continent gaan en een gloednieuwe missie onthullen, of terugkeren naar Xavier’s School waar je kunt herstellen of je kunt voorbereiden op toekomstige tests in Cerebro of de Danger Room.

Om een missie uit te schakelen, moeten jij en eventuele andere mutanten die zich bij je aansluiten samenwerken om de doelen van de missiekaart te voltooien. Lost Mutants heeft bijvoorbeeld drie missies met elk hun eigen vereisten op het gebied van kracht, teamwork en gevechtskracht. Als je aan het einde van de ronde alle drie de missies op Lost Mutants kunt voltooien, heb je de missie met succes voltooid! Als er echter doelstellingen overblijven die je niet kunt voltooien, krijg je de Failure-uitslag en moet je aan het eind van de ronde terug naar de Blackbird!

Om de doelen van een missie te voltooien, moet je gooien met de dobbelstenen op de krachtkaart van je mutant. Als er een andere held bij de missie is, kan hij of zij je dobbelstenen aanvullen en nieuwe vaardigheden bieden door zijn of haar hulpkaart met je te delen. Als je bijvoorbeeld speelt als Cyclops en Wolverine helpt je bij deze missie, dan verzamel je drie rode dobbelstenen, twee gele dobbelstenen en één blauwe dobbelsteen.

Nadat je de dobbelstenen hebt gegooid, heb je twee kansen om de dobbelstenen opnieuw te gooien op zoek naar de resultaten die je nodig hebt om je doel te bereiken. Je kunt een willekeurig aantal dobbelstenen opnieuw gooien, maar pas op voor het schurkenresultaat! Sommige missies, zoals een gevecht met de grondschuddende Avalanche, hebben een dodelijk schurkeneffect: als je tegen Avalanche vecht, lijdt je twee keer schade als je dobbelstenen opnieuw gooit met het schurkenresultaat.

Nadat je twee herkansingen hebt gedaan, gebruik je de uiteindelijke resultaten om zoveel mogelijk doelen te voltooien. Als voorbeeld, in het gevecht van Cyclops en Wolverine tegen Avalanche, eindig je met zeven gevechten, een kracht, een teamwork en een schurkenstreek, zoals hierboven getoond. Dat is genoeg om de eerste en derde doelstelling op Avalanche’s missiekaart te voltooien, hoewel je ook een schade moet incasseren om de eerste doelstelling te voltooien. Er is nog maar één doel over en hopelijk kan Wolverine het karwei in zijn beurt afmaken met de hulp van Cyclops!

Vecht voor de toekomst

Tijd is natuurlijk van essentieel belang als de X-Men hun missies voltooien. Elke beurt gaat het dreigingsspoor vooruit, gevoed door het aantal dreigingssymbolen op missies en andere kaarten in het spel. Bij elk niveau van het dreigingsspoor worden kaarten getrokken uit een nieuwe stapel dreigingen, met steeds gevaarlijkere effecten, waaronder krachtige Sentinels die op missies worden losgelaten en het veel moeilijker maken om ze te voltooien.

De vooruitzichten lijken misschien somber voor de X-Men, maar ze staan niet alleen in deze strijd. Andere mutanten, zoals Rictor en Cypher, kunnen worden ontdekt en gered tijdens een succesvol voltooide missie. Maar meer nog dan andere mutanten zijn de banden die je smeedt tussen de X-Men misschien wel je grootste voordeel.

In de loop van het spel kun je een band smeden met een andere held, waardoor je twee personages een band als Love of Camaraderie krijgen en een zegen zolang deze twee helden op dezelfde missie zijn. Deze banden kunnen je team samen sterker maken dan ze ooit apart zouden kunnen zijn, maar geen enkele band is kogelvrij. Liefde kan omslaan in wroeging, kameraadschap kan leiden tot verraad en deze negatieve banden hebben ook gevolgen als twee helden die door bitterheid uit elkaar zijn gedreven dezelfde missie uitvoeren.

De missies die je voltooit bestaan niet in een vacuüm. Er zijn acht verschillende scenario’s in X-Men: Mutant Insurrection en in elk scenario neem je het op tegen een dodelijke bedreiging. Naarmate je je doelen voltooit en verder komt in het scenario, kom je steeds dichter bij een grote confrontatie met de schurk. Deze confrontaties ontvouwen zich in een panoramisch beeld van je ultieme strijd, waarbij meerdere missies samenkomen in een episch conflict. Je hebt elke held in je team nodig om je vijanden te verslaan en het scenario te winnen!

Oproep aan alle X-Men!

De aarde is in gevaar en de X-Men zijn het enige dat in de weg staat. Kies je team, spring in de Blackbird en begin aan je eerste missies met X-Men: Mutant Insurrection!

45 – 60 minuten

1 – 6 spelers
Leeftijden 14+

***

X-Men: Mutant Insurrection

“We’re X-Men. We know the risks. I have little fear for our friends… They’ve made their decision. And until we see them again, I will keep them in my prayers. But I fear more for those who would stand against them.”
–Nightcrawler

Watch the Tutorial here if you don’t want to read a wall of text 🙂

Though the world may despise them, the team of heroic mutants known as X-Men fight tirelessly to protect humanity from the sinister machinations of evildoers. Leap into the action with X-Men: Mutant Insurrection, a fast-paced, cooperative, dice-driven card game for one to six players! You’ll build a team of iconic heroes like Wolverine, Rogue, Storm, and Jubilee, embark on dangerous missions around the world, and accelerate toward a thrilling showdown with a villain like Dark Phoenix, Magneto, or the Hellfire Club.

Designed by Richard Launius and Brandon Perdue, X-Men: Mutant Insurrection invites you to travel across the globe on death-defying missions to recruit new mutants, capture criminals, protect innocent lives, and battle some of the most memorable X-Men supervillains. Eight distinct scenarios await you and your X-Men, each with their own challenges and each leading to a no-holds-barred showdown against the villain. The Blackbird is ready to launch—join your team and fight for the future!

Children of the Atom

Your missions lie at the heart of every game of X-Men: Mutant Insurrection. You’ll save humans from imminent danger, travel across the globe to advance the story, or come face-to-face with a villainous mutant intent on rampant destruction. No matter where your mission takes you, every mission offers a series of objectives that you’ll need to complete, using the symbols that you roll on your dice.

At the start of the game, you’ll choose your character from among sixteen distinct mutants, each boasting their own unique talents and dice. Some mutants, such as Wolverine, excel at combat, while Angel can use his powers of flight to zip past tricky objectives. Balancing the powers and abilities that each mutant brings to the table is crucial if you’re going to push forward and complete your missions.

You and your fellow mutants begin each round on the Blackbird, circling the globe and evaluating the threats present at any given time. You have three choices of where to deploy your character: you can take on a faceup mission, head to a continent deck and reveal a brand-new mission, or return to Xavier’s School where you can recuperate or prepare for future tests in Cerebro or the Danger Room.

To take down a mission, you and any other mutants that join you in this fight will have to work together to complete the mission card’s objectives. For example, Lost Mutants features three objectives, each with its own requirements of power, teamwork, and fighting strength. If you can complete all three missions on Lost Mutants by the end of the round, you’ve successfully completed the mission! If any objectives remain uncompleted, however, you’ll suffer the Failure outcome and be forced back to the Blackbird at the end of the round!

To complete the objectives at a mission, you’ll have to roll the dice shown on your mutant’s power card. If there’s another hero at the mission with you, they can diversify your dice pool and offer new abilities by sharing their assist card with you. For example, if you’re playing as Cyclops and Wolverine is assisting you in this mission, you’ll gather three red dice, two yellow dice, and one blue die.

Once you’ve rolled your dice, you have two chances to re-roll your dice in search of the results that you need to complete your objectives. You can reroll any number of dice freely, but beware the villainy result! Some missions, such as a fight with the ground-shaking Avalanche, have a deadly villainy effect—if you’re fighting Avalanche, you’ll suffer two damage to reroll dice showing the villainy result.

After your two re-rolls are spent, you’ll use your final results to complete as many objectives as you can. As an example, in Cyclops and Wolverine’s fight against Avalanche, you end up with seven fight, a power, a teamwork, and a villainy, as shown above. That’s enough to complete the first and third objectives on Avalanche’s mission card, though you’ll also need to take a damage to finish the first objective. There’s only one objective left, and hopefully Wolverine can finish the job on his turn with Cyclops’s assistance!

Fight for the Future

Time is of the essence as the X-Men complete their missions, of course. Every turn, the threat track advances, fueled by the number of threat symbols shown on missions and other cards in play. With each tier of the threat track, cards are drawn from a new threat deck, with progressively more dangerous effects, including powerful Sentinels that deploy to missions and make them much more difficult to complete.

The outlook may seem grim for the X-Men, but they’re not alone in this fight. Other mutants, like Rictor and Cypher, can be discovered and rescued during a successfully completed mission. Even more than other mutants, however, the bonds that you forge between the X-Men may be your greatest advantage.

Over the course of the game, you may have opportunities to forge a bond with another hero, uniting your two characters with a bond like Love or Camaraderie and gaining a boon so long as these two heroes deploy to the same mission. These bonds can make your team stronger together than they could ever be apart, but no bond is bulletproof. Love can turn to Regret, Camaraderie may lead to Betrayal, and these negative bonds will also have consequences if two heroes forced apart by bitterness take on the same mission.

The missions that you complete don’t exist in a vacuum—there are eight different scenarios in X-Men: Mutant Insurrection, and each one pits you against a deadly threat. As you complete your objectives and advance through the scenario, you’re pushing ever closer to a massive showdown against the villain. These showdowns unfold across a panoramic portrayal of your ultimate battle, pulling together multiple missions into an epic conflict. It will take every hero on your team to defeat your foes and win the scenario!

Calling All X-Men!

Earth is in danger, and the X-Men are all that stands in its way. Pick your team, leap into the Blackbird, and start your first missions with X-Men: Mutant Insurrection!


45 – 60 minutes

1 – 6 players
Ages 14+

Extra informatie

Merk Bordspel

Marvel Universe

Reeks

Marvel, X-Men

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).