Aanbieding!

Frosthaven Insert (Folded Space)

Oorspronkelijke prijs was: €59,99.Huidige prijs is: €49,99.

Opmerking: Inzetstuk ontworpen voor spellen met externe doosafmetingen van 46,1 x 31,0 x 29,1 cm.

Officiële full-colour inlage die compatibel is met Frosthaven®.

Het ontwerp zorgt voor zowel efficiënte opslag als een beter spelverloop. De inlegvellen kunnen tijdens het spel worden gebruikt en helpen enorm bij het opzetten en opruimen.

6 op voorraad

Artikelnummer: 3800501487464 Categorie:

Beschrijving

Frosthaven Insert (Folded Space)

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 3800501487464

Vendor Item nr: FS-FROST

 

Opmerking: Inzetstuk ontworpen voor spellen met externe doosafmetingen van 46,1 x 31,0 x 29,1 cm.

Officiële full-colour inlage die compatibel is met Frosthaven®.

Het ontwerp zorgt voor zowel efficiënte opslag als een beter spelverloop. De inlegvellen kunnen tijdens het spel worden gebruikt en helpen enorm bij het opzetten en opruimen.
De inzetbakjes zijn als volgt ingedeeld. De regel- en scenarioboeken worden verticaal opgeborgen aan de ene kant van de doos, naast de gestapelde insteekvakjes voor personages en miniaturen die de spelers op dat moment niet gebruiken. We raden aan om FS-FROST te gebruiken in combinatie met onze optionele FS-FHMAP map met kaarttegels. Als je alle vier de spelersbakken gebruikt, is er niet genoeg ruimte in de doos om de kaarttegels in de speldoos op te bergen, dus deze kunnen per soort worden opgeslagen en georganiseerd in de FS-FHMAP map. Als alternatief kun je de vier spelersladen verwijderen (waarbij je de spelersstukken in de opbergdozen bewaart) en vervangen door de kaarttegels, zodat je het hele spel in de basisspeeldoos kunt bewaren zonder het deksel te hoeven optillen. De inlage wordt geleverd met vier optionele speler trays, die gebruikt kunnen worden als de kaarttegels elders worden opgeborgen. Elke tray heeft ruimte voor kaarten in hoesjes, sleuven voor speelfiguren en een uitsparing in de bovenkant voor het spelersbord en -blad. In deze lade aan de bovenkant van de doos worden de grootste monsters bewaard, maar er is ook ruimte voor maximaal vier van de miniatuur tuck boxes. Als er vier vakjes worden toegevoegd, is er ruimte voor slechts één van het grotere type. De kaartverdelers die bij het spel worden geleverd zijn iets te groot voor de FS-FROST insteekvakjes voor minikaarten. Daarom hebben we bij elk exemplaar van de insert acht nieuwe kaartverdelers meegeleverd die precies in de bakjes passen. Let er bij het inpakken van het spel op dat de regel- en scenarioboeken verticaal gestapeld aan een kant van de doos liggen. Leg dan de resterende A4-tjes bovenop de trays. Voeg de resterende vier spelersvakjes, de wijzerplaten, het puzzelboek en het elementenbord toe zoals afgebeeld. Leg tenslotte de vijf scenario diagrammen bovenop alles.

Zoals hierboven vermeld, laat FS-FROST voldoende ruimte in de doos voor de kaarttegels als de spelerbladen worden verwijderd. Om dit te doen voeg je eerst de laatste vier personentegels toe naast de regel/scenario boeken. Voeg daarna de kaarttegels toe:
a. Kleinere types (1, 2, 3, 4, 5, & 13) bovenop het kaartbord.
b. Dan de middelgrote tegels (8 & 10) met de haringen aan de zijkant in de dip in de terreinoverlaybak.
c. Als laatste de Grote types (6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, & 16) bovenop, samen met de wijzerplaten en andere stukken.
De scenario flowcharts bedekken dan alles wat de doos vult.

FS-FROST is een officieel spelaccessoire. Alle handelsmerken en auteursrechten blijven eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die op geen enkele manier verbonden of geassocieerd zijn met Folded Space EOOD.
Dit product bestaat uit een flat-pack van 13 Evacore bladen. De platen moeten snel en eenvoudig in elkaar worden gezet met gewone PVA-lijm. In de verpakking vind je gedetailleerde instructies.

***

Frosthaven Insert (Folded Space)

Note: Insert designed for game with external box dimensions of 46.1 x 31.0 x 29.1 cm.

Official full-colour insert compatible with Frosthaven®.

The design provides both efficient storage and improved game play. The trays can be utilised during the game, and they greatly aid set-up and clear-away times.
The insert trays are arranged as shown below. The rule and scenario books are stored vertically at one end of the box, next to the stacked character and miniature tuck boxes which the players are not currently using. We recommend using FS-FROST together with our optional FS-FHMAP map tile folder. When using all four player trays there is not sufficient space in the box to store the map tiles in the game box so these can be stored and organized by type in the FS-FHMAP folder. Alternatively you can remove the four player trays (storing your player pieces in the tuck boxes) and replace them with the map tiles, allowing storage of the entire game in the base game box with no lid lift.All card trays have space for sleeved cards. The insert comes with four optional player trays, which can be used if the game’s map tiles are stored elsewhere. Each tray has space for sleeved cards, slots for tokens, and a dip in the top for the player board and sheet. This tray from the top of the box stores the largest monsters, but also has space for up to four of the miniature tuck boxes. If four boxes are added there is room for just one to be of the larger type. The card dividers that come with the game are slightly too large for the FS-FROST insert mini card trays. Therefore we have provided with every copy of the insert eight new card dividers sized to fit the trays. When packing away the game, note that the rule and scenario books are stacked vertically at one end of the box. Then place the remaining A4 sized sheets on top of the trays. Add the remaining four player tuck boxes, dials, puzzle book and element board as shown. Lastly place the five scenario flowcharts on top of everything.

As mentioned above, if the player trays are removed, FS-FROST leaves sufficient space in the box for the map tiles. To do this first add the last four character tuck boxes next to the rule/scenario books. Then add the map tiles:
a. Smaller types (1, 2, 3, 4, 5, & 13) on top of the map board.
b. Then the Medium tiles (8 & 10) with the side pegs in the dip in the terrain overlay tray.
c. Lastly the Large types (6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, & 16) on top, together with the dials and other pieces.
The scenario flow charts then cover everything filling the box.

FS-FROST is an official game accessory. All trademarks and copyrights remain the property of their respective owners, which are in no way associated or affiliated with Folded Space EOOD.
This product consists of a flat-pack of 13 Evacore sheets. The trays require assembly, which is quick and fun, using ordinary PVA glue. Detailed instructions are included in the package.

 

Extra informatie

Reeks

Accessoires & Sleeves, Gloomhaven, Frosthaven

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).