Aanbieding!

Zombicide Green Horde

Oorspronkelijke prijs was: €99,99.Huidige prijs is: €96,99.

Geen goedkoop spel, dus zorg ervoor dat je je waardevolle kaarten (alle 133) beschermt met de juiste bordspelkaarthoezen, toevallig hier in de aanbieding 🙂 (je hebt 3 pakjes nodig, maar je zult me later dankbaar zijn!)

De zombieplaag kent geen grenzen! En nu zijn onze oude Orc-vijanden gevallen. Het is niet langer een kwestie van wij tegen zij. Het is een kwestie van leven tegen dood! Orc zombies steken nu de grens over en vormen een groene horde die het einde der tijden zal brengen!
Maar hun duistere meesters, de necromancers, zijn iets vergeten in hun kwade plan: jij! Als een groep wilskrachtige overlevenden zijn jullie niet het type dat vlucht in het aangezicht van de dood. Verenig je, neem de wapens op en verjaag de horde met uiterste voorzichtigheid!
Breng je kruisboog mee, slijp je beste bijl en maak je vurige spreuken klaar: voor de weinigen, de dapperen, is het tijd voor…
ZOMBICIDE!

Zombicide Green Horde is een zelfstandig coöperatief bordspel voor 1 tot 6 spelers. Vorm een fantasieteam met je vrienden en gebruik de vaardigheden van je overlevenden om te winnen van hordes geïnfecteerde orcs! De zombies worden bestuurd door het spel zelf, met behulp van eenvoudige regels en een kaartspel. Speel 10 quests op 10 verschillende kaarten, gemaakt met de bijgeleverde modulaire kaarttegels, of maak je eigen kaart. Zoek wapens. Dood zombies. Hoe meer zombies je doodt, hoe vaardiger je wordt en hoe meer zombies er verschijnen!

Zombicide Green Horde is een standalone game die zich afspeelt in de fantasiewereld Zombicide. Spelers zijn overlevenden die het opnemen tegen de machtige zombie-orcs in verlaten steden en bosjes. Heggen en rivieren kunnen een serieuze bedreiging vormen voor iedereen die roekeloos ronddwaalt en je zombie-tegenstanders zijn genadeloos.

Zombicide Green Horde behoudt de algemene Zombicide-mechanica, met nieuwe wapens, vaardigheden, omgevingskenmerken en zelfs een trebuchet, want overkill bestaat niet als het om zombies gaat!

Zombicide Green Horde is volledig compatibel met Zombicide Black Plague

Elke overlevende in Green Horde krijgt een plastic dashboard van hoge kwaliteit om het overzicht te bewaren.

3 op voorraad

Artikelnummer: 889696007285 Categorie:

Beschrijving

Zombicide Green Horde

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 889696007285

Vendor Item nr: GUGGUF034

 

Weer een super score van 7,8/10 op Boardgamegeek reviews, dus koop het nu het nog op voorraad is!

Geen goedkoop spel, dus zorg ervoor dat je je waardevolle kaarten (alle 133) beschermt met de juiste bordspelkaarthoezen, toevallig hier in de aanbieding 🙂 (je hebt 3 pakjes nodig, maar je zult me later dankbaar zijn!)

De zombieplaag kent geen grenzen! En nu zijn onze oude Orc-vijanden gevallen. Het is niet langer een kwestie van wij tegen zij. Het is een kwestie van leven tegen dood! Orc zombies steken nu de grens over en vormen een groene horde die het einde der tijden zal brengen!
Maar hun duistere meesters, de necromancers, zijn iets vergeten in hun kwade plan: jij! Als een groep wilskrachtige overlevenden zijn jullie niet het type dat vlucht in het aangezicht van de dood. Verenig je, neem de wapens op en verjaag de horde met uiterste voorzichtigheid!
Breng je kruisboog mee, slijp je beste bijl en maak je vurige spreuken klaar: voor de weinigen, de dapperen, is het tijd voor…
ZOMBICIDE!

Zombicide Green Horde is een zelfstandig coöperatief bordspel voor 1 tot 6 spelers. Vorm een fantasieteam met je vrienden en gebruik de vaardigheden van je overlevenden om te winnen van hordes geïnfecteerde orcs! De zombies worden bestuurd door het spel zelf, met behulp van eenvoudige regels en een kaartspel. Speel 10 quests op 10 verschillende kaarten, gemaakt met de bijgeleverde modulaire kaarttegels, of maak je eigen kaart. Zoek wapens. Dood zombies. Hoe meer zombies je doodt, hoe vaardiger je wordt en hoe meer zombies er verschijnen!

Zombicide Green Horde is een standalone game die zich afspeelt in de fantasiewereld Zombicide. Spelers zijn overlevenden die het opnemen tegen de machtige zombie-orcs in verlaten steden en bosjes. Heggen en rivieren kunnen een serieuze bedreiging vormen voor iedereen die roekeloos ronddwaalt en je zombie-tegenstanders zijn genadeloos.

Zombicide Green Horde behoudt de algemene Zombicide-mechanica, met nieuwe wapens, vaardigheden, omgevingskenmerken en zelfs een trebuchet, want overkill bestaat niet als het om zombies gaat!

Zombicide Green Horde is volledig compatibel met Zombicide Black Plague

Elke overlevende in Green Horde krijgt een plastic dashboard van hoge kwaliteit om het overzicht te bewaren.

Een ingebouwde schuifpijl houdt bij hoeveel ervaring je hebt opgedaan en plastic pinnen markeren wonden en geven nieuwe vaardigheden aan. Tot slot zijn er meerdere sleuven voor al je kaarten, waardoor het inventarissysteem intuïtief en gestructureerd is.

Elke Equipment-kaart moet in de daarvoor bestemde sleuf op het dashboard worden geplaatst om te kunnen worden gebruikt. Wapens worden in de handen geplaatst, de bepantsering wordt op het lichaam gedragen en de rest wordt in de rugzak geplaatst voor verder gebruik.

Dankzij hun vaardigheden kunnen overlevenden efficiënter zijn met een bepaalde wapencategorie (melee, ranged of magic), maar uiteindelijk kan iedereen elk wapen gebruiken.

Naast hun superieure kracht maken orc zombies gebruik van de Horde mechanic: terwijl ze overal spawnen, slaan ze geleidelijk een bepaald aantal krijgers op in een speciale reserve en storten ze allemaal op het bord zodra er een Horde kaart wordt onthuld. Het is een invasie!

De Groene Horde bestaat uit Orks en Goblins; Orks behouden hun legendarische kracht als ze zombies worden en richten meer schade aan dan hun menselijke tegenhangers. Goblins zijn misschien niet zo sterk, maar ze rennen twee keer zo snel en komen in groepen!

De Abomination torent boven de horde uit, is ongevoelig voor gewone wapens en deelt aanvallen uit die krachtig genoeg zijn om elke vorm van pantsering te negeren. De enige manier om zo’n eindbaas te doden is door hem te verbranden met drakenvuur of door een zware keienslag uit te voeren met de trebuchet.

De orc necromancers, die in de schaduwen aan de touwtjes trekken, zijn de gevaarlijkste bedreiging voor je overlevende. Ze verschijnen op het bord met een extra spawn zone, waardoor er meer zombies op het bord komen totdat je ze onderschept. Wat het ook kost, laat ze niet ontsnappen!

Zombicide Green Horde wordt geleverd met 72 ongelooflijk gedetailleerde miniaturen.

Overlevenden hebben afneembare gekleurde plastic bases om ze te helpen identificeren, passend bij de kleur van de pinnen op je survivor dashboard.µ

De trebuchet is de liefste en dodelijkste toevoeging aan het arsenaal van de overlevende. Met zijn eigen ongelooflijke miniatuur en speciale Siege Action-regels kan deze middeleeuwse artilleriemachine op elke zone op het bord schieten.

Kies de beste munitie voor je doelwit: Schot voor kleine en talrijke prooien, druivenschot voor grotere doelen of een rotsblok om een vervelende Abomination uit de weg te ruimen!

Download hier de gratis spelregels 🙂

***

Zombicide Green Horde

Another super-score  of 7,8/10 on Boardgamegeek reviews, so get it while it is in stock!

Not a cheap game, so make sure to protect your valuable cards (all 133 of them) with the proper boardgame card sleeves, coincidentally on sale here 🙂 (you need 3 packs, but you’ll thank me later!)

The zombie plague knows no frontier! And now, our old Orc foes have fallen. It’s no longer a matter of us versus them. It’s a matter of life versus death! Orc zombies are now crossing the border, forming a green horde to bring about the end of times!
But their dark masters, the necromancers, forgot something in their evil plan: you! As a group of strong-willed survivors, you’re not the type to run in the face of death. Unite, take arms, and repel the horde with extreme prejudice!
Bring your crossbow, sharpen your best axe, and ready your fiery spells: for the few, the brave, it’s time for…
ZOMBICIDE!

Zombicide Green Horde is a standalone cooperative boardgame for 1 to 6 players. Form a fantasy team with your friends and harness your survivors’ skills to achieve victory against hordes of infected orcs! The zombies are controlled by the game itself, using simple rules and a deck of cards. Play 10 quests on 10 different maps made with the included modular map tiles, or create your own. Find weapons. Kill zombies. The more zombies you kill, the more skilled you get, and the more zombies appear!

Zombicide Green Horde is a standalone game set in the Zombicide Fantasy world. Players are survivors battling the powerful zombie Orcs in abandoned cities and groves. Hedges and rivers may pose serious threats to anyone wandering recklessly, and your zombie opponents are merciless.

Zombicide Green Horde retains the general Zombicide mechanics, with new weapons, skills, environment features, and even a trebuchet, because there are no things like overkill when zombies are involved!

Zombicide Green Horde is fully compatible with Zombicide Black Plague

Each survivor in Green Horde receives a quality plastic dashboard to keep them organized.

A built-in sliding arrow tracks experience gains, and plastic pegs mark wounds and indicate new skills. Finally, multiple slots hold all your cards, making the inventory system intuitive and structured.

Each Equipment card must be set in the dedicated dashboard slot to be used. Weapons are equipped in hands, the armor is worn on the body, and the rest is set in the backpack for further use.

Thanks to their skills, survivors may prove more efficient with a specific weapon category (melee, ranged, or magic), but in the end, anyone can use any weapon.

In addition to their superior strength, orc zombies use the Horde mechanic: as they spawn across the place, they gradually store a various amount of warriors in a dedicated reserve, and pour them all on the board as soon as a Horde card is revealed. It’s an invasion!

The Green Horde was made of Orcs and Goblins; Orc kept their legendary strength as they became zombies, inflicting more damage than their human counterparts. Goblins may not be as strong, but they run twice as fast and come in packs!

Towering above the horde, the Abomination is impervious to mundane weapons and deals strikes potent enough to ignore all form of armor. The only ways to kill such a boss is either burning it using dragon fire, or dealing hit a heavy boulder hit with the trebuchet.

Pulling the strings in the shadows, the orc necromancers are the most dangerous threat to your survivor. They appear on the board with an additional spawn zone, adding more zombies on the board until you intercept them. No matter the cost, don’t let them escape!

Zombicide Green Horde comes with 72 incredibly detailed miniatures.

Survivors have detachable colored plastic bases to help identify them, matching the color of the pegs on your survivor dashboard.µ

The trebuchet is the sweetest and deadliest addition to the survivor’s arsenal. Coming with its own incredible miniature and dedicated Siege Action rules, this medieval artillery engine may shoot at any zone on the board.

Choose the best ammunition for your designated target: scattershot for small and numerous preys, grapeshot for bigger targets, or a boulder to get rid of an annoying Abomination!

Get the free rulebook here 🙂

 

Extra informatie

Reeks

Zombicide

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).