Nemesis Aftermath

59,99

De hoofdmodus van Nemesis: Aftermath is de Epilogue Mode, een kort (45-60 min.) spel van 5 beurten dat na een normaal spel wordt gespeeld.

6 op voorraad

Artikelnummer: 5904689271032 Categorie:

Beschrijving

Nemesis Aftermath

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 5904689271032

Vendor Item nr: 110541

De hoofdmodus van Nemesis: Aftermath is de Epilogue Mode, een kort (45-60 min.) spel van 5 beurten dat na een normaal spel wordt gespeeld. Aan het begin van deze Epiloog is er een onbepaalde tijd verstreken sinds de gebeurtenissen in het Nemesis basisspel. De spelers gebruiken Personages (die niet hebben deelgenomen aan het basisspel) die de Nemesis betreden om op onderzoek uit te gaan. Het schip draagt veel littekens van eerdere beproevingen, dus alle overblijfselen van je vorige spel hebben gevolgen voor je Epilogue-spel. Een Epilogue-spel is veel korter dan een gewoon Nemesis-spel, maar het is moeilijker en biedt een zeer dynamische speelervaring. In plaats van Objectives hebben spelers te maken met schijnbaar eenvoudige Personal Requirements, terwijl ze proberen samen te werken om verschillende Alerts het hoofd te bieden. Daarnaast kunnen spelers die meer egoïstische belangen nastreven het Lucratieve Aanbod accepteren. De spelers gebruiken ook het extra Shuttle-bord, dat een nieuw klein schip voorstelt (aangemeerd aan de Nemesis) met 4 extra kamerslots. De uitbreiding Nemesis: Aftermath-uitbreiding voegt ook 4 nieuwe kamers “2” toe. Je kunt het Epiloogspel spelen met minder spelers dan het aantal dat daadwerkelijk aan het reguliere spel heeft deelgenomen.

EIGENSCHAPPEN

Nemesis: Aftermath voegt voor elk personage (zowel uit het basisspel als uit de uitbreiding) een Trait-kaart toe. Trait-kaarten geven specifieke voor- en nadelen tijdens het spel. De Trait-kaart wordt open naast het Character-bord gelegd en de regel ervan is de rest van het spel van kracht.

NIEUWE CHARACTERS

Nemesis: Aftermath voegt 5 nieuwe personages toe aan het spel. Wanneer de spelers hun personage kiezen, mogen ze op de ontwerpkaart die ze kiezen ofwel het personage van het basisspel ofwel het personage van Aftermath van een bepaalde kleur kiezen. Het rode Aftermath-karakter (de veroordeelde) kan bijvoorbeeld het rode basiskarakter (de soldaat) vervangen. Nadat ze hun personage hebben gekozen, houden alle spelers hun gekozen ontwerpkaart en kunnen andere spelers geen ander personage van dezelfde kleur kiezen. De twee rode personages (de veroordeelde en de soldaat) kunnen nooit samen in hetzelfde spel voorkomen. De Aftermath Personages zijn heel anders dan de personages uit het basisspel.

***

Nemesis Aftermath

The main mode of Nemesis: Aftermath is the Epilogue Mode, a short (45-60 min.) 5-turn game, which is played after a regular game. At the start of this Epilogue, an unspecified amount of time has passed since the events that occurred in the Nemesis base game. The players use Characters (which haven’t took part in base game) who enter the Nemesis to investigate. The ship bears many scars of its past tribulations, so any leftovers from your previous game will have effects on your Epilogue game.
An Epilogue game is much shorter than a regular Nemesis game, but it is more difficult and offers a very dynamic playthrough. Instead of Objectives, players have to deal with seemingly simple Personal Requirements, while trying to cooperate in order to cope with various Alerts. In addition, players pursuing more selfish inter- ests might accept the Lucrative Offer. The players also use the additional Shuttle board, which represents a new small ship (docked to the Nemesis) consisting of additional 4 Room slots. The Nemesis: Aftermath expansion also adds 4 new Rooms “2”.
You can play the Epilogue game with less players than the number that actually participated in the regular game.

TRAITS
Nemesis: Aftermath adds a Trait card for each Character (both from the base game and the expansion). Trait cards gives specific advan- tages and disadvantages during the game. The Trait card is placed face up next to the Character board, and its rule is in effect for the rest of the game.

NEW CHARACTERS
Nemesis: Aftermath adds 5 new Characters to the game. When the players choose their Character, the Character draft card they select allows them to pick either the base game or the Aftermath character of a chosen color. For example, the red Aftermath Character (the Convict) can replace the red base game Character (the Soldier). After choosing their Character, each player keeps their selected draft card, preventing any other player to choose the other Character of the same color. The two red Characters (the Convict and the Soldier) can never be in the same game together. The Aftermath Characters are very different from the base game Characters.

Extra informatie

Reeks

Nemesis

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).