Pandemic Bundle (2013 & On the Brink)

69,95

Klaar voor enorme besparingen terwijl je de wereld probeert te redden? Dan is deze bundeldeal (die Pandemic 2013 en Pandemic: On the Brink bevat) echt iets voor jou!

In Pandemic 2013 zijn verschillende virulente ziektes tegelijkertijd uitgebroken over de hele wereld! De spelers zijn specialisten in het bestrijden van ziektes. Hun missie is om de ziektehaarden te behandelen en tegelijkertijd genezing te zoeken voor elk van de vier plagen voordat ze uit de hand lopen.

Op het speelbord staan verschillende grote bevolkingscentra op aarde afgebeeld. Bij elke beurt kan een speler tot vier acties gebruiken om tussen steden te reizen, geïnfecteerde bevolkingsgroepen te behandelen, een geneesmiddel te ontdekken of een onderzoeksstation te bouwen. Een stapel kaarten voorziet de spelers van deze mogelijkheden, maar verspreid over deze stapel liggen Epidemic! kaarten die de activiteit van de ziektes versnellen en intensiveren. Een tweede stapel kaarten regelt de ‘normale’ verspreiding van de infecties.

Spelers nemen een unieke rol aan binnen het team en moeten hun strategie afstemmen op de sterke punten van hun specialisten om de ziekten te overwinnen. De Operationele Expert kan bijvoorbeeld onderzoeksstations bouwen die nodig zijn om behandelingen voor de ziekten te vinden en die een grotere mobiliteit tussen steden mogelijk maken; de Wetenschapper heeft slechts vier kaarten van een bepaalde ziekte nodig om deze te genezen in plaats van de normale vijf – maar de ziekten verspreiden zich snel en de tijd dringt. Als een of meer ziekten zich niet meer herstellen of als er te veel tijd verstrijkt, verliezen de spelers allemaal. Als ze de vier ziekten genezen, winnen ze allemaal!

De 2013-editie van Pandemic bevat twee nieuwe personages – de rampenplanner en de quarantainespecialist – die niet beschikbaar waren in eerdere edities van het spel.

Pandemic is het eerste spel in de Pandemic-serie.

2 op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Pandemic Bundle (2013 & On the Brink)

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

 

Klaar voor enorme besparingen terwijl je de wereld probeert te redden? Dan is deze bundeldeal (die Pandemic 2013 en Pandemic: On the Brink bevat) echt iets voor jou!

In Pandemic 2013 zijn verschillende virulente ziektes tegelijkertijd uitgebroken over de hele wereld! De spelers zijn specialisten in het bestrijden van ziektes. Hun missie is om de ziektehaarden te behandelen en tegelijkertijd genezing te zoeken voor elk van de vier plagen voordat ze uit de hand lopen.

Op het speelbord staan verschillende grote bevolkingscentra op aarde afgebeeld. Bij elke beurt kan een speler tot vier acties gebruiken om tussen steden te reizen, geïnfecteerde bevolkingsgroepen te behandelen, een geneesmiddel te ontdekken of een onderzoeksstation te bouwen. Een stapel kaarten voorziet de spelers van deze mogelijkheden, maar verspreid over deze stapel liggen Epidemic! kaarten die de activiteit van de ziektes versnellen en intensiveren. Een tweede stapel kaarten regelt de ‘normale’ verspreiding van de infecties.

Spelers nemen een unieke rol aan binnen het team en moeten hun strategie afstemmen op de sterke punten van hun specialisten om de ziekten te overwinnen. De Operationele Expert kan bijvoorbeeld onderzoeksstations bouwen die nodig zijn om behandelingen voor de ziekten te vinden en die een grotere mobiliteit tussen steden mogelijk maken; de Wetenschapper heeft slechts vier kaarten van een bepaalde ziekte nodig om deze te genezen in plaats van de normale vijf – maar de ziekten verspreiden zich snel en de tijd dringt. Als een of meer ziekten zich niet meer herstellen of als er te veel tijd verstrijkt, verliezen de spelers allemaal. Als ze de vier ziekten genezen, winnen ze allemaal!

De 2013-editie van Pandemic bevat twee nieuwe personages – de rampenplanner en de quarantainespecialist – die niet beschikbaar waren in eerdere edities van het spel.

Pandemic is het eerste spel in de Pandemic-serie.

Pandemic: On the Brink bevat nieuwe gebeurteniskaarten, nieuwe rolkaarten, regels voor vijf spelers en optionele speluitdagingen om de moeilijkheidsgraad van het Pandemic basisspel te verhogen. Deze nieuwe uitdagingen, die afzonderlijk kunnen worden gebruikt of gecombineerd voor een nog moeilijker spel, zijn als volgt:

De Virulent Strain-uitdaging zorgt ervoor dat één ziekte bijzonder dodelijk wordt op onvoorspelbare manieren.
De Mutatie-uitdaging voegt een vijfde (paarse) ziekte toe die zich anders gedraagt dan de oorspronkelijke vier.
Bij de bioterroristenuitdaging neemt één speler het op tegen de anderen!

 

Als je Pandemic echt leuk vindt, bekijk dan onze andere aanbieding – Pandemic Legacy: Seizoen Nul hier! We hebben ook Seizoen 1 (Red Box) in de aanbieding.

***

Pandemic Bundle (2013 & On the Brink)

Ready for some massive savings, while trying to save the world? Then this bundle deal (which contains Pandemic 2013 and Pandemic: On the Brink) is just right for you!

In Pandemic 2013, several virulent diseases have broken out simultaneously all over the world! The players are disease-fighting specialists whose mission is to treat disease hotspots while researching cures for each of four plagues before they get out of hand.

The game board depicts several major population centers on Earth. On each turn, a player can use up to four actions to travel between cities, treat infected populaces, discover a cure, or build a research station. A deck of cards provides the players with these abilities, but sprinkled throughout this deck are Epidemic! cards that accelerate and intensify the diseases’ activity. A second, separate deck of cards controls the “normal” spread of the infections.

Taking a unique role within the team, players must plan their strategy to mesh with their specialists’ strengths in order to conquer the diseases. For example, the Operations Expert can build research stations which are needed to find cures for the diseases and which allow for greater mobility between cities; the Scientist needs only four cards of a particular disease to cure it instead of the normal five—but the diseases are spreading quickly and time is running out. If one or more diseases spreads beyond recovery or if too much time elapses, the players all lose. If they cure the four diseases, they all win!

The 2013 edition of Pandemic includes two new characters—the Contingency Planner and the Quarantine Specialist—not available in earlier editions of the game.

Pandemic is the first game in the Pandemic series.

Pandemic: On the Brink includes new event cards, new role cards, rules for five players, and optional game challenges to increase the difficulty of the Pandemic base game. These new challenges, which can be used individually or combined for even more difficult play, are as follows:

  • The Virulent Strain challenge makes one disease become particularly deadly in unpredictable ways.
  • The Mutation challenge adds a fifth (purple) disease that behaves differently than the original four.
  • The Bio-Terrorist challenge pits one player against the others!

 

If you really like Pandemic, then check out our other offer – Pandemic Legacy: Season Zero right here! We also have Season 1 (Red Box) on offer.

 

 

 

Extra informatie

Reeks

Pandemic

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).