Aanbieding!

Root – The Boardgame

Oorspronkelijke prijs was: €59,99.Huidige prijs is: €54,99.

4 op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Root – The Boardgame

Boardgame Geek score: 8,1/10 ! (review hierzo)

Root is een spel van avontuur en oorlog waarin 2 tot 4 (of tot 6 met de ‘Riverfolk’ uitbreiding) spelers strijden om de controle over een uitgestrekte wildernis.

De snode Markiezin de Kat heeft het grote bos in beslag genomen, met de bedoeling de rijkdommen te oogsten. Onder haar bewind hebben de vele wezens van het bos zich verenigd. Deze Alliantie zal proberen haar grondstoffen te versterken en de heerschappij van de Katten te ondermijnen. Hiervoor kan de Alliantie de hulp inroepen van de zwervende Vagabonden die in staat zijn om zich over de gevaarlijkere bospaden te bewegen. Hoewel sommigen misschien sympathiseren met de hoop en de dromen van de Alliantie, zijn deze zwervers oud genoeg om zich de grote roofvogels te herinneren die ooit het bos beheersten.

Ondertussen, aan de rand van de regio, hebben de trotse, ruziënde Eyrie een nieuwe commandant gevonden die ze hopen dat hun factie hun oude geboorterecht zal terug geven. Het podium staat klaar voor een strijd die het lot van het grote bos zal bepalen. Het is aan de spelers om te beslissen welke groep uiteindelijk zal zegervieren.

Root staat voor de volgende stap in onze ontwikkeling van asymmetrisch design. Net als Vast: de Crystal Caverns, heeft elke speler in Root unieke mogelijkheden en een andere overwinningsconditie. Nu, met behulp van prachtige, multi-use kaarten, is een echt asymmetrisch ontwerp nog nooit zo toegankelijk geweest.

De katteb spelen een spel van opbouw en logistiek terwijl ze proberen de uitgestrekte wildernis te bewaken. Door hout te verzamelen zijn ze in staat om werkplaatsen, houtmolens en kazernes te produceren. Ze winnen door nieuwe gebouwen en ambachten te bouwen.

De Eyrie verzamellen hun haviken om het bos terug te nemen. Ze moeten zoveel mogelijk grondgebied veroveren en slaapplaatsen bouwen voordat ze weer beginnen te ruziën.

De Alliantie verbergt zich in de schaduw, rekruteert strijdkrachten en komt met samenzweringen. Ze beginnen langzaam en bouwen aan een dramatisch grote aanwezigheid in het late spel – maar alleen als ze erin slagen de andere spelers in bedwang te houden.

Ondertussen bespelen de Vagabonden alle kanten van het conflict voor hun eigen gewin, terwijl ze een mysterieuze zoektocht verbergen. Verken het bord, vecht tegen andere facties en werk aan het bereiken van je verborgen doel.

In Root drijven de spelers het verhaal aan, en de verschillen tussen de rassen en rollen zorgen voor een ongeëvenaard niveau van interactie en herspeelbaarheid. Leder Games nodigt jou en je familie uit om de fantastische wereld van Root te verkennen!

***

Root is a game of adventure and war where 2 to 4 players (1 to 6 with the ‘Riverfolk’ expansion) battle for control of a vast wilderness.
The nefarious Marquise de Cat has seized the great woodland, intent on harvesting its riches.
Under her rule, the many creatures of the forest have banded together. This Alliance will seek to strengthen its resources and subvert the rule of Cats. In this effort, the Alliance may enlist the help of the wandering Vagabonds who are able to move through the more dangerous woodland paths. Though some may sympathize with the Alliance’s hopes and dreams, these wanderers are old enough to remember the great birds of prey who once controlled the woods.
Meanwhile, at the edge of the region, the proud, squabbling Eyrie have found a new commander who they hope will lead their faction to resume their ancient birthright.
The stage is set for a contest that will decide the fate of the great woodland. It is up to the players to decide which group will ultimately take root.

Root represents the next step in our development of asymmetric design. Like Vast: the Crystal Caverns, each player in Root has unique capabilities and a different victory condition. Now, with the aid of gorgeous, multi-use cards, a truly asymmetric design has never been more accessible.
The Cats play a game of engine building and logistics while attempting to police the vast wilderness. By collecting Wood they are able to produce workshops, lumber mills, and barracks. They win by building new buildings and crafts.
The Eyrie musters their hawks to take back the Woods. They must capture as much territory as possible and build roosts before they collapse back into squabbling.

The Alliance hides in the shadows, recruiting forces and hatching conspiracies. They begin slowly and build towards a dramatic late game presence–but only if they can manage to keep the other players in check.
Meanwhile, the Vagabond plays all sides of the conflict for their own gain, while hiding a mysterious quest. Explore the board, fight other factions, and work towards achieving your hidden goal.
In Root, players drive the narrative, and the differences between each role create an unparalleled level of interaction and replayability. Leder Games invites you and your family to explore the fantastic world of Root!

Extra informatie

Reeks

Root

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).