Tiny Epic Quest

24,99

“Een wereld van vrede is verscheurd door de opening van een gemene poort uit het goblin-koninkrijk. Smerige goblins stromen de vredige bossen en dorpen van de elfenwereld binnen en zetten het rijk in vuur en vlam. Nu moeten jullie, de helden, op zoek gaan om dit recht te zetten. Er zijn twee wegen naar de overwinning: de poort sluiten of alle kobolden afslachten. Welke zullen jullie kiezen? Hoe dan ook, je zoektochten worden geholpen door de hulp van het overlevende paddenstoelenvolk en door de epische voorwerpen die verloren zijn gegaan in de diepe kerkers van het rijk. De wereld vergaat snel, dus je moet snel handelen om hem te redden, maar je moet ook weten wanneer je geluk op is…

In Tiny Epic Quest beginnen spelers aan een sandbox-avontuur dat doet denken aan oude Nintendo-games zoals The Legend of Zelda en Final Fantasy. Elke speler bestuurt een groep van drie elfenhelden die de wereld en het heilige paddenstoelenvolk willen redden van de opdringende kobolden.

Elke ronde is onderverdeeld in twee fasen: dag en nacht. Overdag reizen de spelers van heinde en verre en bezoeken ze dorpen om opdrachten te vervullen, monumenten om krachtige spreuken te leren, paddenstoelenboomgaarden om raad te zoeken en verraderlijke locaties op zoek naar artefacten! Het verwerven van artefacten geeft de helden unieke vaardigheden; dit kan de beweging of het gevecht van een held verbeteren, of zijn vermogen om spreuken te leren of schadelijke dobbelsteenworpen te verminderen.

3 op voorraad

Artikelnummer: 728028416299 Categorie:

Beschrijving

Tiny Epic Quest

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 728028416299

Vendor Item nr: GLGTEQ

 

“Een wereld van vrede is verscheurd door de opening van een gemene poort uit het goblin-koninkrijk. Smerige goblins stromen de vredige bossen en dorpen van de elfenwereld binnen en zetten het rijk in vuur en vlam. Nu moeten jullie, de helden, op zoek gaan om dit recht te zetten. Er zijn twee wegen naar de overwinning: de poort sluiten of alle kobolden afslachten. Welke zullen jullie kiezen? Hoe dan ook, je zoektochten worden geholpen door de hulp van het overlevende paddenstoelenvolk en door de epische voorwerpen die verloren zijn gegaan in de diepe kerkers van het rijk. De wereld vergaat snel, dus je moet snel handelen om hem te redden, maar je moet ook weten wanneer je geluk op is…

In Tiny Epic Quest beginnen spelers aan een sandbox-avontuur dat doet denken aan oude Nintendo-games zoals The Legend of Zelda en Final Fantasy. Elke speler bestuurt een groep van drie elfenhelden die de wereld en het heilige paddenstoelenvolk willen redden van de opdringende kobolden.

Elke ronde is onderverdeeld in twee fasen: dag en nacht. Overdag reizen de spelers van heinde en verre en bezoeken ze dorpen om opdrachten te vervullen, monumenten om krachtige spreuken te leren, paddenstoelenboomgaarden om raad te zoeken en verraderlijke locaties op zoek naar artefacten! Het verwerven van artefacten geeft de helden unieke vaardigheden; dit kan de beweging of het gevecht van een held verbeteren, of zijn vermogen om spreuken te leren of schadelijke dobbelsteenworpen te verminderen.

Helden moeten te voet, te paard, per vlot, per boot en per gryphon reizen om overal te komen waar ze heen moeten om hun queeste te volbrengen – of om zich te positioneren voor wat de nacht brengt. Omdat elk type beweging anders en beperkt is, moeten spelers goed nadenken over hoe en wanneer ze reizen als ze al hun doelen willen bereiken.

Tijdens de nacht moeten spelers de uitdaging van hun queesten en beslissingen aangaan door te dobbelen, op geluk te hopen en te weten wanneer ze moeten opgeven. Ga je door? Of is het tijd om je vooruitgang op te slaan en te rusten? Morgen is er weer een dag.

Het spel eindigt zodra de poort is gesloten of alle kobolden zijn uitgeroeid. De speler die de meeste overwinningspunten heeft verzameld door kobolden af te slachten, spreuken te leren en queesten te voltooien, wordt tot winnaar gekroond!”

***

Tiny Epic Quest

“A world of peace has been torn asunder by the opening of a vile portal from the goblin kingdom. Nasty goblins pour into the peaceful groves and villages of the elf world, setting the realm ablaze. Now you, the heroes, must quest in order to right this wrong. There are two paths to victory: closing the portal or slaying all the goblins. Which one will you choose? Either way, your quests will be aided by the help of the surviving mushroom folk — and by the epic items that have been lost in the realm’s deep dungeons. The world is ending quickly, so you must act fast to save it, but you also need to know when your luck will run out…

In Tiny Epic Quest, players embark on a sandbox adventure reminiscent of old Nintendo games like The Legend of Zelda and Final Fantasy. Each player controls a band of three elf heroes questing to save the world and the sacred mushroom folk from the intruding goblins.

Each round is broken into two phases: day and night. During the day, players travel far and wide, visiting villages to acquire quests, monuments to learn powerful spells, mushroom groves to seek guidance, and treacherous locations in search of artifacts! Acquiring artifacts empower the heroes with unique abilities; this may improve a heroes’ movement or combat, or their ability to learn spells or mitigate harmful dice rolls.

Heroes must travel by foot, by horse, by raft, by boat and by gryphon to get to everywhere they need to go to satisfy their quests — or to position themselves for what night brings. As each type of movement is different, and limited, players need to take careful consideration when traveling, and how they travel, if they wish to accomplish all of their goals.

During the night, players must face the challenge of their quests, and decisions, by rolling dice, hoping for fortune, and knowing when to quit. Will you press on? Or is it time to save your progress and rest? Tomorrow is another day.

The game ends once the portal is closed or all the goblins have been eradicated. The player who has acquired the most victory points by slaying goblins, learning spells, and completing quests is crowned the winner!”

 

Extra informatie

Reeks

Tiny Epic Dungeon

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).