Aanbieding!

Zombicide 2nd Edition – Urban Legends

Oorspronkelijke prijs was: €29,99.Huidige prijs is: €26,99.

Je hebt de geruchten gehoord en je kent de verhalen, maar wie had kunnen denken dat ze allemaal zo waar en gevaarlijk waren? Het Urban Legends Abomination Pack komt met 4 nieuwe Abominations voor Zombicide: 2nd Edition die een nachtmerrie zijn! Elke miniatuur heeft zijn eigen Abomination-kaart met speciale vaardigheden om ze nog gevaarlijker te maken! Overleef jij dit gevecht?

4 op voorraad

Artikelnummer: 889696014511 Categorie:

Beschrijving

Zombicide 2nd Edition – Urban Legends

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 889696014511

Vendor Item nr: CMND1221

De waarheid bestaat… en ze probeert jou te pakken!

Je hebt de geruchten gehoord en je kent de verhalen, maar wie had kunnen denken dat ze allemaal zo waar en gevaarlijk waren? Het Urban Legends Abomination Pack komt met 4 nieuwe Abominations voor Zombicide: 2nd Edition die een nachtmerrie zijn! Elke miniatuur heeft zijn eigen Abomination-kaart met speciale vaardigheden om ze nog gevaarlijker te maken! Overleef jij dit gevecht?

Abductor
Chupacabra
Moordende clown
Riool Krokodil

Inhoud doos
4 Abomination miniaturen
4 Gruwel kaarten
ABDUCTOR

“De waarheid is daarbuiten, barricadeer de deur!”

Sommige dingen moet je niet willen geloven. Tijdens de eerste golf van chaos die door de zombie-uitbraak werd veroorzaakt, besloten een paar slimme overlevenden Area 51 te bestormen, ervan overtuigd dat de waarheid over de infectie daar zou worden gevonden. Maar dat was niet zo. Het bleek dat alles wat daar verborgen was, eigenlijk gewoon een buitenaards wezen was. Een nijdige, geïnfecteerde en machtige alien, die hen allemaal wegvaagde en de nacht in vluchtte. Verhalen over een “grijze” die overlevenden liet verdwijnen verspreidden zich snel. Sommigen noemen het een zombie, anderen noemen het een xeno… Maakt het ECHT iets uit?

Negeert donkere zones en nachtregels voor zichtlijn
Verwijder aan het einde van zijn activering 1 overlever van het bord waar hij LoS op heeft (spelers kiezen). Aan het einde van zijn volgende activering zet je de overlevende terug in dezelfde zone. Vervolgens wordt een andere Overlevende ontvoerd (het mag dezelfde zijn).
CHUPACABRA

De legendes waren waar, vreemde dingen hobbelen door de nacht. Onder hen zijn chupacabras, de beroemde bloeddrinkende monsters. Ik sta te popelen om er een aan mijn verzameling toe te voegen. Zie ik eruit als een geit?

De Chupacabra kan niet worden uitgeschakeld zolang hij zich in een donkere zone bevindt.

 

MOORDENDE CLOWN

“Ik herinner me hem. Hij stond de hele dag op de hoek van de straat, lachte als een bezetene, stalkte mensen en speelde in het riool. De man is nog steeds griezelig en walgelijk. En nu stinkt hij ook nog!”

Overlevenden kunnen de laatste vaardigheid die ze met Adrenaline hebben verdiend niet gebruiken (geldt niet voor vaardigheden op blauw niveau).

 

RIOOLKROKODIL

Natuurlijk zijn er krokodillen in het riool. Mobsters zouden zeggen, er gaat niets boven een krokodil om voor “bewijsmateriaal” te zorgen. Deze monsters zijn echter geïnfecteerd door de zombieplaag en zijn niet bang om overdag naar buiten te komen. Zombiekrokodillen zullen van heinde en verre reizen om te genieten van hun volgende verse maaltijd.

Geef deze kaart aan een willekeurige overlevende.
De Rioolkrokodil beschouwt de Zone van de aangewezen Overlevende als zijn doelzone en negeert andere Overlevenden.
De Rioolkrokodil heeft 2 acties.

Zombicide 2nd Edition – Urban Legends

URBAN LEGENDS ABOMINATION PACK

The truth is out there… and it’s trying to get you!

You have heard the rumors and you know the stories, but who would have guessed they were all so true and dangerous? The Urban Legends Abomination Pack comes with 4 new Abominations for Zombicide: 2nd Edition that are stuff of nightmares! Each miniature comes with its own Abomination card with special abilities to make them even more dangerous! Will you survive this fight?


Box contents

  • 4 Abomination miniatures
  • 4 Abomination cards

ABDUCTOR

“The truth is out there, barricade the door!”

Some things you should not want to believe. In the initial wave of chaos caused by the zombie outbreak, a few bright survivors decided to storm Area 51, convinced that the truth about the infection would be found there. It wasn’t. Turns out all that was hidden there was really just an alien after all. A pissed off, infected, and powerful alien, who wiped them all out and fled into the night. Tales of a “grey” making survivors disappear quickly spread. Some call it a zombie, some call it a xeno… Does it REALLY matter?

  • Ignores Dark Zones and Night rules for Line of Sight
  • At the end of its Activation, remove from the board 1 Survivor it has LoS to (players choose). At the end of its next Activation, return the Survivor to the same Zone. Another Survivor is then abducted (it can be the same one).

CHUPACABRA

The legends were true, strange things bump in the night. Among them are chupacabras, the famous blood-drinking monsters. I’m eager to add one to my collection. Do I look like a goat to you?

  • The Chupacabra cannot be eliminated as long as it is in a Dark Zone.

 

KILLER CLOWN

“I remember him. He used to lurk on the street corner all day long, laughing like a madman, stalking people, and playing in the sewage. The guy is still both creepy and disgusting. And now, he smells, too!”

  • Survivors cannot use the last Skill they earned through Adrenaline (does not apply to Blue Level Skills).

 

SEWER CROCODILE

Of course there are crocodiles in the sewer. Mobsters would say, nothing like a croc’ to take care of “evidence”. These monsters got infected by the zombie plague, though, and aren’t afraid to get out in plain day. Zombie crocodiles will travel far and wide to enjoy their next fresh meal.

  • Give this card to a Survivor at random.
  • The Sewer Crocodile considers the designated Survivor’s Zone as its target Zone, ignoring other Survivors.
  • The Sewer Crocodile has 2 Actions.

Extra informatie

Reeks

Zombicide

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).