Tiny Epic Defenders

29,99

“Aughmoore ligt in puin. Het kwaad kon niet worden bedwongen en de duisternis heeft zich verspreid naar alle delen van de wereld.
Het vernietigt dorpen en infecteert alle vormen van leven. Er is nog nooit zo’n grote behoefte aan Helden geweest.
Iedereen die overblijft moet in opstand komen, zich verenigen en alles riskeren om het kleine beetje geest dat nog over is te behouden.

Tiny Epic Defenders is een meeslepend coöperatief spel met een kleine doos en het is terug met een volledig nieuwe editie met nieuwe kunst, nieuwe vaardigheden
ITEMeeples® en meer spannende gameplay dan ooit tevoren!

BASISVERHAAL: Na de Grote Oorlog (Tiny Epic Kingdoms) zochten veel van de facties, verbrijzeld en verslagen, naar iets om zich aan vast te klampen.
Een laatste hoop voordat de laatste van hun ras als de rivier in de oceaan van de geschiedenis zou stromen, verdwenen en vergeten.
Het waren de wijzen van de Orde van Gamelyn die hun gebeden verhoorden.

1 op voorraad

Artikelnummer: 728028450941 Categorie:

Beschrijving

Tiny Epic Defenders

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 728028450941

Vendor Item nr: GLGTED02

 

“Aughmoore ligt in puin. Het kwaad kon niet worden bedwongen en de duisternis heeft zich verspreid naar alle delen van de wereld.
Het vernietigt dorpen en infecteert alle vormen van leven. Er is nog nooit zo’n grote behoefte aan Helden geweest.
Iedereen die overblijft moet in opstand komen, zich verenigen en alles riskeren om het kleine beetje geest dat nog over is te behouden.

Tiny Epic Defenders is een meeslepend coöperatief spel met een kleine doos en het is terug met een volledig nieuwe editie met nieuwe kunst, nieuwe vaardigheden
ITEMeeples® en meer spannende gameplay dan ooit tevoren!

BASISVERHAAL: Na de Grote Oorlog (Tiny Epic Kingdoms) zochten veel van de facties, verbrijzeld en verslagen, naar iets om zich aan vast te klampen.
Een laatste hoop voordat de laatste van hun ras als de rivier in de oceaan van de geschiedenis zou stromen, verdwenen en vergeten.
Het waren de wijzen van de Orde van Gamelyn die hun gebeden verhoorden.
Ze boden een nieuw perspectief op eenheid en een manier van leven die vreedzame leden van elke factie zou verwelkomen.
Een utopia voor iedereen. Met heel weinig opties en de wil om te overleven, werd deze wereldalliantie een onvermijdelijke waarheid in de ogen van veel leiders van de facties.
Zelfs facties die elkaar haatten, hadden niets anders over dan elkaar.
Onder leiding van de Orde van Gamelyn werd een hoofdstad gekozen en facties van over de hele wereld kwamen deze stad hun nieuwe thuis noemen.
Eindelijk was de wereld in vrede… maar niet voor lang. Er is een grote storm op komst en in de duisternis van de mist zijn er demonen.”

***

Tiny Epic Defenders

“Aughmoore is in ruins. The evil could not be contained and its darkness has spread to every region of the world.
Shattering villages and infecting all forms of life. There has never been a more dire need for Heroes.
Everyone who remains must rise up, must unite, and must risk everything to preserve what little spirit remains.

Tiny Epic Defenders is a riveting small-box cooperative game and it’s back with an all new edition featuring new art, new abilities
ITEMeeples® and more exciting gameplay than ever before!

BASE STORY: After the Great War (Tiny Epic Kingdoms), many of the factions, shattered and defeated, looked for something to cling to.
One final hope before the last of their race would flow like the river into the ocean of history, gone and forgotten.
It was the sages of the Order of Gamelyn who answered their prayers.
They provided a new perspective on unity, and a way of life that would welcome peaceful members of any faction.
A utopia for all. With very few options and a will to survive, this world alliance became an inevitable truth in the eyes of many of the factions’ leaders.
Even factions who hated one another had nothing left but each other.
Under the guidance of the Order of Gamelyn, a Capital City was chosen and factions from all over the world came to call this city their new home.
At last, the world was at peace… but not for long. A great storm is coming and in the darkness of the mist, there be demons.”

 

Extra informatie

Reeks

Tiny Epic Dungeon

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).