Tiny Epic Tactics

29,99

Tiny Epic Tactics maakt gebruik van een eenvoudig gevechtssysteem met variabele spelerskrachten en 3D-terrein om eindeloze lagen strategie en plezier te bereiken.

Tiny Epic Tactics is geschikt voor competitief spel, coöperatief spel en solospel!

Overwin je tegenstanders in tactische gevechten waarbij elke berekende zet telt… of reis over het land en door de grotten in een groots coöperatief/solo-avontuur!

In de speldoos zitten 5 kleinere dozen en een kaart/rol. Spelers zetten het spel op door deze 5 dozen, plus de bodem van de doos, op de rol te plaatsen op de aangewezen plekken. Dit creëert de omgeving die spelers zullen verkennen en waarin ze zullen vechten.

4 op voorraad

Artikelnummer: 728028482775 Categorie:

Beschrijving

Tiny Epic Tactics

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 728028482775

Vendor Item nr: GLGTET

 

Tiny Epic Tactics maakt gebruik van een eenvoudig gevechtssysteem met variabele spelerskrachten en 3D-terrein om eindeloze lagen strategie en plezier te bereiken.

Tiny Epic Tactics is geschikt voor competitief spel, coöperatief spel en solospel!

Overwin je tegenstanders in tactische gevechten waarbij elke berekende zet telt… of reis over het land en door de grotten in een groots coöperatief/solo-avontuur!

In de speldoos zitten 5 kleinere dozen en een kaart/rol. Spelers zetten het spel op door deze 5 dozen, plus de bodem van de doos, op de rol te plaatsen op de aangewezen plekken. Dit creëert de omgeving die spelers zullen verkennen en waarin ze zullen vechten.

In Tiny Epic Tactics hebben spelers een team van 4 unieke helden: een vechter, een tovenaar, een schurk en een beest. Elk type held, en elk personage binnen dat type, biedt unieke voordelen op het gebied van beweging, aanvallen en/of ondersteuning. Het vinden van de synergie in je team is de sleutel tot de overwinning.

In competitief spel nemen spelers het op tegen elkaar in een poging om aan het eind van het spel de meeste overwinningspunten te scoren. Elke beurt hebben spelers 3 acties die ze aan hun team kunnen toewijzen. Ze kunnen bewegen en/of aanvallen met hun helden. Overwinningspunten worden beloond voor gebiedscontrole, gevangen vijandelijke helden en het in leven houden van je eigen helden. Het verkrijgen van volledige controle over één of meerdere specifieke gebieden levert de meeste overwinningspunten op in competitief spel. Om deze gebieden onder controle te krijgen, moeten je helden gedurende een paar beurten de meerderheid in deze gebieden houden. Dit vereist een zorgvuldige balans van aanval en verdediging. De controle over deze gebieden kan gemakkelijk verschuiven van de ene speler naar de andere, afhankelijk van welke speler de meeste helden op de aangewezen plekken heeft staan. Zodra een bepaald aantal gebieden is veroverd of een van de spelers al zijn helden heeft verloren, wordt het eindspel geactiveerd.

Tiny Epic Tactics biedt een duidelijk verschillende ervaring voor solo- en coöperatief spel. In deze speltypen gaan de spelers op avontuur over de kaart, vechten ze tegen spawnende vijanden en verkennen ze grotten (aan de binnenkant van elk vakje). Het doel is om schatten, die van de vijand zijn, uit deze grotten te halen terwijl je je helden in leven houdt. Zodra het einde van het spel is bereikt, worden de overwinningspunten geteld op basis van hoeveel schatten je van de vijand hebt afgepakt en hoeveel van je helden je in leven hebt gehouden.

***

Tiny Epic Tactics

Tiny Epic Tactics utilizes a simple combat system with variable player powers and 3D terrain to achieve endless layers of strategy and fun.

Tiny Epic Tactics offers competitive play, cooperative play and solo play!

Conquer your opponents in tactical combat where every calculated move matters… or journey across the land and through the caves in a grand cooperative/solo adventure!

Nesting inside the game box are 5 smaller boxes and a map/scroll. Players will set up the game by placing these 5 boxes, plus the box bottom, onto the scroll in designated areas. This creates the environment that players will explore and battle across.

In Tiny Epic Tactics, players will have a team of 4 unique heroes: a Fighter, a Wizard, a Rogue and a Beast. Each hero type, and each character within that type, offers unique advantages to movement, attacks, and/or support. Finding the synergy in your team is key to victory.

In competitive play, players will pit their teams against one another in effort to score the most victory points by the end of the game. Each turn, players will have 3 actions to assign across their team. They can move and/or attack with their heroes. Victory points are rewarded for area control, enemy heroes captured, and keeping your own heroes alive. Gaining complete control of one, or multiple, specific areas offers the most victory points in competitive play. Gaining control of said areas requires your heroes maintaining majority presence in these areas over the course of a few turns. This requires a careful balance of offense and defense. The control of these areas can easily shift from one player to another based on which player has the majority heroes present in the designated spaces. Once a set number of areas are captured, or one of the players has lost all of their heroes, the end game is triggered.

Tiny Epic Tactics offers a distinctly different experience for solo and cooperative play. In these modes, players will adventure across the map, fighting spawning enemies and exploring caves (printed on the interior of each of the boxes). The goal is to acquire treasures, that belongs to the enemy, from these caves while keeping your heroes alive. Once the end of the game is triggered, victory points are tallied based on how many treasures you took from the enemy and how many of your heroes you kept alive.

 

Extra informatie

Reeks

Tiny Epic Dungeon

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).