Aanbieding!

Venice – The Board Game

34,99

Venetië – Het bordspel speelt zich af in de 16e eeuw in de gelijknamige stad. Spelers kruipen in de huid van rijke, invloedrijke kooplieden terwijl ze met hun gondels de grachten van de stad op en neer varen, hun assistenten opleiden, contracten afsluiten en hun invloed aanwenden om politieke macht te vergaren. Maar de zaken gaan allesbehalve zoals gewoonlijk. Terwijl ze contracten afsluiten en flirten met criminaliteit, moeten de handelaren voorkomen dat ze de verdenking van de Venetiaanse inquisitie op zich laden, anders worden ze gearresteerd en worden hun bedrijven gesloten.

In Venetië – Het Bordspel verplaatsen de spelers hun twee gondels over het bord. Als ze een gondel verplaatsen, mogen ze de assistenten activeren die ze eerder hebben geplaatst op elk gebouw dat ze passeren, maar ze mogen alleen de gondel trainen (en de mogelijkheden ervan verbeteren) op het gebouw waar ze hun beweging beëindigen. Assistenten stellen je in staat om grondstoffen te winnen, handel te drijven, geld te verdienen en een reeks andere acties uit te voeren, afhankelijk van de gebouwen waaraan ze zijn toegewezen. Wanneer er grondstoffen worden verdiend, worden deze in de gondel geplaatst en deze worden gebruikt om lucratieve contracten te vervullen.

3 op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Venice – The Board Game

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

 

Venetië – Het bordspel speelt zich af in de 16e eeuw in de gelijknamige stad. Spelers kruipen in de huid van rijke, invloedrijke kooplieden terwijl ze met hun gondels de grachten van de stad op en neer varen, hun assistenten opleiden, contracten afsluiten en hun invloed aanwenden om politieke macht te vergaren. Maar de zaken gaan allesbehalve zoals gewoonlijk. Terwijl ze contracten afsluiten en flirten met criminaliteit, moeten de handelaren voorkomen dat ze de verdenking van de Venetiaanse inquisitie op zich laden, anders worden ze gearresteerd en worden hun bedrijven gesloten.

In Venetië – Het Bordspel verplaatsen de spelers hun twee gondels over het bord. Als ze een gondel verplaatsen, mogen ze de assistenten activeren die ze eerder hebben geplaatst op elk gebouw dat ze passeren, maar ze mogen alleen de gondel trainen (en de mogelijkheden ervan verbeteren) op het gebouw waar ze hun beweging beëindigen. Assistenten stellen je in staat om grondstoffen te winnen, handel te drijven, geld te verdienen en een reeks andere acties uit te voeren, afhankelijk van de gebouwen waaraan ze zijn toegewezen. Wanneer er grondstoffen worden verdiend, worden deze in de gondel geplaatst en deze worden gebruikt om lucratieve contracten te vervullen.

De ruimte op de grachten van de stad is echter beperkt en elke keer dat je de boot van een andere handelaar passeert, zullen de roddels zich verspreiden, waardoor je achterdocht bij de inquisitie toeneemt. Verlaag je achterdocht met bezoeken en donaties aan de kerk of academische instellingen – of gooi de voorzichtigheid in de wind en neem deel aan onsmakelijke activiteiten voor geld of informatie. Tijdens het spel kan het een zegen zijn voor je politieke carrière om zo’n bekende koopman te zijn, maar aan het einde van het spel zal de meest verdachte speler door de inquisitie tot voorbeeld worden gesteld – waardoor je overwinning wordt geblokkeerd, zelfs als je de meeste punten hebt.

Venetië – Het Bordspel is een spannende, middelzware Euro die zich afspeelt in de titulaire 16e-eeuwse stad en dient als een ‘spiritueel’ vervolg op Ragusa. Venetië – Het Bordspel laat spelers in de huid kruipen van rijke, invloedrijke kooplieden terwijl ze met hun gondels de grachten van de stad op en neer varen, hun assistenten trainen, contracten voltooien en hun invloed aanwenden om politieke macht te vergaren. Maar de zaken gaan allesbehalve zoals gewoonlijk. Terwijl ze contracten afsluiten en flirten met criminaliteit, moeten de handelaren voorkomen dat ze de verdenking van de Venetiaanse inquisitie op zich laden, anders worden ze gearresteerd en worden hun bedrijven gesloten.

Inclusief solomodus door David Turczi en Xavi Bordes

Mechanica

Netwerken en routes bouwen,
Handel,
Plaatsing van werknemers

Belangrijkste functies:

Vermijd arrestatie – Als je te vaak andere kooplieden passeert, krijg je intriges. Hoewel dit je politieke carrière kan helpen, moet je oppassen dat je niet wordt gearresteerd door de inquisitie en niet kunt winnen!
Voltooi contracten – Laad je gondels met goederen om missies te voltooien en je rivalen voor te blijven.
Verbeter arbeiders – Leg aan bij gebouwen om assistenten hoger op de carrièreladder te krijgen, zodat ze meer kunnen doen!

***

Venice – The Board Game

Set in the titular city in the 16th century, Venice – The Board Game lets players take the role of wealthy, influential merchants as they ride their gondolas up and down the city’s canals, train their assistants, complete contracts, and leverage their influence to gain political power. But business is anything but usual. As they broker contracts and flirt with crime, merchants must avoid arousing the suspicion of the Venetian Inquisition, lest they find themselves arrested and their businesses shut down.

In Venice – The Board Game, players move their two gondolas around the board. When they move a gondola, they may activate the assistants they have placed previously on any building they pass, but they may train (and improve the capabilities of) only the one on which they end their movement. Assistants allow you to gain resources, trade, make money, and take an array of other actions depending on the buildings to which they are assigned. When resources are made, they are placed in the gondola, and these will be used to fulfill lucrative contracts.

Space is limited on the city’s canals, however, and each time you pass another merchant’s boat, gossip will spread, raising your suspicion level with the Inquisition. Lower your suspicion with visits and donations to the church, or academic institutions — or throw caution to the wind and engage in unsavory activities for money or information. During the game, being such a well-known merchant can be a boon to your political career, but at game end, the most suspicious player will be made an example of by the Inquisition — blocking your victory even if you have the most points.

Venice – The Board Game is a thrilling medium-weight Euro set in the titular 16th century city, that serves as a ‘spiritual’ sequel to Ragusa. Venice – The Board Game lets players take the role of wealthy, influential merchants as they ride their gondolas up and down the city’s canals, train their assistants, complete contracts, and leverage their influence to gain political power. But business is anything but usual. As they broker contracts and flirt with crime, merchants must avoid arousing the suspicion of the Venetian Inquisition, lest they find themselves arrested and their businesses shut down.

Includes solo mode by David Turczi and Xavi Bordes

Mechanics

  • Network and Route Building,
  • Trading,
  • Worker Placement

 

Key features:

  • Avoid arrest – Intrigue is gained if you pass other merchants too often. While this can help your political career you must be careful not to be arrested by the Inquisition and barred from victory!
  • Complete contracts – Load your gondolas with goods to complete missions and outpace your rivals.
  • Enhance workers – Dock at buildings to advance assistants up the career ladder, allowing them to do more!

Extra informatie

Reeks

Other

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).