Fallout: Wasteland Warfare – Wasteland Vermin

24,99

Het eerste teken van een aanval van een molrat is meestal venijnig bijten en scheuren in je gezicht en lichaam. Ze komen tevoorschijn uit de aarde onder je voeten om te bijten en te krabben en kunnen zelfs de meest ervaren zwerver overrompelen met de woede en verrassing van hun aanvallen. Oplettende zwervers kunnen hun holen opmerken en ontwijken, maar pogingen om ze uit te roeien als ze zich ingegraven hebben, zijn bijna altijd vruchteloos. Het zijn expert-gravers en hun scherpe klauwen zijn net zo goed in het verschuiven van vuil als in het snijden van onoplettende dieren.

Terwijl molratten zich ingraven en uit de grond komen, blijven radroaches verborgen en vallen ze zwakke, gewonde dingen aan. Hun voorkeur gaat uit naar koele, vochtige kelders en loodsen of ondergrondse riolen en treinstations. Bestraalde en opgezwollen versies van hun vooroorlogse naamgenoten, Radroaches gedijen in deze onherbergzame omgevingen, ondersteund door afval, verval en zelfs (indien nodig) elkaar. Ondanks de smerige aard van dergelijke plaatsen verbergen ze vaak ruwe diamanten zoals vooroorlogse buit, energiebronnen, militaire bunkers of zelfs hele kluizen. Iedereen die durft te graven naar deze schatten moet oppassen; meer dan een paar zwervers in de woestenij zijn aan hun einde gekomen door de onophoudelijke krijsende beten en geïnfecteerde sneden van een golf vervuilde Radroaches.

9 op voorraad

Artikelnummer: 5060523341665 Categorie:

Beschrijving

Fallout: Wasteland Warfare – Wasteland Vermin

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 5060523341665

Vendor Item nr: MUH051730

 

Het eerste teken van een aanval van een molrat is meestal venijnig bijten en scheuren in je gezicht en lichaam. Ze komen tevoorschijn uit de aarde onder je voeten om te bijten en te krabben en kunnen zelfs de meest ervaren zwerver overrompelen met de woede en verrassing van hun aanvallen. Oplettende zwervers kunnen hun holen opmerken en ontwijken, maar pogingen om ze uit te roeien als ze zich ingegraven hebben, zijn bijna altijd vruchteloos. Het zijn expert-gravers en hun scherpe klauwen zijn net zo goed in het verschuiven van vuil als in het snijden van onoplettende dieren.

Terwijl molratten zich ingraven en uit de grond komen, blijven radroaches verborgen en vallen ze zwakke, gewonde dingen aan. Hun voorkeur gaat uit naar koele, vochtige kelders en loodsen of ondergrondse riolen en treinstations. Bestraalde en opgezwollen versies van hun vooroorlogse naamgenoten, gedijen Radroaches  in deze onherbergzame omgevingen, ondersteund door afval, verval en zelfs (indien nodig) elkaar. Ondanks de smerige aard van dergelijke plaatsen verbergen ze vaak ruwe diamanten zoals vooroorlogse buit, energiebronnen, militaire bunkers of zelfs hele kluizen. Iedereen die durft te graven naar deze schatten moet oppassen; meer dan een paar zwervers in de woestenij zijn aan hun einde gekomen door de onophoudelijke krijsende beten en geïnfecteerde sneden van een golf vervuilde Radroaches.

Inhoud van de Fallout: Wasteland Warfare – Wasteland Vermin box:

6x Radroaches
3x Molratten

Let op: deze set bevat geen kaarten. Eenheden- en wapenkaarten kun je gratis downloaden, of je krijgt alles inclusief AI-kaarten in het Raiders Wave Expansion Card Pack. Je krijgt een exemplaar van de benodigde kaarten voor deze set gratis bij je aankoop.

***

Fallout: Wasteland Warfare – Wasteland Vermin

The first sign of a mole rat attack is usually vicious biting and ripping at your face and body. Erupting from earth below your feet to snap and scratch, they can easily overwhelm even the most experienced wastelander with the fury and surprise of their attacks. Observant wanderers may notice their burrows and avoid them, but attempts to eradicate them when burrowed are almost always fruitless. They are expert diggers and their sharp claws are just at good as shoving dirt as they are at slicing the unwary.

While mole rats burrow and erupt from the ground, Radroaches will stay hidden and attack weak, wounded things. Their preferred habitats are cool, dank cellars and sheds, or underground sewers and train stations. Irradiated and swollen versions of their pre-war namesakes, Radroaches thrive in these inhospitable environments, sustained by refuse, decay and even (when necessary) each other. Despite the squalid nature of such places they often hide diamonds in the rough such as pre-war loot, energy sources, military bunkers or even entire vaults. Anyone daring enough to delve for these treasures should beware; more than a few wasteland wanders have met their ends via the incessant chittering bites and infected slashes of a wave of sullied Radroaches.

Contents of the Fallout: Wasteland Warfare – Wasteland Vermin boxed set:

  • 6x Radroaches
  • 3x Mole Rats

Please note does not include cards, unit and weapon cards are available to download for free, or get everything including their AI cards in the Raiders Wave Expansion Card Pack. You will get a copy of the required cards for this set for free with your purchase.

 

Extra informatie

Merk miniatuur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).